Brownfieldy zůstávají. Obcím chybějí peníze na přípravu projektů, dotace směřují jinam

Obce mají potíže s přípravou projektů na revitalizaci brownfieldů.

Obce mají potíže s přípravou projektů na revitalizaci brownfieldů. Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Obce mají potíže s přípravou projektů na revitalizaci brownfieldů.
Pomohla by změna cílení dotací.
CzechInvest bude navrhovat změnu.
CzechInvest bude navrhovat změnu.
5
Fotogalerie

Přestože se s kulturními centry ve starých továrnách roztrhl v posledních letech pytel a kultivací zanedbaných území s průmyslovou minulostí se honosí většina českých developerů, takzvaných brownfieldů výrazněji neubývá. Potíže s jejich kultivací mají především obce. Příprava často velmi komplexních projektů je pro ně složitá a mnohdy ji vyloučí finance. Obce nedokážou nacházet v  rozpočtech i stovky milionů na přípravu projektů a dotační programy jim na to nepřispějí.

„Dotační programy vyžadují připravený projekt. Obec ale nechce schválit přípravu projektu bez jistoty dalšího financování. Z našich konzultací a analýz je zřejmé, že je velká poptávka nejen po projektové přípravě, ale také po přípravě základní infrastruktury. Městům by v mnoha případech stačilo zafinancovat pouze demolice, sanace, zasíťování a přípravu lokality pro další rozvoj,“ vysvětluje základní problém mluvčí CzechInvestu David Hořínek.

Pro města a obce je otevřeno nebo připravováno několik dotačních programů v gesci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu. Další programy má Státní fond podpory investic. Celkem je na revitalizace brownfieldů v těchto programech připraveno kolem 4,3 miliardy korun. Pro získání těchto peněz je ale nutné předložit připravený projekt a peníze pak směřují pouze na realizaci.

Z průzkumu CzechInvestu vyplynulo, že pouze čtvrtina veřejných projektů, které by se mohly potenciálně ucházet o zisk dotací z Národního plánu obnovy, je dostatečně připravena. „Na základě toho jsme v každém kraji zorganizovali konzultační den pro obce, kde se problém s přípravou projektů a směřováním dotací opakoval v mnoha případech,“ říká Hořínek a dodává, že zhruba třetina všech alokovaných peněz přichází právě z Národního plánu obnovy.

„Koncepční příprava transformace brownfieldů bohužel dotována není. Správné nastavení transformace je přitom naprosto klíčové zejména ve smyslu ekonomickém a kapacitním. Je třeba designovat to, co je v daném místě a čase potřebné, vědět jakým způsobem, z jakých zdrojů a za jakých podmínek je to financovatelné,“ říká architekt a urbanista Tomáš Ctibor z ateliéru 4ct.

Právě to činí osloveným obcím nejčastěji problém. S plánováním využití velkých území nemají dostatečné zkušenosti a k oslovení odborníků jim chybějí peníze. Příkladem je obec Trojanovice na Novojičínsku, která již dlouhodobě uvažuje o revitalizaci bývalého dolu Frenštát.

Podívejte se, jaké projekty revitalizací brownfieldů se připravují v Praze

Video placeholde

• Videohub

„Nejvíce stojí v cestě problematika veřejné podpory přípravy tak rozsáhlého projektu, jehož potřebnou podporu obec odhaduje na miliardu korun,“ popisuje starosta Jiří Novotný. Extrémně vysokou sumu chce město získat z Fondu spravedlivé transformace, který cílí na regiony zasažené odklonem od uhelného průmyslu. Problém s financováním příprav projektů pocítil i Moravskoslezský kraj, proto se rozhodl obcím pomáhat prostřednictvím vlastního dotačního programu směřujícího do přípravy projektové dokumentace.

Odborníci z CzechInvestu se shodují, že je potřeba možnosti využívání dotací upravit. Pro budoucí Národní strategii brownfieldů platnou pro další období po roce 2024 se proto chystají navrhnout přesměrování části financí na sanace a úpravy lokalit.

„Z mapování projektů pro Národní plán obnovy víme, že nedostatečně připravené projekty by ihned využily zhruba 1,2 miliardy korun. To mluvíme pouze o těch zmapovaných. Celková absorpční kapacita takových zdrojů by ale pravděpodobně byla mnohem vyšší,“ odhaduje Hořínek.

„Ideálním řešením by bylo, aby se analytická, následně koncepční a ve finále i projektová příprava staly nedílnou, a troufnu si říct i prioritizovanou součástí financování transformačních projektů. Bylo by správné, aby tato fáze byla financována zejména z národních zdrojů, protože se jedná primárně o podporu municipalit,“ přidává se Ctibor.

Jak může stavební zákon pomoci bytové krizi? O tom si povídal Nikita Poljakov s politikem Jiřím Havránkem v podcastu E15

Většina obcí ale dodává, že je na dotacích závislá i za současného dělení financí. Například město Břeclav, které pracuje na oživení dvou brownfieldů, nalezlo v rozpočtu finance na zpracování projektů. Nyní ale doufá, že získá maximální možné množství peněz pro samotnou výstavbu, jinak totiž hrozí, že bude muset z plánů ustoupit.

„Obě revitalizace jsou finančně náročné. Plánovaná revitalizace cukrovaru bude závislá na dotačních programech, bez kterých město nedokáže některé etapy realizovat. Obdobná situace je u zámku. Dlouhodobě zkoušíme různé dotační možnosti, abychom zámek postupně zrekonstruovali,“ uvedla referentka rozvojových projektů Petra Hroudná.