Na silvestra platí v Praze omezené používání pyrotechniky

Silvestrovské oslavy budou letos asi střízlivější, než předešlé roky, ale nikdo neříká že i tak si je nemůžete užít.

Silvestrovské oslavy budou letos asi střízlivější, než předešlé roky, ale nikdo neříká že i tak si je nemůžete užít. Zdroj: Unsplash/Invia

Podle vyhlášky z roku 2020 platí zákaz užívání pyrotechnických výrobků na většině míst centra Prahy.

V centru Prahy si petardu neodpálíte. Vyhláška, která upravuje používání pyrotechniky na území metropole, byla přijata s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Toto opatření je v platnosti po celý rok, tedy i ve dnech, jako jsou silvestr a Nový rok.

Vyhláška o zákazu používání pyrotechniky platí výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic i dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice. Konkrétně zákaz platí v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích a jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále platí tento zákaz na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to i ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. Na stránkách praha.eu je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde tento zákaz platí.

Ještě větší omezení se týká takzvaných lampionů štěstí, jejich vypouštění je zakázáno na celém území hlavního města Prahy. Naopak omezení se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice. Na dodržování vyhlášky bude na přelomu roku v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 korun, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 korun. Hlavní město navíc nyní znovu připomíná znění vyhlášky Pražanům i návštěvníkům metropole prostřednictvím informační kampaně. Novinkou pro letošní rok je pak Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a silvestra, které formou informačního letáku nechala vytvořit Praha. Jeho smyslem je poradit Pražanům, jak zabezpečit domácí mazlíčky v období oslav spojených s koncem roku.