Česká Subterra prodlužuje za miliardy metro ve Stockholmu

Projekt Järfälla prodlouží modrou linku metra na předměstí Stockholmu. Dvě ražené stanice na trase v délce 4,1 km – Barkabystaden a Barkaby – budou zajímavé svým uměleckým zpracováním, stejně jako celé metro ve švédské metropoli.

Projekt Järfälla prodlouží modrou linku metra na předměstí Stockholmu. Dvě ražené stanice na trase v délce 4,1 km – Barkabystaden a Barkaby – budou zajímavé svým uměleckým zpracováním, stejně jako celé metro ve švédské metropoli. Zdroj: Subterra

Podpis smlouvy koncem dubna 2020 se nezvykle konal na staveništi, před portálem tunelu Veddesta. I v protestantském Švédsku byla dodržena tradice podzemních staveb v podobě sošky svaté Barbory, patronky horníků.
Rozšíření stockholmského metra sledují média a veřejnost. Zakázka SBT Sverige AB má být dokončena počátkem roku 2024, první cestující pojedou do obce Järfälla podzemní dráhou v roce 2026.
Na jednom ze třech přístupů, Landningsbanan, pracuje sesterská společnost Metrostav Norge a razí úseky ke stávající stanici Akalla a budoucí stanici Barkarbystaden, v jejíž blízkosti je realizována již čtvrtá etapa bytové výstavby.
Pro přístup a zahájení razicích prací v budoucí stanici Barkarbystaden byl využit tunel, který do roku 2010 sloužil švédskému letectvu jako přístup do hangáru. Přilehlé letiště bylo jedním z nejstarších v zemi, poslední komerční let odbavilo koncem roku 2008.
Při metodě ražby „drill and blast“ je horninové okolí těsněno systematickou injektáží. Po obvodu výrubu jsou realizovány 24metrové vrty a injektovány nízkým tlakem pro vytvoření těsnicích vějířů.
12
Fotogalerie

Metro ve Stockholmu, které díky barevné výmalbě stanic připomíná vikinské jeskyně, je mnoha odborníky považováno za nejkrásnější na světě, rozšíříuje česká stavební společnost Subterra. Projekt vyjde v přepočtu na téměř pět miliard korun a obsahuje ražbu čtyřkilometrové trasy včetně dvou stanic. Celá stavba by měla být dokončena v září 2023.

Prodloužení metra na severozápadní předměstí Stockholmu zahrnuje kromě traťových a servisních tunelů ražené stanice Barkabystaden a Barkaby. „Trasa v délce 4,1 km naváže na stávající stanici Akalla, napojení bude kvůli úpravě profilů obdobně náročné jako výstavba nových stanic samotných. Úsek Akalla–Barkarbystaden budou tvořit dva jednokolejné tunely, úsek Barkarbystaden–Barkarby dvoukolejný tunel a tunel servisní,“ popsal podzemní stavbu Ondřej Fuchs, generální ředitel společnosti Subterra. 

Nyní ve Stocholmu  probíhají ražby ze všech tří přístupových tunelů – Veddesta, Robotshöjden a Landningsbanan. „Celkem se v tuto chvíli pracuje na 15 čelbách, což je na české poměry asi jen těžko představitelný rozsah prací,“ uvedl k aktuální situaci vedoucí odboru obchodní politiky společnosti Subterra Jiří Nový.

Z Veddesty pokračuje ražba stanice Barkabystaden, která je prakticky hotová. Zde bude dopravní napojení na železnici. „Z již vyražené stanice se aktuálně razí eskalátorový tunel, práce probíhají i z povrchu. Z přístupového tunelu Robotshöjden se razí druhá stanice Barkarby. Tato stanice by měla být vyražena v průběhu léta,“ doplnil Nový.

Za zrodem jedinečného výtvarného řešení metra ve Stockholmu stály již koncem 50. let 20. století švédské malířky Siri Derkert a Vera Nilsson. Do současnosti se na podobě devadesáti z celkových sta stanic podílelo více než sto padesát umělců.

Subterra působí ve Švédsku pod hlavičkou dceřiné společnosti SBT Sverige. Před úspěchem v soutěžích na rozšíření metra se ve Stockholmu prosadila na projektu silničního obchvatu města. V rámci této zakázky vyrazila dva přístupové tunely a nyní pracuje na hlavním tunelu Skärholmen.

Subterra působí v tomto oboru po celou dobu své pětapadesátileté historie. Ačkoli se jedná o českou firmu, v současnosti se 65 procent jejího byznysu odehrává v zahraničí. V Německu Subterra rekonstruovala více než čtyřkilometrový železniční tunel Alter Kaiser-Wilhelm a nyní tam staví tři silniční tunely, nejnověji Kramer na obchvatu alpského střediska Garmisch-Partenkirchen. V Maďarsku buduje dálniční tunel Fertőrákos–Šoproň.