Lidé chtějí pracovat ve společensky odpovědných firmách, říká manažer CSR Kauflandu

Petar Chalupianský

Petar Chalupianský Zdroj: Kaufland

Společenskou odpovědnost firem (CSR) si Češi spojují zejména s ekologií a péčí o přírodu. V oblasti CSR je velmi aktivní i řetezec hypermarketů Kaufland. Ten již v roce 2019 přestal prodávat jednorázové plastové produkty a z jogurtů jeho privátních značek zmizela plastová víčka. „Už druhým rokem využíváme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Za zmínku stojí i instalace rychlodobíjecích stanic pro elektromobily či nedávno spuštěný test zpětného odběru PET lahví a plechovek," říká Peter Chalupianský, CSR manažer Kauflandu.

Co považujete v současné době za největší problém v CSR v České republice?  

Jako problematický vnímám přístup českých firem k transparentnosti. V momentu, kdy firmy nezveřejňují data o udržitelnosti, tak mohou některá jejich tvrzení působit v očích veřejnosti nevěrohodně. Z tohoto důvodu jsme dobrovolně z vlastní iniciativy vydali Report udržitelnosti. Velkou změnou pak bude směrnice CSR o povinném reportování.  

Jak jsou na tom české firmy z hlediska společenské odpovědnosti ve srovnání se zahraničím?  

Téma CSR se v České republice postupně etabluje a přispívá k tomu i tlak ze strany nejrůznějších zúčasněných aktérů. Jednat se může o banky, novináře, zákazníky, neziskové organizace či samotné zaměstnance. Velkou roli hraje i fakt, že CSR aktivity jsou v případně nadnárodních firem prosazovány mateřskou společností. Najít však lze i spoustu menších českých společností, pro které je přístup k udržitelnosti stěžejní.  

Kde podle vás z pohledu CSR stojí obchodní řetězce. Jdou příkladem, nebo se spíše inspirují jinými?  

Obchodní řetězce patří mezi lídry v udržitelnosti. Realizují širokou škálu aktivit zahrnující udržitelný přístup k sortimentu, výstavbě prodejen, emisím, potravinovému odpadu, plastům či podpoře neziskového sektoru. Zaměřují se i na logistiku, dodavatele či zaměstnance. Velkým úspěchem pro Kaufland bylo první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelnost, kde uspěl ve velké konkurenci českých firem napříč všemi odvětvími. 

Nejedná se v oblasti CSR jen o velký humbuk, který nic zásadního nepřinese a bude se využívat jen v marketingu?  

Nemůžu mluvit za jiné společnosti, ale v našem případě CSR aktivity přinášejí opravdu pozitivní výsledky. Jedná se například o klesající provozní emise, které jsme se zavázali do roku 2030 snížit o 80 procent v porovnání s rokem 2019. Dalším důkazem je snižující se spotřeba elektrické energie. I přesto, že jsme od roku 2016 postavili několik nových prodejen, rozšířili distribuční centra či zvýšili produkci v masozávodě, tak máme díky udržitelným technologiím v současnosti nižší spotřebu elektrické energie než před sedmi lety. Díky optimalizaci obalů pak například ročně ušetříme více než 100 tun plastu v úseku ovoce-zelenina.

Naše nové a zmodernizované prodejny jsou zároveň vytápěny odpadním teplem z chladícího zařízení.

Jak se Kaufland vypořádává s nárůstem cen energií?

Ve společnosti jsme zavedli několik úsporných opatření, díky kterým jsme dokázali optimalizovat spotřebu energie. Pomáhá nám také instalace energeticky efektivních technologií, která je spojena s každou novou či zmodernizovanou prodejnou.

Využíváte tedy například úsporné osvětlení, tepelná čerpadla, či solární panely?

Ano, od loňského roku jsou všechny prodejny osvětleny úsporným LED osvětlením. Jedná se o opatření, která má i výrazný ekonomický efekt. Při původních cenách energie byla návratnost investice vypočítána na 2,5 roku. Dnes je to ještě méně. Naše nové a zmodernizované prodejny jsou zároveň vytápěny odpadním teplem z chladícího zařízení. Chladící boxy jsou osázeny dveřmi, které zabraňují úniku chladu a vytvářejí příjemnější nákupní prostředí. Využíváme i moderní vzduchotechniku, která spíná v závislosti na kvalitě vzduchu na prodejní ploše. Unikátní je i náš masozávod, který musí implementovat BAT (Best available technology, poz. red.). Jedná se o seznam nejmodernějších technologií definovaných Evropskou unií. V tomto ohledu patří u nás mezi špičková pracoviště ve svém oboru.

Co jste již z hlediska udržitelnosti ve vašich supermarketech vyřešili?  

