Česko zapracovalo většinu připomínek Bruselu, bránily čerpání dotací | E15.cz

Česko zapracovalo většinu připomínek Bruselu, bránily čerpání dotací

Česko zapracovalo většinu připomínek Bruselu, bránily čerpání dotací
Karla Šlechtová
• 
ZDROJ: čtk

ČTK

Česko vyřešilo připomínky Evropské komise k šesti novým strukturálním operačním programům, které tak jsou připraveny ke schválení. Několik otázek zbývá vyřešit ještě u dvou programů, informovalo dnes ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Které konkrétně to jsou, resort nespecifikoval. První výzvy k předkládání projektů by tak Česko mohlo zveřejnit na jaře. Ještě na podzim Česko neplnilo 70 procent předběžných podmínek EK, jejichž splnění je podmínkou pro čerpání dotací z fondů EU.

Připomínky měla komise ke všem operačním programům. Právě neplnění těchto podmínek protahovalo vyjednávání o novém programovém období 2014-2020.

Zástupci jednotlivých řídicích orgánů se dnes sešli s delegací Evropské komise vedené ředitelem sekce pro střední Evropu Erichem Unterwurzacherem. Jednali hlavně o finální podobě programů, procesu jejich schvalování a změnách. Evropská komise slíbila, že se k tomu vyjádří do konce února.

Zbývá jen několik otázek

„Jsem ráda, že se nám podařilo Evropskou komisi přesvědčit o tom, že většina programů je připravena ke schválení. Z osmi programů pro nové programové období zbývají pouze dva, ve kterých zůstává k dořešení několik otázek. U zbylých programů nejsou žádná témata, která by mohla blokovat proces schvalování. To považuji za úspěch,“ shrnula výsledky jednání ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Její náměstkyně Olga Letáčková, která jednání řídila, dodala, že zbylá témata proces schvalování neblokují. Kromě nových operačních programů debatovali účastníci schůzky také o roli finančních nástrojů v novém programovém období. Česká strana představila systém podpory aglomerací a rozvoj metropolitních oblastí prostřednictvím nástroje integrované územní investice (tzv. ITI - integrated territoral investment). Nový nástroj umožní financovat aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů a realizovat projekty v rámci širšího zázemí města, tedy územní aglomerace.

Česká republika může v novém programovém období 2014 až 2020 z různých evropských fondů čerpat až 23,83 miliardy eur (652 miliard korun).

Operační programy v programovém období 2014-2020
Název programu Přidělené peníze z fondů EU (v mld. eur)
OP Doprava 4,696
Integrovaný regionální OP 4,629
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4,331
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,779
OP Životní prostředí 2,637
OP Zaměstnanost 2,146
OP Technická pomoc 0,224
OP Praha - pól růstu ČR 0,202

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!