Galileo chce zbylé satelity na oběžnou dráhu vyslat ještě letos | e15.cz

Zbylé satelity na oběžnou dráhu vyšleme ještě letos, věří Střelcová a Lopour z programu Galileo

Ondřej Souček

Ondřej Souček

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Signálem navigačního systému Galileo už disponuje více než miliarda chytrých telefonů a každý den přibývají další, říkají Kateřina Střelcová a Daniel Lopour, kteří mají v Agentuře pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) na starosti rozvoj Galilea v dopravě a logistice. „Současné navigační systémy si vzájemně nekonkurují, spíše se doplňují. V daný okamžik může mobilní telefon využívat signál například z pěti družic Galileo a tří družic GPS,“ vysvětlují.

Kdy bude systém Galileo plně funkční?

Uvedení systému Galileo do plného provozu je plánováno na rok 2021. K tomu je potřeba na oběžné dráze celkem 24 družic. Nyní je v provozu celkem 22 družic. Není to ale jen o vyslání satelitů na oběžnou dráhu, potřebujeme tyto satelity mít v provozu odzkoušené natolik, abychom mohli deklarovat jejich spolehlivost. Už dnes ale Galileo zvyšuje dostupnost navigačního signálu a pomáhá například při záchranných operacích.

Už je znám datum, kdy budou poslední satelity vyneseny do vesmíru?

Pravděpodobně koncem letošního roku – přesný termín teprve bude stanoven. Důležité ale je, že pro běžného uživatele je Galileo dostupné již od konce roku 2016, kdy došlo ke spuštění inicializačních služeb. Od té doby neustále roste počet zařízení, které Galileo běžně využívají – například mobilních telefonů umožňujících příjem signálu z družic Galileo je dnes již více než jedna miliarda. Deklarace plného zprovoznění systému je důležitá spíše pro složitější aplikace, například v dopravě, kde může mít družicová navigace například vliv na bezpečnost.

Jak to myslíte?

Pro použití systému Galileo v oblasti letecké, námořní nebo případně i železniční dopravy požadují uživatelé garanci spolehlivosti určení polohy. To bude možné až po plném zprovoznění celého systému.

Co systém Galileo nejvíce odlišuje od americké GPS?

Již základní služba systému Galileo funguje na dvou různých frekvencích. To umožňuje uživatelům přesnější určování polohy a zvyšuje odolnost této služby vůči rušení. Ale různých vylepšení je víc. Například u zmíněných záchranných operacích je Galileo unikátní v tom, že uživatelům, kteří prostřednictvím osobních radiolokátorů vyšlou nouzový signál, dokáže poskytnout zpětnou vazbu, že byl jeho nouzový signál zachycen. Tedy informovat jej, že pomoc je na cestě.

Dá se vyčíslit, jak české ekonomice prospívá, že má Galileo sídlo právě v Praze?

Z analýz agentury GSA vyplývá, že průměrný roční příspěvek českému hrubému domácímu produktu v souvislosti s umístěním sídla agentury činí přibližně 200 milionů korun. Kromě těchto kvantifikovatelných přínosů, zejména ve formě provozních výdajů a poměrné části výdajů agentury na zaměstnance, přítomnost GSA v tuzemsku zvyšuje povědomí o možnostech financování pro malé a střední podniky a univerzity, například skrze program Horizon 2020, do něhož se mohou české firmy stále přihlašovat. K dnešnímu dni získalo již 19 českých společností v rámci programů financování výzkumu a vývoje od Evropské komise celkově 2,2 milionu eur.

Chystá se v Česku nějaká významná investice z oblasti evropského vesmírného programu?

Už v současnosti Česká republika navyšuje investice do vesmírného programu. V návaznosti na plánované rozšíření českých kompetencí v rámci agentury GSA, navíc budeme spolupracovat na dálkovém průzkumu Země v rámci programu Copernicus. Předpokládáme, že toto rozšíření aktivit přiláká nejen další firmy do České republiky, ale zároveň umožní růst firmám, které zde již působí.

Dá se odhadnout, kolik nových pracovních míst by díky novým kompetencím v Česku mohlo vzniknout? Mám na mysli alespoň na úrovni samotné agentury.

Tyto detaily se stále ještě projednávání. Potřeby agentury z hlediska počtu odborníků nutných k zajištění jednotlivých aktivit budou upřesněny v průběhu letošního roku.

Zmínili jste, že Galileo už využívá více než jedna miliardy chytrých telefonů. Jak poznám, že je ten můj mezi nimi?

Předně je potřeba říci, že agentura GSA spolupracuje s výrobcí čipů jako Broadcom či Qualcomm, kteří systém integrují přímo do telefonu. Každým dnem roste počet modelů, které jsou schopné signál Galileo přijímat. Dnes jich je zhruba 270, přičemž u každého konkrétního modelu lze podporu Galilea zjistit na oficiálních stránkách agentury.

Když už má telefon vestavěný čip s touto funkcionalitou, není potřeba žádné jiné přídavné aplikace a signál z družic Galileo se využívá automaticky. Dále je nutné si uvědomit, že současné navigační systémy si vzájemně nekonkurují, spíše se doplňují. V daný okamžik může mobilní telefon využívat signál například z pěti družic Galileo a tří družic GPS. Ve stručnosti lze shrnout, že čím více satelitů je pro určení polohy k dispozici, tím lépe pro uživatele.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah