OKD už zase patří státu

OKD

OKD Zdroj: Foto ara

Majitelem těžební společnosti OKD je ode dneška znovu stát. Akcie OKD v Karviné převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80 milionů korun. Firma má nové představenstvo, jeho předsedou a výkonným ředitelem se stal Boleslav Kowalczyk, který byl dosud v OKD ředitelem činných důlních závodů. V dolech na Karvinsku pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 9500 lidí.

"Rád bych poděkoval všem zaměstnancům a lidem, kteří prožili v OKD nelehký proces insolvence a reorganizace, za to, že svou prací a pílí přispěli k tomu, že se tento projekt povedl," řekl předseda představenstva společnosti Prisko Marian Klásek. "Není to úplně obvyklé, aby tak velká firma, která se dostane do tak vážných problémů, přežila a pokračovala dál ve své činnosti," dodal.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec uvedl, že převzetím akcií byl úspěšně završen proces reorganizace OKD. "Podařilo se tak odvrátit riziko konkurzu se všemi jeho nepříznivými důsledky. Společnost OKD se může nyní plně soustředit na budoucnost tak, aby z výnosů mohly být hrazeny náklady na pozvolný útlum dolů," uvedl Žurovec.

Klásek řekl, že prvním úkolem Priska bude prověřit stav hospodaření OKD, podívat se na strategické plány a posoudit, zda a jak se bude postupovat dál v případě uzavírání dolů a další činnosti podniku. "Při převzetí OKD jsme se zavázali, že vytvoříme rezervy na budoucí útlum dolů ve výši 4,9 miliardy korun, a tyto rezervy samozřejmě tvořit budeme a toto dodržíme a splníme," řekl Klásek.

Útlum dolů by měl být postupný, rozložený až do roku 2026. "V roce 2023 by mělo dojít k uzavření posledního dolu a další tři roky by měla ještě probíhat likvidace," řekl Klásek. OKD loni ukončilo těžbu v Dole Paskov, kdy budou zavírány další doly, bude záležet na aktuálních ekonomických ukazatelích a na tom, co bude pro firmu ekonomicky a technicky vytěžitelné. "Podle toho se rozhodne, kdy dojde k uzavření dolů Lazy a Darkov, jestli to bude podle původního harmonogramu na konci roku 2018, nebo jestli se to posune," řekl Klásek.

Kowalczyk řekl, že firma si uvědomuje, jaké jsou ještě pod zemí zásoby uhlí. "Je otázka, co nový vlastník, jak se na to bude dívat, protože my bychom chtěli otvírat další části polí, které ještě můžeme, a chtěli bychom ložiska dokopat do úplného konce," řekl ředitel.

Uvedl, že jedním z prvních kroků, které musí udělat, bude změna organizační struktury celého OKD, kdy bude zrušeno rozdělení firmy na jednotlivé závody. "OKD bylo nastaveno na několik šachet, na 12 milionů tun těžby. Teď je kolem pěti milionů tun, my jsme v podstatě už jedna šachta, akorát máme trochu více lidí. Pro zaměstnance to v podstatě nebude znamenat nic. Všichni budou na svých místech, všichni budou odměňovaní tak, jak vyplývá z kolektivní smlouvy," řekl Kowalczyk.

Za fungování OKD bude zodpovídat nové představenstvo. "Já sám jsem jeden z členů. Kontrola bude z mé strany průběžná a pravidelná. Další zástupce společnosti Prisko je v dozorčí radě společnosti, takže tam bude kontrola probíhat stejně," řekl Klásek.

Místopředsedou představenstva je ředitel právní služby OKD Jan Solich. V představenstvu je kromě Kláska ještě obchodní ředitel OKD Petr Hanzlík. Novými členy dozorčí rady jsou za společnost Prisko David Rais, člen bývalého představenstva Michal Kuča a předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička.

Společnost OKD se dostala do úpadku v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel.

Věřitelé, insolvenční správce i soud následně firmě schválili reorganizační plán. Jeho součástí bylo převedení dolů i se zaměstnanci na novou společnost OKD Nástupnická, což se stalo 27. března. Firma se následně přejmenovala na OKD a její akcie dnes převzal podnik Prisko. Původní společnost OKD změnila svůj název na Správce pohledávek OKD, v této firmě zůstaly pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku.