Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií: Naši absolventi nacházejí uplatnění v zahraničních firmách | E15.cz

Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií: Naši absolventi nacházejí uplatnění v zahraničních firmách

mik

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Přestože Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) vyučuje především ekonomiku, spadá pod České vysoké učení technické (ČVUT). Podle ředitelky ústavu Lenky Švecové právě unikátní spojení ekonomického a pedagogického vzdělání s technickým myšlením představuje pro školu velkou výhodu proti klasickým vysokým školám.

V názvu máte ústav vyšších studií. V čem se lišíte od jiných vysokých škol podobného zaměření?

Název i postavení ústavu vycházejí z dávné minulosti. Z formálního hlediska sice letos slavíme teprve 25 let existence, ale fakticky Masarykův ústav navazuje na tradici Vysoké školy obchodní, založené těsně po vzniku meziválečného Československa. Ta se roku 1929 stala součástí ČVUT, čímž nejprve získala právo udělovat svým absolventům titul inženýr a od roku 1934 také doktoráty. Není bez zajímavosti, že její děkan Josef Pazourek byl hned v akademickém roce 1929/1930 zvolen rektorem ČVUT.

Ekonomické studium na ČVUT potom procházelo různými peripetiemi, až posléze jeho stěžejní část zůstala právě v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. A k termínu vyšší studia: ten reprezentuje studia nadstavbová v podobě vzdělávání již vysokoškolsky vzdělaných techniků v oblasti pedagogiky a managementu. Jste součástí ČVUT.

Plynou z toho pro studenty nějaké výhody?

Samozřejmě. První se týká studentského života. ČVUT je největší technická univerzita v České republice, čemuž odpovídá také perfektní zázemí, které cílevědomě vytváří pro své studenty. Snad ještě vý­ znamnější výhodou našeho ústavu ovšem představuje unikátní spojení ekonomického a pedagogického vzdělání s technickým myšlením. Naši studenti jsou vyučováni také odborníky z technických fakult ČVUT.

Když k tomu připočteme úzkou součinnost našich ekonomických oborů s podnikovou sférou a značné zkušenosti s podnikovou praxí, které naši studenti získávají během studia, podobně jako vynikající síť neformálních kontaktů, kterou si šikovnější studenti doká­ žou vytvořit, pak jsem přesvědčena, že studium u nás rozhodně výhody přináší.

Máte program, který vašim studentům pomůže uchytit se na trhu práce?

Vedle špičkové výuky ekonomických disciplín je naší pýchou znamenitá jazyková průprava. Naši absolventi snadno nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu a obchodu, často v zahraničních firmách. Jistě to souvisí i s tím, že část předmětů vyučujeme v angličtině a v maximální možné míře usilujeme o to, aby naši studenti během studia vyjeli alespoň na ně­ jaký čas do zahraničí. Vedle bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického a manažerského směru nabízíme také specializované pedagogické vzdělání pro učitelství odborných předmětů a i jeho absolventi se uplatňují víc než dobře.

A věda a výzkum? Pomáhá či přináší něco i studentům?

To je oblast, která vzhledem ke specifické roli ústavu v rámci ČVUT, kde byl v minulosti kladen důraz především na výchovu manažerů, ekonomů a středoškolských pedagogů pro praxi, zůstala poněkud podceněná. To samozřejmě nelze do budoucna akceptovat. Během posledních dvou let jsme již docílili podstatných změn. Zavedli jsme standardní hodnocení akademických pracovníků podle jejich vědeckého výkonu, což se rychle projevilo i na výsledcích.

To nejdůležitější je ovšem zapojení studentů a doktorandů do akademického provozu. I v této oblasti již máme významné výsledky. Loni jsme uspořádali konferenci k poctě zakladatele českého ekonomického názvosloví Albína Bráfa, která se velmi osvědčila. Proto jsme ji pro letošní rok podstatně rozšířili a předpokládáme, že si najde stálé místo v každoročním kalendáři konferencí zaměřených nejen na ekonomiku, ale také na hospodářské dějiny a obory s nimi související.

Nabízíte i programy v rámci celoživotního vzdělávání podobné jako soukromé školy. Je o toto studium zájem?

Nabízíme programy celoživotního vzdělávání nikoliv jako soukromé školy, ale jako součást naší dlouhodobé strategie. Vzhledem k tomu, že nabízíme certifikované jazykové zkoušky, tak jsou to především velmi kvalitní jazykové kurzy, ale také kurzy koučingu a podobně. Celoživotní studium je pro náš ústav rozsahem zatím menší činností, ale na nedostatek zájmu o ně si stěžovat opravdu nemůžeme.

V souladu se změnami, které chystáme, se chceme zaměřit také na nabídku doplňujícího postgraduálního vzdě­ lání v některých dosud podceňovaných oborech, kde existuje silná společenská poptávka, například v oblasti péče o průmyslové dědictví. V tomto oboru spolupracujeme s renomovanými pracovišti jak na ČVUT, tak v celé akademické sféře i v praxi.

Autor: mik

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video