Babiš chce pro finanční úřady možnost prominout pokuty za kontrolní hlášení

Ministr financí Andrej Babiš

Ministr financí Andrej Babiš Zdroj: CTK

Finanční úřady zřejmě budou moci prominout firmám pokuty za nedodání kontrolních hlášení o dani z přidané hodnoty (DPH). Počítá s tím jedna z úprav, kterou dnes Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování spolu s novým celním zákonem. Zmírnění sankcí ocenila i pravicová opozice, a tak změnu čeká v dolní komoře zřejmě hladké přijetí.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že prominutí se bude týkat pokut v pevné výši 10, 30 a 50 tisíc korun v případě, kdy kontrolní hlášení nebylo podáno z ospravedlnitelných důvodů. Automaticky bude moci být prominuta tisícikorunová sankce za opožděné podání hlášení, pokud plátce sám svou chybu napraví. „Tato úprava bude vztažena i na případy, které nastaly před účinností navrhované změny,“ uvedl ministr.

Pokutu tisíc korun musejí nyní uhradit ti, kdo kontrolní hlášení dodají pozdě bez vyzvání úřadu. Pokutu 10 tisíc korun musejí zaplatit ti, kdo kontrolní hlášení dodají v náhradní lhůtě na základě výzvy úřadu. Pokutu 30 tisíc korun dostanou ti, kdo by nevyhověli výzvě úřadu na změnu, doplnění nebo potvrzení údajů v hlášení. Pokuta 50 tisíc korun hrozí firmě, která by kontrolní hlášení nepodala ani v náhradní lhůtě.

Sněmovna by o změnách mohla rozhodovat už za týden. Poslanci žádné zásadnější návrhy nevznesli až na předsedu poslanců ODS Zbyňka Stanjuru, který by chtěl v zákoně zachovat stávající podmínky svobodných celních pásem, ve kterých se nevybírá clo ani DPH.

Zjednodušení řízení

Nový celní zákon má v návaznosti na celní kodex EU mimo jiné zjednodušit celní řízení pro menší firmy a dovozce. Norma má také sjednotit stávající postupy pro výkon celního dohledu, celní kontroly a celního řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a následného výběru. Pro cla a obchod by se tak měly ve větší míře využívat moderní nástroje a technologie, především elektronické prostředí.

S novým zákonem vláda předložila i soubor souvisejících úprav zákonů o Finanční a o Celní správě. Tyto úřady podle Babiše získají celostátní působnost k provádění daňové kontroly. Celníci nově budou moci prověřovat spáchání trestných činů v oblasti DPH.