Praha a stát jednají o směně renesančního domu na Hradčanech

Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech

Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech Zdroj: Shutterstock

Hradčany
Jan Chabr
3
Fotogalerie

Renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech by mohl změnit majitele. Zatím patří do majetku hlavního města. „Pro objekt se velmi problematicky hledá využití, protože spadá do bezpečnostního perimetru Pražského hradu. Zároveň o něj projevila eminentní zájem Armáda ČR, která by ho chtěla získat pro potřeby Hradní stráže,“ říká radní pro správu majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Za palác, který je nyní prázdný a naposledy v něm sídlili úředníci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří jej v roce 2008 opustili, magistrát požaduje podíl tenisového areálu LTC Letná ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a vilu dělostřelecké obrany v majetku Ministerstva obrany ČR.

Výměna nevyužívaného domu je ovšem na samém začátku. Magistrát ani zatím nedostal adekvátní nabídku. „Město je ochotné uvažovat o převodu. Navrhli jsme výměnu za areál LTC Letná a volnou dělostřeleckou vilu,“ tvrdí Chabr. Polovinu areálu tenisových kurtů na Letné vlastní město Praha, druhou polovinu stát.

„Směnu není zatím možné realizovat, vila v ulici Dělostřelecká není pro ministerstvo obrany nepotřebná a je připravována k využití v rámci zabezpečení péče o válečné veterány. Jednání o dalších variantách probíhají,“ reagoval mluvčí rezortu obrany Jan Pejšek.

Aktuálně probíraná výměna ale nemusí být jedinou, která mezi státem a hlavním městem může proběhnout. „Na území Prahy jsou nemovitosti ve vlastnictví státu, které ke své činnosti potřebuje hlavní město Praha a naopak. Z toho důvodu probíhají jednání o směně těchto nemovitostí. Jedno kolo směny již proběhlo a v jednání jsou další,“ dodává mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

O prázdnou nemovitost v atraktivní lokalitě dříve projevila zájem například Rakouská obchodní komora, neziskové organizace, které zde měly v plánu zřídit muzeum, ale i soukromé školy.