Premiot stále nezačal splácet. Klíčová dcera vydala dluhopisy za více než 700 milionů

Pobočka Premiot Group, jejíž dceřiné firmy dluží investorům obrovské částky za nesplacené dluhopisy.

Pobočka Premiot Group, jejíž dceřiné firmy dluží investorům obrovské částky za nesplacené dluhopisy. Zdroj: Firmy.cz

Od termínu, kdy měly některé firmy z realitní a investiční skupiny Premiot splatit své závazky vůči majitelům dluhopisů v řádu stovek milionů korun, uběhly již téměř tři měsíce. Skupina nejenže nezaplatila, ale navíc s investory příliš nekomunikuje. Novinkou je, že hodlá svolat schůzi majitelů dluhopisů a v obchodním rejstříku se zpožděně objevily účetní výkazy klíčové dceřiné firmy, která dluží nejvíce peněz po splatnosti.

Společnost Premiot, jejímž majitelem je podnikatel Ondrej Spodniak, nadále tvrdí, že jedná o řešení situace s potenciálními investory. 

„Premiot obeslal alespoň některé investory s tím, že pracuje na řešení situace a v dubnu plánuje svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Nicméně to je jediná komunikace, která směrem k investorům či jejich zástupcům proběhla,“ řekl E15 advokát Dominik Fries z právní kanceláře KLB Legal. Ta zastupuje část majitelů nesplacených cenných papírů.

Podle advokáta s klienty komunikují primárně někteří z finančních poradců, kteří prodej dluhopisů zprostředkovávali. „Také oni jsou ze situace nešťastní, a tak alespoň zvedají telefony a jsou ve spojení s klienty, i když žádné nové poznatky nedokážou sdělit,“ poznamenal Fries. Podobné informace má od klientů také E15. 

Problémy se týkají hlavně dluhopisů vydaných dceřinou firmou Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní), a to v objemu okolo 200 milionů korun. Podle účetních výkazů, které se tento týden objevily v obchodním rejstříku, měl Premiot obchodní ke konci roku 2021 vydané dluhopisy v celkové hodnotě 733,6 milionu korun. Většina byla rozpůjčována na různé projekty ostatním firmám v rámci skupiny.

Celkové cizí zdroje dosahovaly 978,8 milionu korun. V porovnání s tím činil vlastní kapitál necelých 50 milionů korun. Zisk po zdanění za rok 2021 byl pouhých 988 tisíc korun.

O dění okolo Premiotu se zajímá rovněž advokátní kancelář Fabian & Partners. I na ni se obracejí poškození vlastníci dluhopisů Spodniakovy skupiny, jejich počet už je v řádu vyšších desítek. „Již jsme podali žalobu na zaplacení, ze strany soudu čekáme na rozhodnutí ve věci vedené vůči této společnosti,“ sdělil E15 Pavel Fabian, partner kanceláře Fabian & Partners.

Podobný postup zvolila kancelář KLB Legal. „V rámci kanceláře jsme již posílali nějaké předžalobní výzvy a čekáme na reakci. Zatím bez odezvy,“ uvedl Dominik Fries. „Věříme v konstruktivní dohodu v rozumném časovém horizontu, která bude prospěšná pro naše klienty“ dodal advokát s tím, že pokud nebude Premiot reagovat, podnikne kancelář další kroky ve vymáhání pohledávek.

Za zmínku stojí, že Spodniak si kvůli problémům najal právní kancelář Havel & Partners. Ta pomáhá zadluženému podnikatelskému seskupení s řešením finanční situace. 

Server E15 oslovil společnost Premiot, ta však do vydání článku odpovědi na zaslané dotazy nedodala. Na webu premiot.cz alespoň skupina 13. března uvedla, že jednání s potenciálními investory probíhají a také že do konce dubna bude svolána schůze vlastníků dluhopisů.

Podle informací E15 má na ní vystoupit přímo Ondrej Spodniak, tedy alespoň takto jednoho z věřitelů informoval jeho finanční poradce. Ten měl také uvést, že dlužných peněz se investoři dočkají někdy v průběhu května.

„Je možné, že Premiot sežene investora, který vstoupí do skupiny, ale tuto variantu hodnotím jako nepravděpodobnou,“ uvedl Dominik Fries z KLB Legal. „Pravděpodobnější bude zdržovací taktika a potřeba uklidnit investory v duchu slibem nezarmoutíš,“ dodal.

Ke schůzi vlastníků dluhopisů advokát poznamenal, že ta má zákonem daná pravidla. „Cílem je uskutečnit změnu emisních podmínek zásadní povahy – zde by se nabízelo prodloužení splatnosti emisí dluhopisů. Takový krok by museli odhlasovat vlastníci dluhopisů a nemyslím si, že by to bylo k jejich prospěchu,“ řekl.

Jak již dříve napsaly servery E15 či Seznam Zprávy, firmy ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin dluhopisů, které měly být vlastníkům cenných papírů vyplaceny k 31. prosinci 2022. Spodniak a jeho kolegové zpočátku investorům tvrdili, že došlo ke zpoždění z administrativních důvodů a peníze budou vyplaceny do konce ledna. To se však nestalo.

Poté co se informace o finančních potížích Premiotu objevily v médiích, Spodniak přiznal, že se problémy týkají zmíněných dluhopisů firmy Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní). K problémům se splácením došlo údajně kvůli komplikované situaci na trhu a zpoždění u některých projektů firmy. Problém se splácením však je ve skutečnosti širší – týká se také dceřiné firmy Premium Data Systems 8/22 III a směnek vydaných některými firmami ze skupiny Premiot. 

V posledních letech vydala skupina dluhopisy přinejmenším v objemu vyšších stovek milionů korun. Prodávala je prostřednictvím vlastní obchodní sítě vvšak Česku i na Slovensku. Investorů do dluhopisů mělo být podle dřívějších vyjádření Ondreje Spodniaka přes tři tisíce. Vedle toho si firmy ze skupiny půjčovaly peníze prostřednictvím směnek.

Některé odhady hovoří o tom, že celkové závazky firem spadajících do Premiot Group činí dvě až tři miliardy korun. Na dřívější dotaz E15 o celkové výši cizích zdrojů včetně těch z vydaných dluhopisů skupina neodpověděla. Nejasná je i hodnota majetku celé skupiny.

Samotný Premiot již dříve uvedl, že aktiva skupiny vysoce převyšují hodnotu stávajících závazků. Informace z trhu, které má E15, jsou však odlišné. Podle advokátů by se tak investoři, kterým Premiot dluží peníze, měli aktivně domáhat svých práv, pokud tak dosud neučinili.