Nová tvář Prahy: Velké pražské třídy čeká výrazná proměna. Vyjde na miliardu

Vinohradská – Flora v budoucnu

Vinohradská – Flora v budoucnu Zdroj: IPR Praha

Ulice Bělohorská nyní
Ulice Bělohorská v budoucnu
Ulice Bělohorská u hotelu Pyramida nyní
Ulice Bělohorská u hotelu Pyramida v budoucnu
Ulice Bělohorská nyní
34
Fotogalerie

V blízké budoucnosti dostane vlídnější tvář trojice důležitých ulic hlavního města: Revoluční, Vinohradská a Bělohorská. Změní se především chodníky, přibudou lavičky, pítka i stromy. Zlepší se i bezpečnost pro chodce prostřednictvím přehlednějších přechodů a širších nástupních ostrůvků.

Příslušné koncepční studie změn těchto ulic vypracoval Institut plánování a rozvoje (IPR), který také plánuje proměnu letiště i Václavského náměstí., jak už deník E15 informoval. V galerii naleznete fotografie míst před rekonstrukcí a vizualizace jejich budoucího vzhledu. 

Ulice Revoluční představuje významnou vstupní bránu na území někdejších staroměstských hradeb. Dnes slouží primárně automobilům, kterých tam projede přes patnáct tisíc denně. To by se ale mělo změnit, protože studie staví do popředí chodce.

Nejvyšší povolená rychlost v celé ulici klesne na třicet kilometrů za hodinu. Problém však spočívá v tom, že oblast postrádá přímé napojení ulice a řeky, které je pro chodce zásadní. V návrhu je dominantní rozšíření chodníků či zasazení tří desítek nových stromů. Na rohu Klimentské ulice by mělo vzniknout náměstíčko. 

„Chceme z Revoluční ulice vytvořit promenádu se širokými chodníky, kvalitními povrchy, lavičkami a s lépe dostupnou hromadnou dopravou, jak to má v centru moderní metropole být,“ vysvětluje druhý náměstek pražského primátora Adam Scheinherr.

12 nejvýznamnějších proměn, které se v Praze aktuálně chystají:

Video placeholde
Prahu čekají v příštích letech velké změny • Videohub

„Koncepční studie v Pražské památkové rezervaci si bere za cíl povýšit Revoluční třídu na plnohodnotný městský bulvár, který je příjemný zejména pro pěší,“ uvádí první náměstek primátora Petr Hlaváček. Revoluční je zároveň součástí historické městské promenády Hradební korzo, které by také mělo v blízké budoucnosti projít výraznou proměnou.

Celá rekonstrukce je dílem Institutu plánování a rozvoje (IPR) a ateliéru Aoc architekti v čele s Ondřejem Císlerem. Proměna Revoluční by měla vyjít na zhruba 120 milionů korun, termín dokončení rekonstrukce ještě není znám.

Významných změn se dočká také čtyřkilometrová Vinohradská ulice, byť nebudou tak zjevné na první pohled jako v jiných případech. Na rekonstrukci přitom nebyla vypsaná veřejná soutěž.

„Vinohradská ulice má podle našeho názoru plně vyvinutý stávající charakter a není potřeba zásadních změn týkajících se charakteru nebo aktivit na území,“ obhajuje rozhodnutí mluvčí IPR Marek Vácha. Dodává, že rekonstrukce je příliš finančně náročná na to, aby Institut vyhlásil architektonickou soutěž. Proměna Vinohradské ulice vyjde přibližně na 720 milionů korun.

Už v roce 2019 prošla rekonstrukcí dolní část ulice, která vedla ke zlepšení dopravního řešení, bezbariérových tramvajových zastávek a lepších podmínek pro pohyb chodců. Veřejná prostranství kolem Vinohradské se zkvalitnila a ulice je bezpečnější, příjemnější i elegantnější. 

Zásadní změny mohou lidé pozorovat především v promyšleném sladění jednotlivých rekonstrukcí tak, aby neomezovaly dopravu či chodce. Zároveň se o něco rozšíří chodníky a stejně jako v Revoluční přibudou lavičky i stromy. Vzniknou i nové předzahrádky u některých restaurací a tramvajové zastávky budou zcela bezbariérové. Konkrétně se tedy jedná o Jiřího z Poděbrad, Floru, Olšanské hřbitovy, Želivského, Italskou, Radhošťskou a Maceškův palác. Proměna celé Vinohradské by měla být podle současných odhadů dokončena přibližně v roce 2025. 

Změní se i významná obchodní třída Bělohorská v Praze 6. Hlavní město Praha pověřilo už v roce 2016 IPR, aby vypracoval koncepční studii. Do její tvorby se zapojili i sami občané. Cílem studie bylo vytvořit atraktivní a prosperující ulici, na které budou občané chtít trávit svůj čas a která poskytne bezpečné podmínky různým způsobům dopravy.

V roce 2018 IPR vybral na základě výběrového řízení generálního projektanta na zpracování projektové dokumentace. Stala se jím společnost PUDIS ve spolupráci s Metroprojektem Praha. 

V ulici přibudou nové přechody pro chodce, stromy i lavičky, přičemž největší důraz bude kladen na bezbariérovost. Studie cílí především na zklidnění dopravní situace, aby se dalo nově vytvořené a zvelebené prostranství využívat k poklidnému posezení a společenským akcím. Vzniknou i nové plácky s lavičkami u tramvajové zastávky Malovanka nebo Drinopol. U základní školy Marjánka by mělo vzniknout nové hřiště.

Rekonstrukce má  začít ještě letos a dokončena by měla být odhadem v roce 2024. Celkově by měla vyjít na 250 milionů korun. Stejně jako v případě Vinohradské ulice nebyla vypsána veřejná architektonická soutěž. „Účelem rekonstrukce není přemýšlet o novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže,“ vysvětluje mluvčí IPR Marek Vácha.