Už v roce 2019 jsme přestali prodávat jednorázové plastové produkty jako příbory, talíře či kelímky. Odstranili jsme i jednorázová plastová víčka z jogurtů našich privátních značek. Zajímavostí také je, že od ledna 2022 využíváme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Za zmínku stojí i instalace rychlodobíjecích stanic pro elektromobily či nedávno spuštěný test zpětného odběru PET lahví a plechovek.  

Postupujete plošně, ve všech supermarketech, nebo máte pro každý specifické řešení na míru?  

Naším cílem je zavádět opatření plošně na všechny prodejny, avšak některá opatření mohou být specifická pouze pro dané prodejny. Například na čtyřech prodejnách máme zelenou střechu a v Rakovníku využíváme splachování toalet dešťovou vodou. Fotovoltaiku zatím máme na jedné prodejně v Písku, ale rádi bychom ji rozšířili i na další naše prodejny. Naopak defibrilátory (AED) jsme zavedli na všechny naše prodejny a za 2,5 roku již zachránili šest lidských životů.  

Které další aktivity souvisejí s udržitelností jsou v Kauflandu aktuální?  

Důležitým tématem jsou udržitelné produkty. Novinkou v této oblasti jsou klimaticky neutrální produkty. Podporou ekologických projektů v zemích třetího světa kompenzujeme emise vzniklé během celého životního cyklu výrobku. Jedná se například o celou řadu produktů naší privátní značky K-take it veggie či nákupní tašku na vícenásobné použití. Meziročně jsme rovněž navýšili množství produktů s certifikacemi Bio, Fairtrade, GOTS, ASC, MSC či FSC.  

Jak společnost Kaufland řeší otázky rozmanitosti a inkluze a jaký je zde její přístup k zajištění rovných příležitostí pro všechny zaměstnance?  

Patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice. Všem zaměstnancům poskytujeme stejné šance a mzda výhradně vychází z činnosti a odpovědnosti daného zaměstnance bez ohledu na pohlaví. Polovinu našich vedoucích pozic středního a vyššího managementu napříč firmou zastávají ženy.  

Může být zodpovědný přístup určitou konkurenční výhodou při hledání nových zaměstnanců?  

Od personálního oddělení získáváme zpětnou vazbu, že se zájemci o zaměstnáním mnohem více zajímají o CSR aktivity firem. Chtějí pracovat v odpovědné firmě a zajímá je přístup firmy k udržitelnosti, podpoře neziskového sektoru či možnost zúčastnit se benefičních akcí. V našem případě například hradíme účast zaměstnanci a jeho doprovodu na Nočních bězích pro Světlušku, jejíž jsme generálními partnery.  

Jak Kaufland nakládá s prošlými potravinami a obecně s odpadem?  

Cílem Kauflandu je v první řadě předcházet vzniku potravinového odpadu. Za tímto účelem využíváme moderní IT systém, který objednává zboží na základě predikce poptávky a vyhodnocení aktuální nabídky. Rovněž náš masozávod funguje v režimu just-in-time objednávek. Zákazníkům tak nabízíme čerstvé maso, které se nemusí dlouze skladovat, což vede rovněž k úspoře energií potřebných na chlazení.

Jen v letošním roce plánujeme na střechách našich prodejen realizovat 10 fotovoltaických elektráren.

Standardem je zlevňování zboží s blížící se expirací či spolupráce s Českou federací potravinových bank. Na zhruba polovině prodejen jsme navázali partnerství s lokálními mysliveckými spolky a zoologickými zahradami, kterým za symbolickou částku prodáváme zboží, které není vhodné k dalšímu prodeji (např. jednodenní ovoce, zelenina, pečivo).

Odpadům se v naší společnosti věnuje odpadový hospodář a naší filozofií je, že odpad nemusí být odpadem, ale znovupoužitelným materiálem. Edukujeme tedy naše prodejny v třídění či vyhlašujeme interní motivační soutěže. Ukázkovým příkladem je recyklace použité LDPE folie, která obaluje naše palety. Po vytřídění z ní náš dodavatel vyrábí odpadkové pytle, které využíváme na prodejně a podporujeme tak myšlenku cirkulární ekonomiky.

Co plánuje Kaufland za budoucí rozvoj v oblasti CSR a jaké jsou hlavní cíle a výzvy, které si společnost stanovila?

Velkým tématem pro Kaufland je určitě fotovoltaika a využití energeticky úsporných technologií. Jen v letošním roce plánujeme na střechách našich prodejen realizovat 10 fotovoltaických elektráren. Dále se chceme soustředit na regionalitu a podporu lokálních dodavatelů. S tím souvisí i podpora komunitního života v místě našich prodejen, kterou realizujeme prostřednictvím grantových programů ve spolupráci s Nadací Via.

Peter Chalupianský

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a od roku 2018 působí na pozici CSR manažera ve společnosti Kaufland. Je členem správní rady Nadačního fondu Českého rozhlasu, který realizuje projekty Světluška a Ježíškova vnoučata.