Nucená změna Go tarifů: kauzu řeší ČTÚ | E15.cz

Nucená změna Go tarifů: kauzu řeší ČTÚ

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: E15 Eduard Erben

Aleš Pospíšil, Mobilmania.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
ČTÚ podezírá O2, že porušil zákon a zahájil s operátorem řízení ve věci spáchání správního deliktu. David má velkou šanci porazit Goliáše a získat zpět svůj kredit.

Na konci listopadu se nám ozval zákazník O2 pan Hrazdil. Nesouhlasil s postupem svého operátora při nucené změně starých Go tarifů TXT a Special na novější Na!Víc. Více čtete zde. On sám shledal postup operátora jako protiprávní a své stanovisko opíral o Zákon o elektronických komunikacích, který jasně říká, jaké jsou povinnosti operátora, který jednostranně mění podmínky v neprospěch zákazníka.

Spor vznikl v zásadě proto, že operátor argumentoval, že jde přece o změnu k lepšímu. Ústy Michaely Staňkové z tiskového oddělení jsme se mimo jiné dozvěděli: „Změna je nastavena tak, že nedochází k úpravě podmínek v neprospěch zákazníků. Zákazníci jsou podle způsobu využívání služeb migrováni na pro ně výhodnější variantu z tarifů O2 Na!Hlas a O2 Na!Pište, aby nemohlo dojít ke zhoršení jejich podmínek.“

Nutnost změny O2 zdůvodňuje zjednodušením nabídky a snahou zajistit, aby se zákazník v nabídce snáze orientoval. Na tom jistě nic není, akorát stávající zákazník, který se změnou nesouhlasí by měl dostat možnost se změnou nesouhlasit.

Pan Hrazdil může slavit, spor s O2 pravděpodobně vyhraje

Stěžovatel, pan Hrazdil, se nám nyní ozval znovu. Má důvod slavit, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přijímá jeho výhrady k postupu operátora s podezřením na porušení zákona. Celé vyjádření ČTÚ najdete níže pod čarou. Pozornost věnujte zejména předposlednímu odstavci, kde se píše, že úřad zahájil s Telefónicou správní řízení ve věci spáchání správního deliktu.

Takže pokud máte stejný problém jako pan Hrazdil, nenechte si chování operátorů líbit a ozvěte se. Operátor vám nyní jistě vyhoví a další stížnost na ČTÚ určitě riskovat nebude.

Vyjádření ČTÚ ve věci Porušení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ze strany společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) je zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Jeho působnost je vymezena tímto zákonem.

Na základě zveřejněných informací, Vašeho podnětu a zjištění Úřadu při porovnání cen služeb uvedených v Ceníku O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení platného od 1. 12. 2011 (dále jen „Ceník“) zahájil Úřad se společností Telefónica Czech Republic, a.s., (dále jen „TCR“) správní řízení dopisem ze dne 9. 12. 2011.

Z údajů uvedených v Ceníku vyplývá, že aktuálně nabízené služby O2 NA!PIŠTE a O2 NA!HLAS jsou účtovány po minutách, zatímco užívaný tarif O2 TXT a O2 Speciál byl účtován za první celou minutu a pak po 30 vteřinách. U tarifu O2 NA!PIŠTE je pro volání do mobilní sítě společnosti TCR stanovena dražší sazba za minutu než u tarifu O2 TXT.

Z toho vyplývá, že pro hovory, které budou ukončeny po první minutě, bude za poslední započatou minutu účtována celá minutová sazba, zatímco u užívaných tarifů byla při ukončení hovoru do 30 vteřin účtována pouze polovina minutové sazby. Pokud je volání za minutu u nových tarifů dražší, dojde v tomto případě k zdražení služby. K zdražení služby dojde i v případě, že rozdíl mezi účtováním celé minuty a poloviny minuty nebude vyrovnán součinem počtu celých provolaných minut a snížením minutové ceny.

Z uvedeného proto plyne, že u určitých volání a určité délce volání bude cena za službu vyšší a tím změna smluvních podmínek pro účastníka může představovat jejich zhoršení.

Úřad proto zahájil se společností TCR správní řízení ve věci spáchání správního deliktu podle § 118 odst. 8 písm. c) zákona o elektronických komunikacích tím, že společnost TCR nevyrozuměla účastníky v zákonem stanovené lhůtě o jejich právu bez sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6 tohoto zákona, který stanoví podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinnost nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro účastníka představuje jejich zhoršení, účastníka informovat o jeho právu vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat.

Úřad považuje shromážděné podklady za dostatečné pro vydání rozhodnutí ve věci. Společnost TCR má jako účastník řízení právo provést nahlížení do spisů v termínu stanoveném Úřadem do 23. 12. 2011.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah