Správné pojištění – první krok ke klidné dovolené | E15.cz

Správné pojištění – první krok ke klidné dovolené

Michal Král

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Každá dovolená je jedinečná a má svá specifika. Jedna věc je však společná pro všechny cesty, ať je soukromá či s cestovní kanceláří – různá rizika, která mohou dovolenou proměnit v noční můru. Odpovídající pojištění v tomto směru může nepříjemný dopad z neštěstí minimálně zmírnit. 

Správným výběrem cestovního pojištění si můžete zajistit úhradu případné zdravotní péče, odcizených zavazadel i škody, kterou můžete vy způsobit někomu jinému. Zároveň se můžete připojistit, pokud jedete provozovat různé varianty rizikových sportů nebo takzvaných „outdoorových“ aktivit. Kromě pojistné ochrany získáváte i asistenční služby, které vám budou oporou a rádcem v případě nečekané pojistné události.

Evropský průkaz

Pozor, váš Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP nebo též EHIC) není ekvivalentem cestovního pojiš­ tění. Zajistí vám lékařsky nezbytnou zdravotní péči na území Evropy, ale pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, navíc s často vysokou spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, zdravotní pomůcky (třeba ortézy) či na hospitalizaci.

V rámci EPZP také nemáte nárok na asistenční služby, to znamená, že vám nezbývá než se spolehnout sami na sebe, svoje organizační schopnosti a jazykové dovednosti. Sami také hradíte například výjezd lékaře, převoz do zdravotnického za­ řízení nebo mnohdy velmi nákladný transport zpět do ČR.

Pojištění s platební kartou

Nespoléhejte se na pojištění v rámci platební karty, aniž byste před odjezdem prověřili jeho rozsah. Prostudujte důkladně pojistné podmínky, zaměřte se na výluky z pojištění. Ověřte si, zda se pojištění vztahuje na provozování všech aktivit, které zamýšlíte podniknout. Zjistěte si, jestli se pojištění vztahuje i na ostatní členy rodiny, pokud cestujete společně. Někdy se mohou limity pro spolucestující lišit od limitů pro držitele karty. Zkontrolujte také, zda jsou limity pojistného plnění na jednotlivá rizika dostatečné.

Léčebné výlohy a odpovědnost

Základem dostatečného cestovního pojištění pro návštěvu evropských zemí je sjednané pojištění léčebných výloh (s doporučovaným limitem alespoň 1 250 000 korun) a pojištění odpovědnosti za škodu (výše limitu milion korun za škodu na zdraví a 500 tisíc korun za škodu na majetku). V případě cesty do vzdáleněj­ ších světových destinací, zejména do USA, by však měl být limit pro pojištění léčebných výloh vždy vyšší.

Na cestách však nehrozí jen zdravotní rizika, cestu vám může pokazit například krádež zavazadel nebo jejich ztráta při letecké dopravě, zpoždění letu apod. Bez ohledu na vzdálenost cílové země můžete proto pojistnou ochranu rozšířit o pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu/cestovní služby (pokud cestujete s cestovní kanceláří), pojištění právní ochrany a také o úrazové pojištění a pojištění rizikových sportů (nejsou-li součástí základního pojištění).

Sporty rekreační, rizikové...

Ještě před sjednáním pojištění se zamyslete nad všemi aktivitami, které se chystáte provozovat. Každá pojišťovna má v rámci pojistných podmínek stanoveno, co je a co není rizikovým sportem, na co se vztahuje standardní cestovní pojištění a jaké druhy sportů jsou z pojištění vyloučeny.

Rizikové a nebezpečné sporty bývají většinou ve výlukách, přesto však naleznete pojišťovny, které tyto činnosti pojišťují. Vždy popište co nejpřesněji aktivitu, kterou hodláte provozovat. Rozhodující je dostatečně se informovat u konkrétní pojišťovny, důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami včetně výluk z pojištění, vše si nechat podrobně vysvětlit a následně sjednat takové pojištění, které bude krýt veškerá potenciální rizika.

Sjednání pojištění

Výběr způsobu sjednání pojištění záleží jen na vás a vašich potřebách. Způsobů se nabízí hned několik – on-line přes internet, po telefonu, prostřednictvím SMS nebo osobně v pobočce pojišťovny. Většina pojiš­ ťoven dnes již nabízí téměř všechny možnosti.

Pojištění můžete sjednat i v cestovní kanceláři, kde kupujete zájezd, zde však doporučujeme se seznámit s pojistnými limity a pojistnými podmínkami, neliší-li se od běžného pojištění poskytovaného komerčními pojišťovnami. Ještě před zakoupením zájezdu i pojištění byste se měli ujistit, je-li cestovní kancelář pojištěna proti úpadku. Pojištění vždy sjednejte alespoň s jednodenním předstihem.

Brožurka

Bezpečná letní dovolená Bezpečná letní dovolená je název informačně instruktážní brožury, kterou vytvořila Česká asociace pojišťoven (ČAP) pro všechny milovníky léta. Zdaleka ne všichni, kdo směřují v létě do zahraničí, totiž vědí, jaký druh pojištění mají zvolit a proti jakým rizikům se chránit. Stručná brožurka ve formátu pdf je bezplatně k dispozici na webovém informačním portálu www. jaksepojistit.cz v sekci bro­ žury.

Tento detailní průvodce obsahuje nejedno užitečné upozornění, které souvisí s číhajícími riziky. Jeho součástí jsou praktické rady před sjednáním pojištění, informace, jak postupovat, přihodí-li se pojistná událost, instrukce, v jakých situacích využít pomoc asistenční služby a jaké údaje je třeba mít po ruce při komunikaci s asistenční službou. Poslední kapitola brožurky je věnovaná postupu ohlášení pojistné události po návratu z dovolené.

Autor: Michal Král

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video