Někteří obchodníci s plynem v zimě riskují, levný dodavatel se může prodražit | E15.cz

Někteří obchodníci s plynem v zimě riskují, levný dodavatel se může prodražit

IEA: Zlatý věk zemního plynu teprve přichází
IEA: Zlatý věk zemního plynu teprve přichází
• 
ZDROJ: profit

nos

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V České republice je zhruba čtyřicet aktivních dodavatelů zemního plynu. Pouze 18 z nich však uskladňuje zemní plyn na českém území a vytváří zásobu pro nepříznivé klimatické podmínky v zimě nebo pro případný výpadek dodávek plynu ze zahraničí. Klientům dodavatelů, kteří zásobníky v ČR nemají hrozí v případě nenadálé krizové situace riziko platby vícenákladů.

Více než polovina aktivních obchodníků s plynem může mít problém se zajištěním dodávky zemního plynu v krizových obdobích. Tito obchodníci vystavují své zákazníky riziku přerušení dodávek a spoléhají, že největší hráči, jako je RWE, E.on nebo Pražská plynárenská pokryjí případné výpadky dodávek ze svých zásob. To pro koncové odběratele ale znamená, že se vystavují riziku, že budou platit peníze navíc.

„Zákazník by si měl vždy před podpisem smlouvy zjistit, jak je dodavatel zajištěn a jakým rizikům se vystavuje,“ řekl serveru E 15.cz prezident České plynárenské unie Oldřich Petržilka. Samotné riziko přerušení dodávek nemusí být velké, ale na volbě třeba toho nejlacinějšího dodavatele podle Petržilka klient nemusí v takové situaci nijak vydělat. Spíše naopak.

“V případě dodávky pro domácnosti a další menší odběratele by měla odpovědnost za dodávku přejít na největších hráče na trhu. V obou případech je ale nutné počítat se vznikem dodatečných nákladů, které budou muset uhradit postižení zákazníci,” upřesnil Petržilka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu již připravilo vyhlášku o stavech nouze, která má zajistit pro všechny chráněné zákazníky bezpečné dodávky. Počítá s tím, že každý obchodník bude muset skladovat část objemu zemního plynu určeného pro konečné zákazníky v podzemních zásobnících v Česku nebo v EU.

Vyhláška vstoupila v platnost v srpnu, ale s účinností povinnosti skladovat plyn se počítá až po nadcházející topné sezóně. To znamená, že někteří odběratelé budou i nadále vystaveni riziku přerušení dodávek, pokud se například budou opakovat letošní výpadky dodávek v důsledku dlouhotrvajících mrazů v celé Evropě.

„Zejména díky zásobám plynu, který máme uskladněný v podzemních zásobnících, jsme byli připraveni reagovat na zvýšenou poptávku po plynu ze strany několika tuzemských obchodníků. Pomohli jsme jim vyřešit výpadek v dodávkách, který jim nastal v důsledku mrazivého počasí,” uvedl tiskový mluvčí skupiny RWE Martin Chalupský.

V České republice je možné uskladnit více než tři miliardy kubíků zemního plynu. To představuje třetinu celoroční spotřeby všech zákazníků. Právě v letním období se zemní plyn vtláčí do podzemních zásobníků, aby pokryl zvýšenou zimní spotřebu.

Autor: nos

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah