Prezident NKÚ Miloslav Kala: Ťok si jen opatřuje alibi, tendr na mýtné s námi nekonzultoval | e15.cz

Prezident NKÚ Miloslav Kala: Ťok si jen opatřuje alibi, tendr na mýtné s námi nekonzultoval

Jan Šindelář

Jan Šindelář

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Nejvyšší kontrolní úřad aktuálně prověřuje na ministerstvu dopravu hospodárnost mýtného systému a smluv, které s ním souvisejí. Jeho šéf Miloslav Kala přitom odmítá, že by jeho úřad s ministrem předem probíral nový tendr na mýtný systém.

Konzultoval s vámi ministr Ťok, byť třeba neoficiálně nebo neformálně, některé skutečnosti kolem aktuálně vypsaného mýtného tendru? On tvrdí, že ano. Konkrétně prý jste mu pro případ, kdy vítěz nevyužije stávající systém, potvrdili, že nepůjde o nehospodárné nakládání se státním majetkem.

Především bych rád zdůraznil, že Nejvyšší kontrolní úřad není konzultačním místem a ke svým kontrolám se vyjadřuje až po jejich ukončení v kontrolním závěru. Svá stanoviska k předmětu kontroly tedy určitě nemůžeme sdělit dřív, než kontrola proběhne a než vyhodnotíme vše, co jsme zjistili.

Pan ministr s NKÚ skutečnosti, které provázejí vypsání tendru na mýto, nekonzultoval, a jak vyplývá z toho, co jsem řekl, ani nemohl. Taková vyjádření pana ministra chápu jako snahu kontrolované osoby opatřit si alibi opřením se o autoritu nezávislé ústavní instituce, kterou NKÚ je.

I pokud tedy nekonzultoval, rád bych znal názor NKÚ na tento postup.

S ohledem na to, že kontrola, která se týká mýtného systému, stále probíhá, nemohu se k věcem, které se k ní vážou, vyjádřit. Rád bych ale zdůraznil, že NKÚ v minulosti upozorňoval na alarmující situaci, která provázela řešení systému elektronického výběru mýta po roce 2016. Apelovali jsme také na to, aby se přijala opatření, která zabrání opakování chyb, na které Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně upozorňuje ve svých kontrolách už od roku 2012.

Aby dál nedocházelo k selhávání role státu při nakládání s veřejnými prostředky. Osobně jsem také v minulosti vyjádřil znepokojení nad tím, jaký postoj zaujalo ministerstvo dopravy. Tedy že se rozhodlo odložit kroky vedoucí k vyhlášení technicky neutrálního zadávacího řízení až po začátku letošního roku. 

Čeho se týká aktuální kontrola NKÚ na ministerstvu dopravy? Je předmětem kontroly i zadávací dokumentace k takzvanému velkému mýtnému tendru a její příprava? Kdy budou známy výsledky?

Kontrolní akce Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky by měla skončit v říjnu tohoto roku. Cílem této kontroly je zjistit, jestli se po deseti letech podařilo dosáhnout předpokladů, ze kterých vycházela realizovaná varianta mýtného systému. Ověřujeme tedy, zda zvolené řešení přineslo takový výsledek, jaký se od něj čekal.

Kontrola se zaměřuje i na to, zda bude po roce 2016 zajištěn účelný a hospodárný výběr mýtného v souladu s koncepcemi ministerstva dopravy a úkoly stanovenými vládou. Prověřujeme také, zda jsou účinná opatření, která byla přijata na základě našich předešlých kontrol. Jestli se podařilo napravit nedostatky, které jsme zjistili v minulosti.

A ta dokumentace?

Dokumentaci k mýtnému tendru kontroloři dosud od ministerstva nežádali. Spekulace pana ministra do médií o jakýchsi pokusech o získání informací k zadávací dokumentaci k mýtnému tendru považuji za hrubé znevažování profesionality našich kontrolorů. Ti jsou navíc vázáni mlčenlivostí.

Jak vyplývá z cíle kontroly, zaměřují se kontroloři i na to, jak bude zajištěn výběr mýtného a jestli se podařilo reagovat na nedostatky z minulosti, které například bránily vypsání mýtného tendru včas. Je proto pravděpodobné, že si kontroloři vyžádají doklady, které se těchto věcí týkají.
S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery