Chraňte menšinové jazyky, hlavně němčinu a romštinu, vyzývá Rada Evropy Česko | E15.cz

Chraňte menšinové jazyky, hlavně němčinu a romštinu, vyzývá Rada Evropy Česko

Chraňte menšinové jazyky, hlavně němčinu a romštinu, vyzývá Rada Evropy Česko
V Česku podle odhadů je asi čtvrt milionu Romů, třetina žije v ghettech.
• 
ZDROJ: čtk

ČTK

Rada Evropy vyzvala Českou republiku, aby zvýšila své úsilí o ochranu a podporu menšinových jazyků, zejména němčiny a romštiny. Jak organizace informovala, její výbor ministrů předložil Praze řadu doporučení na základě zprávy expertní komise, která hodnotila, nakolik je Česko v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Výbor ve své zprávě upozorňuje na existenci dobře rozvinutého obecného rámce pro ochranu národnostních menšin v zemi a uznává existenci speciálního programu financování pro plnění podmínek Charty. Nicméně také vyzývá Českou republiku, aby zvýšila své úsilí na podporu informovanosti a tolerance k menšinovým jazykům a kulturám jako nedílné součásti kulturního dědictví země. Zvláště potřebná jsou prý opatření na podporu němčiny a romštiny v oblasti vzdělávání a jejich používání v médiích a ve veřejném životě.

V současné době je prý v české společnosti nízké povědomí o tradičních menšinových jazycích země a o jejich přínosu k národnímu kulturnímu dědictví. Němčina je převážně vnímána a vyučována jako cizí jazyk. Přítomnost romštiny v hlavním vzdělávacím proudu je omezená a její výuku komplikuje negativní veřejné vnímání Romů. Na druhou stranu polština je v oblasti vzdělávání z velké části v dobré situaci ve svých tradičních oblastech.

Změny v trestním řížení

Zpráva doporučuje změnu právních předpisů týkajících se výborů pro národnostní menšiny, aby nedocházelo k překážkám v uplatňování závazků z Charty v oblasti vzdělávání.

Výbor rovněž vyzývá Českou republiku, aby odstranila ze svých právních norem podmínku, že pro možnost používání menšinového jazyka v trestním řízení musí příslušná osoba vydat prohlášení, že neovládá český jazyk.

Kritika i v jiných oblastech

Výbor ministrů při Radě Evropy je rozhodovací orgán a tím i nejdůležitější organizace Rady. Je to vládní aparát Rady Evropy, kde mohou státní příslušníci diskutovat nad různými národními přístupy k řešení problémů, které trápí i jiné evropské státy. Zároveň se jedná i o kolektivní fórum, kde jsou formulována celoevropská doporučení reagující na tyto výzvy. Výbor je tvořen ministry zahraničí všech členských zemí.

Česko není ze strany Rady Evropy ušetřeno kritiky ani v dalších oblastech. Evropský výbor pro sociální práva při Radě Evropy například tvrdí, že Česká republika porušuje sociální chartu. Kritizována je především nedostatečná legislativa řešící vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů v novém zákoníku práce.

Už v roce 2010 výbor kritizoval nedostatečnou úprava délky přesčasů. Teoreticky se totiž může stát, že zaměstnanec bude mít díky přesčasům v jednom dni méně než osm hodin na odpočinek. Na to ale čeští zákonodárci nechtějí slyšet, protože omezení přesčasů by podle nich mohlo vést k nižšímu počtu nabídek práce na trhu a tím vyšší nezaměstnanosti, uvádí se na stránkách Rady Evropy.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!