Anketa E15: Revoluce nám dala svobodu, ale také odpovědnost

Reprezentace. Na pražské ekonomické konferenci k hospodářské politice pořádané v souvislosti s 25. výročím 17. listopadu 1989 se sešly těžké váhy polistopadového vývoje na ekonomicko-politické scéně (zleva): prezident Miloš Zeman,  makroekonomický expert ČMKOS Jaroslav Ungerman, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, exprezident Václav Klaus a ekonom Dušan Tříska

Reprezentace. Na pražské ekonomické konferenci k hospodářské politice pořádané v souvislosti s 25. výročím 17. listopadu 1989 se sešly těžké váhy polistopadového vývoje na ekonomicko-politické scéně (zleva): prezident Miloš Zeman, makroekonomický expert ČMKOS Jaroslav Ungerman, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, exprezident Václav Klaus a ekonom Dušan Tříska Zdroj: Anna Vackova, E15

Máme možnost se svobodně rozhodovat, usilovat o úspěch či veřejně vyjadřovat své názory bez obavy z důsledků. Shodují se na tom osobnosti tuzemské ekonomiky a byznysu. V čem spatřují největší přínos uplynulých 25 let?

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ

Pro energetiku to bylo zlomové období. Ze skupiny ČEZ se z monopolního státního výrobce elektřiny stala moderní prospěšná firma, která patří mezi deset největších energetik v Evropě, jako jedna z nich nejlépe zhodnocuje prostředky akcionářů a je přitom nejméně zadlužená. ČEZ dnes obsluhuje téměř sedm a půl milionu klientů a svému největšímu akcionáři, českému státu a jeho občanům, odvedla za posledních dvacet let přes 500 miliard korun na daních a dividendách. Klíčovým okamžikem byl určitě vstup do Evropské unie a snaha o nastavení jednotného energetického trhu. Tato snaha bohužel selhala. Energetika mnohem více podléhá rozhodnutím, která jsou politickým kompromisem členských zemí a výsledkem evropské byrokracie. Energetika se tak ocitla v krizi, na kterou doplácejí i koncoví zákazníci.

Josef Bernard, generální ředitel Škody Transportation

Tato země mi dělá jednu velkou radost. Přestože řada politiků velmi pracovala na její deindustrializaci, podařilo se udržet český průmysl v dobré kondici. Je v něm zaměstnáno téměř čtyřicet procent lidí. Dobře jsme navázali na tradiční schopnosti našich lidí, řemeslnou zručnost i znalosti v oblasti inženýringu a strojírenství. Příkladem jsou nejen obě Škodovky, ale řada dalších větších či menších továren po celé zemi. Je zde dobrá vyváženost bílých a modrých límečků. Že máme svobodu, jezdíme si, kam chceme, říkáme si, co chceme, to už bereme jako samozřejmost. A je to dobře.

Peter Polák, generální ředitel společnosti Flaga pro Česko a Slovensko

Myslím, že roky po listopadu 1989 přinesly příležitost ukázat se takoví, jací doopravdy jsme. Zda jsou nám vlastní principy a hodnoty, pro které stojí za to žít a možná i zemřít. Neustále je zkoušen náš charakter. Jestli obstojíme, nebo se necháme vléci. A to jak jednotlivci, tak jako celá společnost. To považuji za největší přínos. Uplynulých 25 let ale také ukázalo, že na mnohé z toho jsme nebyli připraveni. Vidíme to hlavně na obřím rozkvětu korupce. Ta vytváří velké sociální napětí ve společnosti a nespravedlnost, kterou celá řada občanů pociťuje.

Robert Schönfeld, majitel skupiny RSBC

Dnešní západní svět vnímá svůj život jako revoluční díky změnám v technologiích bezprecedentně zjednodušujících komunikaci a pohyb. My, kteří jsme zažili život v šedi a zotročení za železnou oponou, máme tyto změny ještě znásobené přechodem od totálního omezení pohybu a osobního rozvoje ke svobodě a nesmírné barevnosti života. To vše během pouhých 25 let. Ten skok je pro mne osobně naprosto neuvěřitelný a považuji ho za unikátní prožitek a hodnotu, kterou si západní svět nedokáže při nejlepší vůli ani představit.

Josef Novák, spolumajitel společnosti Veba

Československá a česká společnost se po padesáti letech represivních a autoritářských režimů vrátila k normálnímu stavu, kdy máme možnost porovnávat se a soutěžit s lepšími či horšími, usilovat o úspěch, dovolávat se svých práv a veřejně vyjadřovat své názory bez obav z důsledků.

Milan Teplý, majitel a generální ředitel Madety

Svoboda cestování, tu velmi oceňuji. A nezpochybnitelné také je, že ve srovnání s řadou dalších zemí žijeme ještě stále velmi nadstandardně, na to je potřeba nezapomínat. Pozitivních změn nastala po revoluci velká řada, jediná moje deziluze pramení z toho, že vše mohlo být daleko rychlejší.

Jiří Očadlík, generální ředitel české pobočky FEI

Z občanského hlediska jsme se dostali do společnosti s možností svobodného vyjádření vlastního názoru. Můžeme cestovat, můžeme nesouhlasit s vládou a nesouhlas vyjádřit, aniž bychom byli my nebo naše děti perzekvováni. Z podnikatelského hlediska jsme dostali šanci připojit se k lidem, kteří určují tempo doby. Mnoho našich firem nezaostává, chopily se šance a prosperují na globální úrovni. Nezačali jsme sice na stejné startovní čáře, ale tak to chodí. Um a píle našich lidí mají nyní prostor se prosadit a ti šikovní se dostávají do čela pro své dovednosti, a ne pro svou příslušnost. I naše města rozkvetla. Pamatujete si ještě ty oprýskané šedivé omítky? To uplynulé čtvrtstoletí stálo za to.

