Zadlužená skupina Premiot chystá reorganizaci. Právníci označují sliby za nedůvěryhodné

Pobočka skupiny Premiot Group, která dluží zejména neprofesionálním investorům stovky milionů korun.

Pobočka skupiny Premiot Group, která dluží zejména neprofesionálním investorům stovky milionů korun. Zdroj: Firmy.cz

vztahy ve skupině Premiot
2
Fotogalerie

Realitní a investiční skupina Premiot Group, jejíž dceřiné firmy na konci minulého roku neuhradily své závazky vůči investorům, prolomila své mlčení. V dopise adresovaném vlastníkům dluhopisů společnost, kterou ovládá podnikatel Ondrej Spodniak, nastínila své další kroky. Jejich výsledkem by měla být alespoň částečná budoucí úhrada dlužných peněz. Pohledávky věřitelů jdou do stovek milionů korun. Právníci, kteří zastupují poškozené investory, jsou však ohledně plánů Premiotu velmi obezřetní.

„Chtěli bychom Vás informovat o plánované restrukturalizaci skupiny Premiot. Cílem je především ochrana stávajících majetkových hodnot, následný prodej či dokončení jednotlivých projektů a tím dosažení maximálního uspokojení věřitelů,“ stojí mimo jiné v dopise, který skupina Premiot zaslala i redakci E15.

Společnost Premiot, respektive její majitel Spodniak si nezapomněli postěžovat, že se „skupina ocitla pod extrémním tlakem věřitelů a spekulativních věřitelských skupin“.

V dopise dále skupina Premiot Group, jejíž součástí jsou desítky společností, zmiňuje „složité křížové závazkové vztahy“ mezi firmami ve skupině. To naznačuje jev, který je mezi emitenty firemních dluhopisů v Česku velmi rozšířený – peníze investorů používají bez jakýchkoli omezení či brzd v rámci různých firem ve skupině a na co zrovna uznají za vhodné. 

„Uspokojení věřitelů bude u jednotlivých dlužnických společností rozdílné, a to v závislosti na výnosu z konkrétních projektů,“ píše se rovněž v dokumentu.

Na dodatečný dotaz ohledně hodnoty aktiv zadlužených firem Spodniak E15 řekl: „Aktuálně probíhá expertní nacenění aktiv společnosti. Jakmile budou známy hodnoty těchto aktiv, můžeme strukturovat uspokojení věřitelů v jednotlivých emisích.“

V souvislosti s plánovanými kroky navrhuje Ondrej Spodniak změny v emisních podmínkách vydaných dluhopisů. Z tohoto důvodu mají být v termínech od 14. června do 23. července svolány schůze vlastníků dluhopisů. Na nich budou investoři zároveň informováni o detailech restrukturalizace a souvisejících krocích. Za zmínku stojí, že Spodniak si již dříve kvůli problémům najal právní kancelář Havel & Partners. Ta pomáhá zadluženému podnikatelskému seskupení s řešením finanční situace. 

Reorganizace je formou řešení úpadku – jedná se o alternativu ke konkurzu. Zatímco konkurz znamená „pouze“ prodej majetku a rozdělení výtěžku mezi věřitele, reorganizace zahrnuje i ozdravná opatření. Ta mají zajistit další fungování životaschopných částí podniku.

„Reorganizační plán je základní dokument reorganizace, protože ruší původní pohledávky, například dluhopisy, a nově vymezuje rozsah a obsah pohledávek a stanoví opatření sledující ozdravení dlužníkova obchodního závodu a průběh reorganizace. Reorganizační plán tak může stanovit uspokojení například 10 procent během pěti let,“ řekl E15 advokát a insolvenční správce Pavel Fabian z advokátní kanceláře Fabian & Partners. Ta zastupuje zájmy desítek poškozených investorů Premiotu.

Podle právníka bude každá z dotčených společností ze skupiny Premiot řešena samostatně. „To znamená, že bude potřeba hlídat každé konkrétní insolvenční řízení, protože u některých subjektů půjde o konkurz, u některých o reorganizaci,“ poznamenal.

