Zisky v jedné zemi škrtat ztrátami ve druhé: Komise zase chce jednotný základ daně

Pierre Moscovici se odchodu Řecka doslova děsí.

Pierre Moscovici se odchodu Řecka doslova děsí. Zdroj: Reuters

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker promluvil před europoslanci o stavu Evropské unie.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker promluvil před europoslanci o stavu Evropské unie.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se vítá se šéfkou evropské diplomacie Federicou Mogherini.
EU, EK, Evropská komise
13
Fotogalerie

Novou podobu návrhu na společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob dnes spolu s několika dalšími plány v daňové oblasti představila Evropská komise. Společným cílem navržené reformy je podle unijní exekutivy vznik jednoduchého a pro podnikání příznivého daňového prostředí.

S původní představou reformy, která počítala s konsolidovaným základem daně z příjmů právnických osob, přišla komise v roce 2011, členské země EU ale plán nakonec nepodpořily. Nynější návrh se podle zástupců komise konzultoval jak s členskými zeměmi, tak také s firmami, občanskou společností či europarlamentem.

"Stávající systém daně z příjmu právnických osob zvýhodňuje dluhové financování společností proti financování kapitálovému," upozornil dnes místopředseda komise pro euro Valdis Dombrovskis.

Komisař pro finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici jej doplnil, že členské země by měly na "ambiciózní a dobře načasovaný balíček" pohlížet nezaujatě, měl by být totiž základem stabilního a moderního daňového systému pro 21. století.

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob má podle komise dát firmám pro výpočet svých zdanitelných zisků v rámci EU poprvé k dispozici jednotná pravidla.

Na rozdíl od návrhu z roku 2011 má být nový systém zdanění právnických osob povinný pro velké nadnárodní skupiny, které mají pro agresivní daňové plánování největší kapacitu. Zajistit by to mělo, že společnosti s celosvětovými příjmy nad 750 milionů eur ročně budou odvádět daně tam, kde skutečně zisk vytváří.

Komise dnes uvedla, že při plné realizaci by společný daňový základ mohl zvýšit celkové investice v Evropské unii až o 3,4 procenta. Zisky v jedné zemi budou moci firmy kompenzovat ztrátami v jiném členském státě, zmizí také nesoulad v systémech jednotlivých zemí.

Pravidla mají také řešit nedostatky související v současnosti s přesouváním zisků pro daňové účely a motivovat firmy k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu nebo místo zadlužování využívaly možností trhu.

Do společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nejsou zahrnuty sazby daně z příjmu právnických osob, protože ty spadají do svrchovanosti jednotlivých členských států.

Transparentnější systém

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob má ale vytvořit transparentnější, účinnější a spravedlivější systém pro výpočet základu daně přeshraničních společností, což by výrazně změnilo zdaňování příjmů právnických osob v EU, uvedla dnes komise.

Dalšími předloženými návrhy je způsob, jak zamezit sporům týkajícím se dvojího zdanění a řešením daňových úniků vzniklých nesouladem mezi daňovými systémy různých zemí.