Stanislav Bernard, spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard

Uplynulých 25 let hodnotím spíše pozitivně, i když ne vše se nakonec udělalo správně tak, jak se mohlo a mělo. Do revoluce jsme žili bez možnosti se realizovat, de facto v uzavřeném prostoru, kde jsme nemohli téměř nic. A pak najednou přišla svoboda a mohli jsme téměř všechno. Ne všichni tuto volnost unesli. Pro mě však vznikla veliká motivace – máme svobodu, tak pojďme něco doopravdy zkusit a uvidíme, zda nám to půjde, zda na to stačíme.

Největším přínosem je tedy svoboda. Můžeme se svobodně rozhodovat, jak se svým životem naložíme. Pečlivě si ji hlídejme, a kdykoli cítíme její ohrožení, tak ji razantně braňme!

Viliam Sivek, hoteliér, majitel sítě Sivek Hotels

Pro mne a mé okolí spočívá největší přínos v tom, že nemáme dopředu dán a naplánován profesionální kariérní růst. Jsem rád, že o sobě rozhoduji sám, sám nesu odpovědnost za svá rozhodnutí a nejsem závislý na rozhodnutí nějakého stranického sekretariátu, pléna či sjezdu. To ostatní již navazuje na tuto prioritní změnu, ať je to svoboda cestování, volný pohyb kapitálu a zboží. Braňme si proto vlastní nezávislost a nenechme si ji oklešťovat ani směrnicemi z Bruselu.

Jindřich Životsky, majitel řetězce Okay

V roce 1989 jsme získali možnost podnikat a za co dříve hrozilo vězení, to najednou bylo běžným způsobem obživy. Osobní úspěch se stal otázkou schopností a odhodlání každého z nás. Na uplynulém čtvrtstoletí si cením především toho, že při překotných změnách zůstaly zachovány veškeré svobody jednotlivce. S nimi však přišla odpovědnost, a tu každý nevítá s otevřenou náručí. Navíc nemluvíme pouze o odpovědnosti za sebe, ale také za okolí. Jako velmi pozitivní vidím skutečnost, že klientelismus a balancování na hraně či za hranou zákona už není hlavní podmínkou úspěchu. Děkuji také za každý den, kdy mohu otevřít noviny a zjistit, že ani svoboda slova není jen prázdný výraz. Jak se ukázalo, nejde o samozřejmost, a i když to není na první pohled vidět, svádíme o ni každodenní boj.

Jiří Šmondrk, generální ředitel Doosan Škody Power

Hlavní přínos vidím v získání sebedůvěry a úcty k sobě samým. Přestali jsme postupně vidět Západ jako nedostižný cíl a sami sebe jako „méněcenné osobnosti“.

Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva Ekospol

Došlo k zásadnímu zlomu v pojetí a fungování ekonomiky, neefektivní, nevýkonné a zaostalé centrálně plánované hospodářství bylo transformováno do moderní tržní a kapitalistické podoby. Celý proces se bohužel neobešel bez vad. Tou hlavní byl nedostatečný a neúplně vymezený právní rámec, který umožnil rozkradení a mnohdy vyvedení velké části státního majetku do zahraničí. Pokud by byly včas přijaty potřebné zákony a tyto zákony byly i důsledně vymáhány, někteří lidé by zcela určitě trávili velkou část života v méně útulných zařízeních.

Otto Daněk, předseda představenstva Atas elektromotory Náchod

Největším přínosem je svoboda. Svoboda myšlení, projevu, cestování a možnost, aby se prosadili ti opravdu nejlepší. Navíc nemusíme dějinné události učit své děti a vnoučata dvojmo – tedy jak to bylo doopravdy a co mají říkat ve škole. Máme tady první generaci, která vyrostla a dospěla ve svobodných podmínkách. Samozřejmě pozitiv je mnohem více a určitě jsou ve výrazné převaze. Ale nejsou to jen kladné stránky.

Nedovedu si představit, že by v minulém režimu významná česká nebo československá osobnost používala ve sdělovacích prostředcích slovník čtyřkové putyky a dělala nám všem ostudu mezinárodních rozměrů. Ale i to asi patří k mladé demokracii.

Josef Hušek, předseda představenstva Inekon Group

Lidé v souvislosti s opětovnou orientací na tržní hospodářství zjistili, že si už nemusí hrát na podnikání, ale že mohou skutečně svobodně podnikat.

O ideálním fungování státních institucí nebo jednotlivých zákonech by se dalo diskutovat, přesto se v Česku vytvořil dostatečný prostor, aby schopní lidé měli možnost se realizovat. Prvních deset let po „sametové revoluci“ probíhalo velmi vstřícně k podnikatelským záměrům. Na rozhodujících místech seděli lidé, kteří měli odpovídající znalosti a odvahu rozhodovat. Posledních pět let je to ale přesně naopak a získat nějaké rozhodnutí a podporu při podnikatelské činnosti je více než nesnadné. V každém případě se ukazuje, že Češi mohou být úspěšní a konkurenceschopní v porovnání s ostatními národy.

Jannis Samaras, majitel Kofoly

Každý se může konfrontovat se svou integritou přímo bez výmluv na bolševika.

Pavel Kysilka, šéf České spořitelny

V letech 1991 až 1993 se za tři roky povedl manévr, který změnil profil ekonomiky zaměřené na těžký a zbrojní průmysl i její orientaci z východních na západní trhy. Cesta byla úspěšná, ale jedna z možných. Chybou současnosti jsou dramaticky negativní podmínky pro podnikání, podnikatelé musí bojovat proti džungli předpisů, proti byrokracii.

Analýza k 25. výročí: Doháníme Západ, ale tygrem nejsme