Vedle úvěru lze podnikání financovat i formami, které dávají firmám mnohem větší volnost

Video placeholde

Když se řekne financování podnikání, každého asi jako první napadne jít si pro úvěr do banky. To ovšem určitě není pro každého nejlepší volba. Jaké se tedy podnikatelům nabízejí alternativy k financování jejich podnikatelských záměrů? Vedle dluhopisů či vydání akcií existují i relativně nové formy, skrývající se pod názvy jako START nebo SPAC.

Co obnáší využití takových nástrojů? A naopak, jaká jsou rizika u veřejně obchodovatelných dluhopisů? „Že byl pro dluhopisy uveřejněn a ze strany ČNB schválen prospekt, ještě neznamená, že ČNB jakkoli garantuje pravdivost a úplnost takových informací. Nebo že schválením prospektu uděluje dluhopisům nějaký vyšší standard či garantuje nějaký průběžný dozor,“ zdůrazňuje Jan Ditrych, advokát PRK Partners specializující se na oblast bankovnictví a kapitálových trhů.

Právě s ním si povídáme o alternativních formách financování firem v dalším, již čtrnáctém dílu talkshow Na kus řeči s právníky.