Sberbank zbývají jen hodiny na odvolání proti odebrání licence. ČNB už oslovila likvidátory

Sberbank v Česku z bezpečnostních důvodů zavřela své pobočky letos 25. února odpoledne.

Sberbank v Česku z bezpečnostních důvodů zavřela své pobočky letos 25. února odpoledne. Zdroj: Blesk.cz - Jan Zázvorka

Sberbank zbývá čas do pátku na podání rozkladu proti rozhodnutí České národní banky o odebrání bankovní licence. O tu finanční dům s vazbami na Rusko zatím nepravomocně přišel v polovině dubna. S nabídkou vést likvidaci Sberbank už ČNB oslovila insolvenční správkyni Jiřinu Lužovou, která v minulosti vedla likvidaci ERB Bank, další banky s ruskými kořeny. Osloven byl také insolvenční správce Lukáš Zrůst.

„Ano, byla jsem oslovena Českou národní bankou, jelikož už jsem byla likvidátorkou ERB Bank,“ uvedla Lužová s tím, že zatím nebyla vybrána. Podle informací webu E15.cz ze čtyř zdrojů obeznámených s řízením o odebrání licence v souvislosti s likvidací Sberbank byl ze strany ČNB osloven také insolvenční správce Lukáš Zrůst. Ten se k věci na dotaz webu E15.cz nevyjádřil. Likvidaci banky může podle zákona vést jen insolvenční správce se zvláštním povolením.

Centrální banka se k záležitosti nevyjádřila. „ČNB zásadně nekomentuje správní řízení, které ještě nebylo pravomocně ukončeno,“ uvedla ředitelka odboru komunikace ČNB Markéta Fišerová.

Po pravomocném odebrání licence by soud měl 24 hodin na určení likvidátora na návrh ČNB. Pak by následoval proces likvidace banky. Restrukturalizace už poté nepřichází v úvahu, jelikož podle insolvenčního zákona nelze subjekt, který je v likvidaci, oddlužit prostřednictvím reorganizace. Jako první by se tedy po zahájení procesu likvidace řešilo vyplácení pojištěných vkladů, což se vztahuje na vklady do téměř 2,5 milionu korun.

Klienti české Sberbank s vklady do 2,5 milionu korun se tedy o svoje prostředky bát nemusejí. Horší to ale bude s klienty, kteří mají u Sberbank vyšší vklady. Ti už si totiž budou muset počkat výrazně déle, navíc pravděpodobně nedostanou finance zpět v plné výši. 

„Likvidátor začne shromažďovat informace o závazcích a majetku instituce v likvidaci. Následně bude tento majetek zpeněžovat a uspokojovat pohledávky věřitelů. Pokud dojde k závěru, že v likvidaci nelze zpeněžením majetku uspokojit 100 procent pohledávek, pak podá návrh na zahájení insolvenčního řízení,“ uvedl advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením Jan Langmeier.

VIDEO: Co dělat, pokud máte peníze ve Sberbank?

Video placeholde
Co dělat, pokud máte peníze ve Sberbank? • Videohub

Pokud by se banka rozhodla podat rozklad, stále by měla šanci na prodej přímému zájemci. O aktiva Sberbank se zajímá například Česká spořitelna. „Rozhodně máme zájem podívat se na portfolia Sberbank. Jsme připraveni diskutovat o podmínkách, otázkou je, jak bude probíhat likvidace,“ řekl generální ředitel spořitelny Tomáš Salomon.

Podle informací webu E15.cz se v posledních týdnech dokonce uskutečnilo přímé jednání mezi Tomášem Salomonem a šéfkou Sberbank Marijanou Vasilescu. Zkrachovalo nicméně mimo jiné i na tom, že o prodeji Sberbank by bylo nutné jednat s její rakouskou matkou, která ovšem také míří do insolvence. 

Prodej banky by přesto byl nejlepší variantou jak pro Sberbank, tak pro její klienty včetně obcí, krajů a organizačních složek státu, které mají v bance  peníze. Jakmile banka vstoupí do likvidace, hodnota jejích aktiv na trhu klesne. V procesu likvidace se zpeněžují aktiva zpravidla za „výprodejové ceny“.

ČNB zahájila kroky směřující k odejmutí povolení Sberbank působit jako banka 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace finančního domu v souvislosti s odlivem vkladů po ruské invazi na Ukrajinu. Centrální banka současně vydala předběžné opatření, kterým Sberbank zamezila nakládání s aktivy a pasivy včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.