Dlouhé pobyty na lůžku se nevyplácejí. Síť nemocnic investuje do domácí péče

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Nadační fond Avast

Zdravotnická skupina Privamed koupila část zavedené plzeňské agentury Domovinka.

Ke svým třem nemocnicím přidala západočeská skupina Privamed poloviční podíl v agentuře domácí péče Domovinka. Očekává, že zařízení bude doplňovat dosavadní služby. „Navazuje na nemocniční akutní i následnou péči. Očekáváme multiplikační efekt,“ řekl Miroslav Mach, spolumajitel a předseda představenstva Privamedu. Investice do Domovinky byla podle něho v řádu milionů korun.

Pro nemocnice znamená spolupráce s agenturou domácí péče plynulejší propouštění pacientů z lůžkových oddělení domů. To je důležité i z finančního hlediska. Zbytečně dlouhé pobyty na lůžku se obecně nevyplácejí. 

Plzeňská Domovinka získala v roce 2011 ocenění Národní cena kvality. Kromě docházkových zdravotních a pečovatelských služeb provozuje denní stacionář. Loni měla obrat v řádu milionů korun.

Privamed má ve svém portfoliu Městskou nemocnici Plzeň včetně centra návazné péče, Mulačovu nemocnici v Plzni, Masarykovu nemocnici v Rakovníku, ambulance specialistů i praktických lékařů a distributora zdravotnického materiálu.

Spoluzakladatelem a podle oficiálních údajů za rok 2016 také polovičním majitelem skupiny Privamed je Petr Zimmermann, odborník ODS na zdravotnictví, někdejší hejtman Plzeňského kraje a člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Domácí zdravotní péči hradí na doporučení lékaře zdravotní pojišťovny. Vynakládají na ni stále více především kvůli růstu počtu pacientů. V roce 2016 zdravotní pojišťovny vydaly na domácí zdravotní péči 1,9 miliardy korun, o celých 38 procent více než pět let předtím.

„Vzhledem k personálním problémům v lůžkových zdravotnických zařízeních se postupně zvyšují požadavky na zajištění domácí zdravotní péče co do objemu i náročnosti diagnóz,“ uvádějí zástupci poskytovatelů domácí péče v loňském memorandu.

Domácí péči většinou nabízejí malé firmy založené přímo zdravotními sestrami. Služby domácí péče poskytuje podle profesní asociace na 190 malých a středních agentur. Oddělení domácí péče ale zakládají i nemocnice. Skupina Agel má domácí péči jako doplňkovou službu ve své Nemocnici Přerov a rozvíjí ji. Od loňského října nabízí i domácí dialýzu. Zdravotnická síť EUC poskytuje domácí péči v Ostravě a v Hradci Králové.