Lesy ČR vypíší více než padesát zakázek | e15.cz

Lesy ČR vypíší přes padesát zakázek na těžbu a prodej dřeva za sedm miliard

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Státní podnik Lesy České republiky vyhlásí v pondělí tendr 2020+ na lesní práce a prodej dřeva. Vezme v něm ohled na současnou mimořádnou kůrovcovou kalamitu. Tendr bude rozdělen na 54 zakázek. Půjde v nich o těžbu 8,56 milionu metrů krychlových dříví, práce za 6,99 miliardy korun a roční zalesnění 2879 hektarů. Uzávěrka podání nabídek bude 25. října. Vítězné firmy by měly pro LČR pracovat od ledna 2020 do konce roku 2024. Parametry tendrů dnes Lesy ČR představily veřejnosti. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Tendry budou nově trojího typu podle toho, jak dané území postihla kalamita kůrovce. Takzvaných kalamitních jednotek bude 23 a lesnické firmy na nich budou provádět těžbu a pěstební práce. Vytěžené dřevo předané na takzvaném odvozním místě si budou prodávat samy Lesy ČR. Nejvíc kalamitních jednotek je v působnosti krajských ředitelství Lesů ČR v Jihlavě a Šumperku.

Na devíti takzvaných postkalamitních jednotkách, kde již kalamita kůrovce proběhla, firmy budou dělat pouze pěstební práce. Případnou těžbu a prodej dřeva si na těchto jednotkách zajistí samy Lesy ČR například prostřednictvím aukcí nebo dynamického nákupního systému.

Takzvaná klasická komplexní zakázka, kdy firmy dělají těžbu, pěstební práce i dřevo prodávají, se bude týkat 22 jednotek. Loni v tendru 2019+ bylo všech 47 jednotek soutěženo jako komplexní zakázka.

Zavedení kalamitních jednotek, u nichž si prodej dřeva převezmou Lesy ČR, by podle státního podniku mělo zrychlit těžbu kůrovcem napadeného dříví. Pokud se dřevem při komplexní zakázce obchodují těžařské firmy, nemají podle generálního ředitele LČR Josefa Vojáčka při odbytových problémech motivaci k rychlé těžbě dřeva. Vytěžené dřevo z kalamitních jednotek budou Lesy ČR prioritně prodávat na elektronických aukcích.

„Dnes je velký problém s odbytem dříví, často se prodává pod výrobními náklady. My potřebujeme dřevo okamžitě zpracovat a dostat co nejdříve z lesa, aby se škůdci nešířili,“ řekl Vojáček. Záměrem podniku je podle něj také soutěžené jednotky zmenšovat, aby se těžené množství kalamitního dřeva rozložilo mezi více firem. Proti minulým tendrům budou podmínky v tendru 2020+ podle Vojáčka jednodušší. Například u kalamitních a postkalaminích jednotek nebudou firmy muset dávat bankovní záruky.

Významnou novinkou tendru 2020+ bude to, že do smluv bude zakotveno, že po dvou letech bude mít každá ze stran možnost smlouvu bez sankcí vypovědět, přičemž výpovědní lhůta bude půlroční. „Jsme si vědomi, že situace se mění. Přepokládáme, že i z nekalamitní jednotky se může stát kalamitní. Obráceně se to zas může posunout po zdolání kalamity,“ řekl Josef Vojáček.

Od příštího roku chce také podnik zhruba zdvojnásobit těžbu dřeva čtyřmi vlastními lesními závody na téměř jeden milion metrů krychlových. Znamená to, že se v tendrech již nebude průběžně soutěžit těžba přibližně 500 tisíc metrů krychlových dřeva. Území spravované lesními závody se k 1. lednu zvýší téměř dvojnásobně na asi 140 tisíc hektarů. Současné smlouvy ale ještě budou někde pokračovat. „Rozšířením ploch lesních závodů chceme více kombinovat vlastní a dodavatelské kapacity,“ řekl Vojáček. Loni se v lesích LČR vytěžilo celkem téměř 11 milionů metrů krychlových dřeva.

Tendr 2020+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na zhruba pětině území. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody LČR.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah