Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se podle odborů opět odkládá o týden

Ocelárna Liberty Ostrava

Ocelárna Liberty Ostrava Zdroj: Zerzoň Jiří / E15

Návrat zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden. Médiím to v pondělí řekl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Doma jsou zaměstnanci od loňského 22. prosince a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Nynější odklad je již sedmý. Huť se dosud nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.

„Máme potvrzené, že se to zase odkládá o týden. Situace je pořád stejná. Pořád by měli jednat. Padla jenom jedna nová věc, že by měli jednat se správcem z Tamehu, protože rozhodující pro nájezd prvovýroby je obnovit dodávky z Tamehu,“ řekl Bečica.

Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Do práce nechodí ani zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil. Liberty má okolo 6000 zaměstnanců, Tameh zhruba 300.

VIDEO: Jak se vyrábí dráty v ostravských hutích Liberty Ostrava

Video placeholde
Jak se vyrábí dráty v ostravských hutích Liberty Ostrava • e15, Liberty Ostrava

„Máme dnes potvrzeno, že ze 6000 zaměstnanců huti jich aktuálně pracuje okolo 1500,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, v lednu se k nim přidali i pracovníci z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Kromě toho podle odborů pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy. Dříve se uvádělo, že jde dohromady zhruba o tisíc lidí. Zaměstnanců, kteří jsou nutní pro udržování zařízení, i pracovníků v administrativě je ale podle odborářů více, než se dosud uvádělo.

Oproti tomu zatím nevypadá, že by se spustil provoz středojemné válcovny, která je také napojena na teplo od Veolie a na zemní plyn a kde pracuje okolo 300 lidí. „Dojednává se přísun bram (polotovarů), ale ještě to nemají dotažené do konce,“ řekl Bečica.

Tameh skončil v úpadku a dodávky energií do huti zastavil, neboť mu Liberty za služby neplatila. Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má problémy platit dodavatelům delší dobu, před věřiteli ji ale od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.