České dráhy se zbavily veškerých ztrát z minulosti. Rekordní zisk slaví i RegioJet

Zdroj: Tomeš Michael / E15

Největší hráči tuzemské železnice sílí. Rekordní výsledky ohlásily jak České dráhy, tak jejich největší soukromý konkurent RegioJet podnikatele Radima Jančury. České dráhy loni dosáhly historicky nejvyššího zisku. Pomohly si odprodejem části majetku, po třech letech ztrát nicméně spoluvytvořil zisk i segment osobní dopravy. Drahám se podařilo přilákat o sedm milionů více cestujících, celkem jich svezly přes 164 milionů.

„Za lepší výsledky vděčíme nárůstu počtu cestujících, který si vysvětlujeme tím, že je lákají nově nakupované vlaky,“ říká generální ředitel drah Michal Krapinec. I proto bude směřovat významná část zisků do další obnovy vozového parku.

Celá skupina ČD ohlásila zisk před zdaněním na úrovni 3,8 miliardy korun. Je tak vůbec nejvyšší od roku 2008, kdy dráhy začaly účtovat formou mezinárodních standardů (IFRS). Výdělek meziročně vzrostl o 3,4 miliardy. Ryze osobní doprava k zisku přispěla 623 miliony, cestující ve vlacích urazili přes osm miliard kilometrů a na jízdném utratili o 1,3 miliardy více než o rok dříve, zhruba deset miliard.

Přes sto nových vlaků

Dráhy uvedly, že jim pomáhá trend, kdy cestující ujedou v průměru delší vzdálenost, asi padesát kilometrů. Častěji také nakupují mezinárodní a prémiové služby, například dopravu první třídou. I proto bude firma pokračovat v sázce na modernější vlaky – loni do nich investovala jedenáct miliard.

České dráhy loni nasadily do provozu více než padesát nových nebo modernizovaných vozidel – elektrické jednotky RegioPanter, motorové vozy RegioShuttle RS1 nebo lokomotivy Vectron. Letos by měly přibýt motorové jednotky RegioFox a expresní vlaky ComfortJet. Celkem má v letošním roce posílit flotilu drah přes sto jednotek a lokomotiv.

„Nové vlaky jsou pro nás zásadní a dá se říci, že to, co vyděláme, směřujeme právě do jejich nákupu. Jsou zárukou vyšší poptávky po našich službách a hlavní podíl na aktuálním zisku mají právě tržby od zákazníků. Těmi jsou jak cestující, tak objednatelé vlakové dopravy, tedy kraje a stát. I když byla část investičních výdajů financována cizími zdroji a došlo k mírnému nárůstu zadlužení, podíl dluhu k provoznímu zisku EBITDA naopak výrazně klesl,“ dodává Krapinec.

Místo uhlí odpady a biomasa

K rekordnímu zisku drah přispěla i nákladní doprava, a to 733 miliony. Profit meziročně narostl o téměř půl miliardy. Dceřiné ČD Cargo se dařilo díky expanzi na zahraničních trzích a zdražování. Vyšší dopravní výkony ohlásily například polská a slovenská divize.

„Expanze do zahraničí je mimo jiné reakcí na rostoucí požadavky našich zákazníků po zajištění mezinárodních přeprav a na sílící tlak na jejich kvalitu a spolehlivost. Již více než šedesát procent všech našich přeprav je mezinárodních. To znamená, že buď vycházejí, končí, tranzitují nebo vůbec neprocházejí Českou republikou,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

Naopak množství nákladů, které putovalo po tratích ryze v Česku, se meziročně snížilo na 59 milionů tun. Razantně totiž poklesla přeprava fosilních paliv do elektráren a tepláren. „Zatímco v roce 2022 jsme přepravili dvanáct milionů tun energetického uhlí, loni už to bylo jen necelých osm milionů a pokles v souvislosti s dekarbonizací odvětví velmi rychle pokračuje,“ přibližuje Tóth.

„Struktura zboží přepravovaného po železnici se postupně začíná měnit. Proto se nyní vedle tradičních komodit zaměřujeme také na pozvolna se rozvíjející přepravy biomasy, tuhých alternativních paliv, odpadů a dalších produktů cirkulární ekonomiky, které by absenci přeprav energetického uhlí mohly v budoucnu částečně nahradit,“ dodává Tóth.

Jančura při chuti

Největší soukromý konkurent drah v osobní dopravě RegioJet ohlásil růst tržeb na 3,4 miliardy korun, které vytvořily hlavně jeho vlaky, částečně také autobusy. Dopravce čeká rekordní zisk převyšující půl miliardu. Na jeho palubách se loni svezlo téměř dvanáct milionů cestujících, z toho dvě třetiny ve vlacích, tedy o víc než milion v porovnání s předchozím rokem.

„Naším cílem je neustále zvyšovat kvalitu, bezpečnost a komfort pro naše zákazníky. Plánujeme toho dosáhnout dalšími investicemi do vagonů a lokomotiv, které provozují naše stávající spoje, a také do nákupu nových elektrických souprav pro nově vysoutěžené linky v rámci dotované dopravy. Dosáhli jsme dostatečného zisku, což nám umožnilo získat potřebné vlastní zdroje pro bankovní financování, které použijeme na nákup nových souprav a vlaků. Letos plánujeme investovat 1,5 miliardy a v příštím roce tři až čtyři miliardy,“ uvedl majitel firmy Radim Jančura.

RegioJet má letos na podzim obdržet třináct nových lokomotiv Traxx MS3 od výrobce Alstom. Nasadí je na mezistátní i vnitrostátní dálkové spoje. Od nových technologií lokomotiv si slibuje snížení spotřeby energie o pět až sedm procent.

Jančura se netají plánem na ovládnutí tuzemské železnice, soukromí dopravci podle něj mohou časem uzmout majoritní tržní podíl Českým drahám. Loni RegioJet zvítězil například v zakázce ministerstva dopravy na provoz rychlíků na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno, která začne fungovat od prosince 2026.