Česko že distribuuje pervitin pro Evropu? Mýtus, droga je odjinud, tvrdí protidrogová centrála

Pervitin

Pervitin Zdroj: Policie České republiky

Výroba pervitinu
2
Fotogalerie

Národní protidrogová centrála nesouhlasí s tím, že by pervitin zabavený v Evropě pocházel zejména z výroben v České republice. Česko sice dlouhodobě vykazuje nejvyšší počet odhalených varen v Evropě, ve více jak 90 procentech případů se ale jedná o malé domácí laboratoře, uvedla na dotaz mluvčí NPC Barbora Kudláčková. O tom, že droga, známá v odborných kruzích spíše pod označením metamfetamin, pochází zejména z Česka a příhraničních oblastí sousedních zemí, v pondělí informovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost.

„Tvrzení, že metamfetamin zabavený v Evropě pochází hlavně z výroben v Česku, je jednoznačně zcela mylné, není podloženo fakty a předpokládáme, že vzniklo v důsledku prosté komparace dat o množství záchytů a počtu odhalených laboratoří bez ohledu na objem výroby,“ uvedla Kudláčková. „Tvrzení nejsou platná ani pro rok 2018, který tvoří datový zdroj zprávy a už vůbec nekorespondují s aktuální realitou nelegálních drogových trhů s metamfetaminem v Evropě s ohledem na dynamický vývoj posledních let,“ doplnila mluvčí.

Kudláčková uvedla, že většina odhalených varen v Česku má maximální výrobní kapacitu v řádu maximálně desítek gramů na jeden výrobní cyklus a jejich produkce je určena pouze pro domácí trh. „Průmyslové varny s výrobní kapacitou v řádech kilogramů až desítek kilogramů s produkcí určenou na export u nás představují zhruba sedm procent všech odhalených varen, přičemž v posledních minimálně dvou letech registrujeme přesun vlastní velkoobjemové produkce do Polska a Nizozemí,“ popsala. O tom, že se někteří výrobci přesunuli do Nizozemska, informovala i EMCDDA.

Zločinecké skupiny, které pervitin na území ČR vyrábějí ve velkém, podle mluvčí cílí nejčastěji na německé zákazníky. „V roce 2019 bylo v Německu zabaveno nejméně 211 kilogramů metamfetaminu (v roce 2018 nejméně 129 kilogramů). Bylo prokázáno, že asi 115 kilogramů z toho pochází z Nizozemska a asi 65 kilogramů z České republiky,“ citovala Kudláčová ze zprávy o drogové trestné činnosti za rok 2019 německého Spolkového kriminálního úřadu.

K nejvýznamnějším zdrojům metamfetaminu v Evropě aktuálně podle Kudláčkové patří metamfetamin vyrobený mexickými zločineckými skupinami v průmyslových laboratořích zejména v Nizozemí a Belgii a metamfetamin dovážený mexickými zločineckými skupinami, zpravidla v kontejnerech nákladních lodí z Mexika.

„Na území Nizozemí tyto kriminální skupiny účelně kooperují s místními i jinými skupinami, mimo jiné i vietnamskými. K objemově významným záchytům mexického metamfetaminu došlo v letech 2019 v Rakousku, Německu, Belgii, Francii, Španělsku, Nizozemí a na Slovensku,“ uvedla Kudláčková. Významné množství zachyceného pervitinu také pochází ze střední Asie.

Zpráva EMCDDA o Česku hovořila také v souvislosti s heroinem, uvedla, že objev laboratoří na výrobu této drogy v posledních letech v Bulharsku, Česku, Španělsku a Nizozemsku společně se zvýšeným množstvím zabaveného morfinu a opia naznačuje, že určité množství heroinu se nyní vyrábí na území Evropské unie. „V otázce produkce heroinu se zpráva opírá o ojedinělý záchyt jedné velmi malé produkce heroinu v České republice z opioidních léčivých přípravků, který svou významností nelze srovnávat s tradičními velkoobjemovými produkcemi a z našeho pohledu je spíše kuriozitou než náznakem trendu,“ dodala Kudláčková.