V rozpočtu Evropské unie loni vzrostl počet chyb a podvodů, zjistili auditoři

Evropský účetní dvůr v Lucemburku kontroluje hospodaření s veřejnými financemi EU.

Evropský účetní dvůr v Lucemburku kontroluje hospodaření s veřejnými financemi EU. Zdroj: CC BY SA 3.0: Euseson via Wikipedia

Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora
Celkové výdaje z rozpočtu Evropské unie v roce 2021 činily 181,5 miliardy eur.
3
Fotogalerie

V loňských výdajích rozpočtu Evropské unie meziročně vzrostl počet chyb i podezření na podvody. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD). Auditoři zároveň varovali před budoucími riziky, která pro společnou evropskou kasu představuje ruská agrese na Ukrajině. Evropské komisi doporučili tato rizika bedlivě sledovat.

„Velkou otázkou především je, kolik unie vynaloží peněz na poválečnou rekonstrukci Ukrajiny. Sám si to netroufám odhadnout, ale určitě nepůjde o drobné,“ sdělil deníku E15 český člen EÚD Jan Gregor. Ten zároveň přiznal, že provádění finančních kontrol v Evropské unii bylo poslední dva roky komplikované kvůli přetrvávající pandemii koronaviru.

„Často jsme nemohli osobně vyrazit do členských států, mnoho transakcí se muselo ověřovat na dálku, což může zvýšit zjišťovací riziko, tedy že neodhalíme všechny okolnosti, na které bychom přišli kontrolou na místě,“ podotýká Gregor. Přesto je přesvědčen, že informace, jež EÚD od kontrolovaných subjektů získal, mu umožnily jeho práci řádně dokončit a dospět k souvisejícímu závěru.

Co je Evropská rada, Rada EU a Rada Evropy?

Video placeholde
• Videohub

Auditoři mimo jiné zjistili, že celková míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie v roce 2021 stoupla na tři procenta, zatímco o rok dříve to bylo jen 2,7 procenta. „Většina těchto chyb byla v oblasti veřejných zakázek, týkala se nezpůsobilých příjemců nebo výdajů. U některých subjektů se například ukázalo, že nepatří mezi malé a střední podniky. Našli jsme také chyby v oblasti výzkumu, tam šlo obvykle o špatně vykazované osobní náklady,“ upřesňuje Gregor.

EÚD také odhalil patnáct případů podezření z podvodu, které nahlásil Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jenž už stihl zahájit pět vyšetřování. I v tomto ohledu se jedná o nárůst oproti předchozímu roku, kdy EÚD nahlásil OLAF pouze šest podvodů. „Ani jeden z loňských případů se nicméně netýká České republiky,“ tvrdí Gregor.

Celkově činily v roce 2021 výdaje z evropského rozpočtu 181,5 miliardy eur, zhruba 4,5 bilionu korun. To odpovídá 2,4 procenta celkových veřejných výdajů členských zemí a 1,3 procenta jejich hrubého národního důchodu. Letos se audit poprvé týkal též Nástroje pro oživení a odolnost, což je hlavní složka balíčku Evropské unie NGEU ve výši 800 miliard eur, jehož cílem je zmírnit hospodářské dopady koronakrize.

Pro příští účetní období vidí auditoři rizika pro unijní rozpočet zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. Kyjev měl již na konci roku 2021 v rámci několika programů Evropské unie nesplacené úvěry v nominální hodnotě 4,7 miliardy eur. Evropská investiční banka poskytla Ukrajině půjčky kryté zárukami Evropské unie ve výši 2,1 miliardy eur. 

„S útočnou válkou na Ukrajině, nedostatkem energie, koronavirovou pandemií a změnou klimatu je Evropská unie nucena řešit současně důsledky bezprecedentní série krizí,“ zhodnotil zprávu předseda EÚD Tony Murphy. „Takové prostředí zvyšuje rizika a výzvy pro finance Evropské unie a je tedy o to důležitější, aby je Evropská komise řádně a účinně řídila,“ dodal. Komisi rovněž doporučil přijmout vhodná opatření k postupnému snižování závazků v dlouhodobém výhledu. 

EÚD je nezávislý externí kontrolní orgán Evropské unie. Jeho hlavním posláním je dohlížet na nakládání s veřejnými financemi sedmadvacítky. Sídlí v Lucemburku a zaměstnává kolem 900 lidí ze všech členských států.