Za cyklostezky stát zaplatil, ale nemá ponětí, co se s nimi děje, tvrdí kontroloři

Na stavbu cyklostezek šly v letech 2013 až 2020 tři miliardy korun z veřejných peněz, z toho více než 1,8 miliardy z fondů Evropské unie.

Na stavbu cyklostezek šly v letech 2013 až 2020 tři miliardy korun z veřejných peněz, z toho více než 1,8 miliardy z fondů Evropské unie. Zdroj: profimedia.cz

Ve městech je třeba řešit potkávání cylistů s motoristy.
I takhle může dopadnout cyklostezka, pokud se na ni prostě „zapomene“.
Na stavbu cyklostezek šly v letech 2013 až 2020 tři miliardy korun z veřejných peněz, z toho více než 1,8 miliardy z fondů Evropské unie.
Cyklostezka
8
Fotogalerie

Nad miliardami z veřejných peněz a evropských fondů vloženými do stavby cyklostezek ztratil stát kontrolu. Nemá přehled o délce, stavu ani využití cyklostezek, uvedl v dnes zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři také upozornili na až dvacetinásobný rozdíl v cenách stavby stezek pro cyklisty.

Na stavbu cyklostezek šly v letech 2013 až 2020 tři miliardy korun z veřejných peněz, z toho více než 1,8 miliardy z fondů Evropské unie. Peníze státu na výstavbu pocházejí z rozpočtu SFDI. Dotace z evropských fondů rozděluje ministerstvo pro místní rozvoj, často jako součást širších projektů, jako jsou například revitalizace autobusových nádraží. Vybudované cyklostezky se pak stávají majetkem obcí a krajů.

Nejvyšší kontroloři kritizují, že spolupráce mezi jednotlivými institucemi státu, kraji a obcemi nefunguje, jak by měla. „Ve výsledku stát nemá přehled o celkové délce, stavu ani o skutečném využití cyklostezek, za které zaplatil,“ tvrdí kontroloři.

Jejich závěr podle ministerstva dopravy neodpovídá skutečnému stavu. Rezort zdůrazňuje, že SFDI využití dotací na stavbu stezek kontroluje. Příjemce má povinnost předložit fondu vyhodnocující zprávu včetně fotodokumentace. Na vzorku akcí fond provádí kontroly přímo na místě a v případě pochybení ukládá nápravná opatření, uvedlo ministerstvo.

Při kontrole výdajů státu na stavbu cyklostezek zaujaly NKÚ velké rozdíly v cenách. „Kontroloři na vybraném vzorku zjistili, že jeden kilometr cyklostezky stál 1,5 milionu korun, ale také 31 milionů korun,“ uvedl NKÚ. V této souvislosti vytýká proto SFDI to, že nezajistil tlak na co možná nejnižší ceny.

Ministerstvo dopravy ale rozdíly hájí jako zdůvodnitelné. „Už jen vzhledem k tomu, že cyklostezky jsou vedeny v různém terénu, je logické, že ceny na jeden kilometr se budou lišit,“ vysvětlil mluvčí ministerstva František Jemelka. SFDI při hodnocení předložených akcí podle něj klade velký důraz na ekonomickou efektivitu akcí a má nastaven systém bodování významně zvýhodňující akce, které jsou levnější, než stanovuje normativ.

Odmítavý postoj zaujalo ministerstvo i k výtce kontrolorů, že cyklostrategie z roku 2013 obsahuje jen obecné cíle, nemá jasné priority a neuvádí, kolik bude na rozvoj cyklistické dopravy potřeba peněz. Nedostatek jasných cílů a priorit při stavbě cyklostezek vytýkal NKÚ ministerstvu už při předchozích dvou kontrolách.

Ministerstvo připouští, že cyklostrategie pro roky 2013 až 2020 měla určité limity. Připravilo proto nový strategický dokument pro cyklistickou a pěší dopravu pro roky 2021 až 2030, který letos v lednu schválila vláda. V případě rozvoje cyklostezek ale může mít strategie podle ministerstva jen obecnější cíle, protože patří do působnosti samospráv. Stanovení konkrétních povinností by bylo překročením kompetencí ze strany státu, uvedlo ministerstvo.