Čeští vědci našli rychlou metodu pro zjištění otravy metanolem

Brněnští vědci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) vyvinuli ve spolupráci s lékaři z Nemocnice s poliklinikou Havířov způsob, jak rychle z krve zjistit otravu metanolem. Výsledky nového testu budou mít lékaři na rozdíl od jiných metod k dispozici během několika minut, což může zrychlit nasazení účinné léčby a eliminovat poškození pacientova organismu.

Vědci ze skupiny Bioanalytická instrumenta z CEITEC pod vedením Františka Foreta na výzkumu spolupracovali s havířovskými lékaři od prvních případů loňské otravy metanolem. Zaměřili se na detekci kyseliny mravenčí, která je konečným produktem rozkladu metanolu v organismu. Podle koncentrace této kyseliny v krevním séru lze určit, jak vážná otrava je.

Otravu metanolem je obtížné rozpoznat, protože v úvodní fázi nejsou patrné žádné specifické příznaky a vyskytuje se pouze mírná opilost nebo opojení. Dramatická změna v těle přichází v rozmezí od šesti do 24 hodin od požití metanolu, kdy se v krvi začne zvyšovat množství toxické kyseliny mravenčí, koncentrace metanolu přitom bývá už velmi nízká.

„Naše metoda je schopná během přibližně jedné až dvou minut odhalit, zda je v krvi pacienta vyšší hodnota kyseliny mravenčí než by měla být, a zda je tedy nutné zahájit léčbu,“ popisuje objev jeho hlavní autor Petr Kubáň.

Kapilární elektroforéza

Nová diagnostická metoda pracuje na bázi kapilární elektroforézy, kdy jednotlivé látky ve zkoumaném roztoku se od sebe oddělí podle toho, jak rychle je unáší elektrické pole. K prokázání kyseliny stačí několik mikrolitrů zředěného krevního séra.

Oproti dosavadním diagnostickým metodám, například plynové chromatografii, která bývá dostupná pouze ve vybraných toxikologických laboratořích, odpadá transport vzorků krve a jejich úprava. Ta způsobuje značnou časovou prodlevu mezi odběrem vzorku a diagnózou.

Pomocí nové metody lze také dobře monitorovat snižování hladiny kyseliny mravenčí v séru, což umožňuje optimalizovat délku hemodialyzační léčby nutné k odstranění toxického metabolitu z organismu. V CEITEC budou vědci pokračovat na vývoji jednoduchého, přenosného, kapilárně elektroforetického přístroje a jeho ověření pro využití v klinické praxi.