Ženy pracují zdarma do 18. března, jejich mzdy jsou výrazně nižší | E15.cz

Ženy pracují zdarma do 18. března, jejich mzdy jsou výrazně nižší

red

Rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami je v České republice 22,5 procent. To znamená, že ženy musí pracovat více než dva a půl měsíce navíc, aby tento rozdíl dorovnaly.

Ženy v České republice dosáhnou stejného výdělku, který jejich mužští kolegové získali do konce loňského roku, až 18. března 2017. Tento den je tedy Dnem rovnosti platů, a právě i na tento celospolečenský problém bude 24. a 25. března poukazovat konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ. 

Česká republika je v rámci rovnosti platů a mezd na jednom z posledních míst ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Den rovnosti platů se nás tedy velmi týká. „Je to symbolický den, podobný Dni daňové svobody a je to určitě dobrá příležitost pro diskuzi o příčinách tak velkého rozdílu a hledání řešení, jak se s touto nepříznivou situací vyrovnat,“ uvádí Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women ČR.

Nevyužitý potenciál žen brzdí ekonomiku, kvóty ale nepomůžou, tvrdí Svaz průmyslu

Ženy sice hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, ale v jejich odměňování se to neodráží. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich talentu a dovedností, znamená ztrátu významného zdroje pro ekonomiku i společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

„Současný rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR je 22, 5 procent - řadíme se tak na druhé nejhorší místo z celé EU. Průměr evropských zemí aktuálně činí 16, 7 procent. Nižší platy a mzdy žen mají zásadní negativní dopad na rozpočty rodin – ročně jim tak v rozpočtu chybí cca 80 tisíc korun a v důsledku ovlivňují celé hospodářství,“ uvádí Eva Ferrarová, vedoucí projektu 22 % K ROVNOSTI z Ministerstva práce a sociálních věcí. 

5 důvodů, proč máme nízké platy a mzdy

Akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu. „Pokud mají ženy uspět, potřebují především zdravé sebevědomí, a proto jsem se pustila do téhle práce a když to hodně zjednoduším, tak moje základní myšlenka je hledat nové ženské vzory. Ukázat ženám cesty, po kterých jdou jejich kolegyně. Jestli ženy za muži v něčem zaostávají, tak je to taková ta vzájemná solidarita,“ dodává Lenka Šťastná.

Konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ motivuje ženy k dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji, otevírá celospolečenskou diskusi a upozorňuje na fenomény, které vedou k rozdílům v odměňování.

Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ mimo jiné boří mýty o ženské rivalitě a neochotě podělit se o své zkušenosti. Dokazuje to i na 60 mentorek, žen, které obstály v tvrdé konkurenci a z nichž řada stojí na samé špici svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytnou svůj čas a znalosti a ztotožní se tak s myšlenkou podpory žen.

Více informací o akci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ získáte na: www.mentorky.cz.  

Za stejnou práci stejnou mzdu pro muže a ženy, nařídil Island státním i soukromým firmám

Autor: red
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!