Klíčový bude podle něj reorganizační plán, který může u každé společnosti ze skupiny stanovit nejen odlišné lhůty splatnosti, rozdílná ozdravná opatření, ale i různou míru krácení pohledávek věřitelů. I přes případné předjednání reorganizace s věřiteli, v tomto případě zejména s držiteli dluhopisů, však nakonec nemusí být povolena, pokud bude soudem zjištěn takzvaný nepoctivý záměr dlužníka.

Ohledně plánů Premiotu je Pavel Fabian opatrný. „Jakožto insolvenční správce a advokát vidím v reorganizaci tohoto dlužníka riziko,“ uvedl.

Rezervovaný postoj zaujala také advokátní kancelář KLB Legal. I ona zastupuje věřitele Premiotu: „Na základě analýzy formy a struktury financování skupiny Premiot, způsobu distribuce obrovského množství dluhopisů nezkušeným retailovým investorům, jakož i ve světle dosavadní krizové komunikace emitenta považujeme jakékoli sliby skupiny Premiot za nedůvěryhodné.“

Advokátní kancelář dodala, že její zkušenosti s řešením podobných kauz ji vedou k závěru, že „vhodnou cestou pro poškozené investory je transparentní postup podle pravidel insolvenčního práva. Scénář, že Premiot nabídne z vlastní iniciativy všem poškozeným investorům férové řešení, je nepravděpodobný.“ 

Dluhy po splatnosti za stovky milionů

Jak již dříve E15 informovala, firmy ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin dluhopisů, které měly být vlastníkům cenných papírů vyplaceny k 31. prosinci 2022. Spodniak a jeho kolegové zpočátku investorům tvrdili, že došlo ke zpoždění z administrativních důvodů a peníze budou vyplaceny do konce ledna. To se však nestalo.

Poté co se informace o finančních potížích Premiotu objevily v médiích, Spodniak přiznal, že se problémy týkají dluhopisů dceřiné firmy Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní). K problémům se splácením došlo údajně kvůli komplikované situaci na trhu a zpoždění u některých projektů firmy. Problém se splácením však je ve skutečnosti širší – týká se například také dceřiné firmy Premium Data Systems III a směnek vydaných některými firmami ze skupiny Premiot. Některé další dceřiné firmy letos přestaly vyplácet výnosy.

Jen v případě dcery Premiot obchodní byly ke konci minulého roku splatné cenné papíry v objemu okolo 200 milionů korun. Podle účetních výkazů, které se na konci března objevily v obchodním rejstříku, měla firma Premiot obchodní ke konci roku 2021 vydané dluhopisy v celkové hodnotě 733,6 milionu korun. Většina byla rozpůjčována na různé projekty ostatním firmám v rámci skupiny. Proto ony komplikované křížové vztahy.

Celkové cizí zdroje jen samotné Premiot obchodní pak dosahovaly 978,8 milionu korun. V porovnání s tím činil vlastní kapitál necelých 50 milionů korun. Zisk po zdanění za rok 2021 byl pouhých 988 tisíc korun. 

V posledních letech vydaly firmy, kterou jsou součástí skupiny Premiot, dluhopisy přinejmenším v objemu vyšších stovek milionů korun. Spodniakovo seskupení je prodávalo prostřednictvím vlastní obchodní sítě v Česku i na Slovensku. Investorů do dluhopisů mělo být podle dřívějších vyjádření Ondreje Spodniaka přes tři tisíce. 

Některé odhady hovoří o tom, že celkové závazky firem spadajících do Premiot Group činí dvě až tři miliardy korun. Na dřívější dotaz E15 o celkové výši cizích zdrojů včetně těch z vydaných dluhopisů skupina neodpověděla. Nejasná je i hodnota majetku celé skupiny.

Samotná mateřská Premiot Group již dříve uvedla, že aktiva skupiny vysoce převyšují hodnotu stávajících závazků. Informace z trhu, které má E15 k dispozici, jsou však odlišné. Podle advokátů by se proto investoři, kterým Premiot dluží peníze, měli aktivně domáhat svých práv, pokud tak dosud neučinili.

„Pouze silná věřitelská skupina má naději na významnou vyjednávací pozici k dosažení nejvyššího možného uspokojení pohledávek po splatnosti,“ uvedla advokátní kanceláře KLB Legal.