Nová čtvrť v pražských Bubnech už má obrysy, prohlédněte si vizualizace

Pohled od jihozápadu na možnou podobu nové čtvrti. V jižní části je patrné umístění budovy koncertního sálu (filharmonie) pro 1800-2000 diváků spolu s doplňkovým zázemím a celkovým řešením okolního veřejného prostoru. Koncertní sál bude předmětem mezinárodní architektonické soutěže, která bude navazovat na schválení územní studie v roce 2020.

Pohled od jihozápadu na možnou podobu nové čtvrti. V jižní části je patrné umístění budovy koncertního sálu (filharmonie) pro 1800-2000 diváků spolu s doplňkovým zázemím a celkovým řešením okolního veřejného prostoru. Koncertní sál bude předmětem mezinárodní architektonické soutěže, která bude navazovat na schválení územní studie v roce 2020. Zdroj: archiv IPR

Pohled na lokalitu ze severu v současnosti.
Nádraží Holešovice
Z jihu od stanice Vltavská (a od budoucího koncertního sálu) vede na sever hlavní osa podél parku, která je na severu zakončena třemi vyššími dominantami obklopujícími náměstí u Nádraží Holešovice.
Pohled na lokalitu ze severu v současnosti.
Perspektiva z pohledu chodce – centrální park podél železničního viaduktu. (podoba jednotlivých domů bude předmětem pozdějších studií a dokumentací – v této vizualizaci jsou pouze „krabicově“ naznačena jednotlivá podlaží a budovy)
19
Fotogalerie

Jeden z největších pražských brownfieldů Bubny-Zátory se změní v moderní čtvrť. Hlavní město Praha má v ruce hotovou územní studii, která po veřejném projednání a schválení bude sloužit jako podklad změn územního plánu. V současnosti zanedbané území o rozloze 110 hektarů, což je zhruba stejná plocha, jakou zaujímá Staré Město, by v budoucnu mohlo zajistit bydlení až pro 25 tisíc lidí. Nová čtvrť by měla začít vznikat v roce 2024.

"Územím se hlavní město zabývá dlouho. Už od počátku bylo jasné, že díky blízkosti nádraží jde o velmi atraktivní rozvojovou lokalitu. V minulosti proběhla řada neúspěšných soutěží," říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

První plány byly vytvořeny v 80. letech 20. století, další pak o desetiletí později. Žádný však nedospěl do fáze realizace. Navíc jsou podle Boháče už dávno přežité. Od roku 1999 je navíc na celém území stavební uzávěra. 

První myšlenky na revitalizace se opět začaly objevovat v posledních letech. V únoru 2018 proto hlavní město spolu s Institutem plánování a rozvoje vytvořilo zadání územní studie, jejíž prioritou bylo především zvyýšení kvality života Pražanů. V nově vzniklé čtvrti, která zároveň propojí Letnou a dolní část Holešovic, by měla kromě rezidenčního bydlení a administrativních budov i veškerá občanská vybavenost, včetně nových škol a školek.

Prohlédněte si vizualizace:

Lokalita by měla zajistit bydlení až pro 25 tisíc lidí, což je zhruba 230 obyvatel na hektar. Podobnou hustotu mají například Vinohrady. Hlavní rezidenční oblasti je ve studii umístěna do jižního cípu území.

"Pokud se mají Bubny stát čtvrtí 21. století, tedy takovou, která bude hrát důležitou roli ve městě, je třeba vytvořit kvalitní veřejný prostor a rovněž sem přinést sem významné solitérní stavby. Zde by to mohla být filharmonie," přibližuje koncept jeden z jeho autorů architekt Petr Pelčák.

Koncertní sál urbanisté umístili rovněž na jih, do okolí zastávky metra Vltavská. Mezinárodní architektonickou soutěž na jeho podobu chce Praha vyhlásit příští rok.

"Území má několik highlightů. Jedním z nich je zmiňovaný koncertní sál, v bývalé nádražní budově vznikne Památník ticha a nové multifunkční využité najde i bývalá památkově chráněná vodárna," dodává radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Kromě 11 tisíc bytů je v plánu v oblasti vystavit i administrativní budovy o šesti až osmi podlažích. Některé z nich i o 21 patrech pro zhruba 10 tisíc zaměstnanců. 

"Bylo by vhodné, aby potenciální vládní čtvrť vznikla právě zde – blízko centru města, na vlaku, metru, tramvaji i blízko městského okruhu. Oproti Letňanům by tak město mohlo využít kupní síly tisíců úředníků, kteří by v Letňanech neměli přes oběd nebo po práci kam zajít," přibližuje radní Hlaváček.

Srdcem celého území především sportovní a relaxační vyžití. Kompletní návrh územní studie bude zveřejněn v červenci, po zveřejnění bude následovat veřejné projednání návrhu. Drtivou většinu oblasti vlastní skupina CPI, dále stát a hlavní město.

Bubny-Zátory v číslech

  • 25 tisíc obyvatel
  • 11 tisíc bytů
  • 29 tisíc pracovních míst
  • 5 tisíc míst pro žáky ve školách

Jste majitelem nemovitosti či uvažujete o jejím pořízení? Čtěte magazín E15 Premium „Jak vydělat na pronájmu“. Objednávejte zde >>>

Video placeholde
Jak vydělat na pronájmu. Nový magazín E15 Premium • E15