Analýza: nástup robotů může znamenat vznik desítek milionů pracovních míst

Díky technologickému pokroku může ve světě vzniknout do poloviny příštího desetiletí dvojnásobný počet pracovních míst, než kolik jich kvůli robotům může zaniknout. Podle studie Světového ekonomického fóra (WEF), z níž citoval list The Guardian, může být za přispění nových technologií v příštích deseti letech vytvořeno na 133 milionů míst, zatímco 75 milionů může být ze stejných důvodů zrušeno.

Zpráva WEF naznačuje, že nové technologie mají schopnost narušovat i vytvářet nové způsoby práce, podobně jako v minulosti třeba průmyslová revoluce, kdy příchod parní energie a elektřiny podpořil vznik nových pracovních míst a rozvoj střední třídy. Studie, která vychází z průzkumu mezi představiteli společností s celkem 15 miliony pracovníků ve 20 zemích, ale také varuje před riziky automatizace.

Předseda ekonomického fóra Klaus Schwab prohlásil, že přínos pro zaměstnanost pramenící z technologií není hotová věc a že si vyžádá větší investice do vzdělávání, které by lidem pomohly adaptovat se na nové podmínky. „Toto je výzva pro vlády, podniky, pedagogy a jednotlivce, aby využili příležitost, která nepotrvá věčně, k vytvoření nové budoucnosti a dobré práce pro všechny,“ píše se ve zprávě.

Zpráva poukazuje na značná rizika pramenící z pasivity. Ředitelé firem uváděli, že dobrou polovinu všech pracovních úkolů, které dnes ve firmách existují, by mohly do roku 2025 provádět stroje, což ohrožuje především kancelářské pracovníky.