Tomáš Lipový: Za současných podmínek hledají investoři jistotu | E15.cz

Tomáš Lipový: Za současných podmínek hledají investoři jistotu

Tomáš Lipový
Tomáš Lipový
• 
ZDROJ: investicniweb.cz

Michael Šolín, investicniweb.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Investoři jsou opatrní kvůli nejistotě na trzích spojené s výhledem vývoje globální ekonomiky. Chtějí investiční nástroj, který není spojen s přílišným riziem, ale zároveň nabízí uspokojivý výnos. Existuje takový? Tyto požadavky splňují fondy absolutního výnosu, které svým atraktivním zhodnocením porážejí fondy peněžního trhu, říká Tomáš Lipový, portfoliomanažer Investiční a kapitálové společnosti Komerční banky.

*IW: Jak byste přiblížil charakter takového fondu? Jakou využívá investiční strategii?

Fond má konzervativní charakter. Dle kategorie se jedná o fond fondů. Podkladovými fondy jsou fondy společnosti Amundi. Společným jmenovatelem těchto fondů je strategie s absolutním výnosem, která má za cíl podílníkovi přinést kladné zhodnocení, ať už trhy rostou, nebo klesají. Výběr jednotlivých fondů do portfolia je určen celkovou rizikovostí produktu, která připouští pouze omezenou volatilitu hodnoty kurzu. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení definované na úrovni reference fondu, tedy 1,5 procenta nad základní sazbu ČNB, aktuálně tedy výnos 2,25 procenta.

*IW: Co si má drobný investor představit pod pojmem „absolutní výnos?“

Kladný výnos bez ohledu na to, zda trhy rostou, nebo naopak klesají. Strategií s absolutním výnosem je přirozeně celá řada a vzájemně se od sebe liší rizikovostí a potenciálem. Ve fondu KB Absolutních výnosů (KB AV) najdeme fondy, které zpravidla využívají konzervativnější přístup a nevykazují příliš velkou volatilitu.

*IW: Do jakých instrumentů fond investuje a na základě jakých parametrů instrumenty vybírá? Která složka aktiv je nejvíce „zainvestována“?

V portfoliu najdeme zhruba 10 fondů s absolutním výnosem. Jedná se o vyvážený mix konzervativních strategií s absolutním výnosem. Základem jsou fondy, které investují do dluhových nástrojů. Investiční model je postaven na dvou zdrojích výkonnosti. Prvním je analýza trhu fixně úročených dluhových cenných papírů ve vztahu ke krátkodobým instrumentům, druhým pak analýza tržních příležitostí na dluhopisovém trhu ve vztahu ke kvalitě/likviditě emitenta z oblasti mimo státní dluhopisy.

Druhou skupinou jsou fondy, které využívají širšího spektra investičních nástrojů včetně akcií a vysoce úročených dluhopisů. Tyto fondy mají omezenou rizikovost, stanovenou ukazatelem VaR, tzn. že jejich volatilita v čase je limitní.

investicniweb.cz

Autor: Michael Šolín, investicniweb.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah