Češi vnímají ekonomickou situaci stále pesimističtěji | E15.cz

Češi vnímají ekonomickou situaci stále pesimističtěji

lidé, ilustrační foto
lidé, ilustrační foto
• 
ZDROJ: dumfinanci.cz

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Češi stále pesimističtěji hodnotí ekonomickou situaci své země. Zatímco jako dobrou ji vnímá jen šest procent dotázaných, jako špatnou či velmi špatnou ji v zářijovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) označilo 70 procent dotázaných. Necelá čtvrtina lidí hodnotí ekonomickou situaci Česka neutrálně.

Z časového srovnání vyplývá, že proti předchozímu šetření z června 2012 se zvýšil podíl negativního hodnocení ekonomické situace o tři procentní body. Aktuální hodnocení je zároveň zřetelně horší než před rokem, kdy podíl kritického hodnocení byl celkově o osm procentních bodů nižší.

„Významné zhoršení hodnocení můžeme pozorovat i v porovnání s počátkem tohoto roku, v delším časovém horizontu pak lze vidět přes drobné fluktuace jasný trend postupného zhoršování hodnocení ekonomické situace od počátku roku 2011. Aktuální výsledky se přitom již významně neliší od historicky nejkritičtějšího hodnocení zaznamenaného v březnu 2010, v období, kdy vrcholila recese vyvolaná světovou finanční krizí a s ní spojenou recesí,“ komentovali výsledky autoři průzkumu.

Hodnocení současné ekonomické situace v Česku (v procentech)

Hodnocení současné ekonomické situace v Česku Autor: CVVM
Zdroj: CVVM

Optimističtější jsou Češi v hodnocení životní úrovně vlastních domácností, kde převažuje příznivé hodnocení. Necelé dvě pětiny (37 procent) lidí mají podle vlastního vyjádření dobrou životní úroveň. Z toho pět procent ji označilo jako velmi dobrou a 32 procent spíše dobrou. Za špatnou považuje životní úroveň své domácnosti necelá čtvrtina (23 procent) Čechů, když 18 procent ji označilo za spíše špatnou a pět procent za velmi špatnou. Dvě pětiny životní úroveň charakterizují jako „ani dobrou, ani špatnou“.

Hodnocení materiálních životních podmínek velmi silně koresponduje se subjektivním hodnocením životní úrovně. Zlepšuje se s rostoucím příjmem či stupněm dokončeného vzdělání a naopak se zhoršuje se zvyšujícím se věkem.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video