Do českého zdravotnictví se po volbách vrátí připlácení | E15.cz

Do českého zdravotnictví se po volbách vrátí připlácení

Do českého zdravotnictví se po volbách vrátí připlácení
Zdravotnictví, operace
• 
ZDROJ: 7 Brno

Adéla Čabanová

První pokus o definování nadstandardu ve zdravotnictví zrušil Ústavní soud, po volbách se ale téma může vrátit. Pokud se budou zákonodárci držet předvolebních slibů, na nějakou formu připlácení ve zdravotnictví dojde.

Jedinou významnou politickou silou, která zcela odmítá připlácení ve zdravotnictví, zůstala před letošními volbami do sněmovny KSČM.

Sociální demokracie tvrdě nesouhlasí s nadstandardy, jak se je pokusila určit minulá vláda. Ovšem její stínový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček hovoří o možnosti připlatit si „za komfort“. Tím by podle něj mohl být nejen lepší pokoj v nemocnici jako dnes, ale třeba i lehká sádra, tedy jeden z prvních nadstandardů, za které bylo možné si v minulých měsících před zásahem Ústavního soudu připlatit.

Platby za nadstandardy zabrání korupci

Pravá část politického spektra se na nutnosti definovat nadstandardní péči shoduje. Možnost otevřeně si připlatit za nadstandard podle ODS zabrání uplácení. Pochopitelně i TOP 09, jejíž bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger se pokusil nadstandard zavést, jej má ve volebním programu. Slibuje si od něj rozvoj dobrovolného připojištění a další finanční zdroje pro zdravotnictví.

Také ANO nabízí svým voličům zavedení možnosti připojistit se. Podle této strany by měl existovat seznam všech plně hrazených zdravotních výkonů, který budou mít klienti zdravotních pojišťoven k dispozici.

Soulad s veřejným zájmem

Nadstandardy mají v programu i zemanovci. Navrhují, aby seznam nadstandardů vytvářela „v souladu s veřejným zájmem“ komise lidí z ministerstva zdravotnictví, lékařské a stomatologické komory, zástupců odborných lékařských společností, zdravotních pojišťoven a pacientů.

I zemanovci zdůrazňují, že by měly vzniknout podmínky pro připojištění, ze kterého by pacienti za tyto nadstandardy mohli platit. Přitom experti dlouhodobě upozorňují, že komerční připojištění nevznikne, dokud nebude nadstandardů dost.

Lidovci jsou k nadstandardům opatrní, ale jejich zavedení nevylučují. Přípustné pro ně jsou za podmínky, že neohrozí dostupnost standardní péče.

Méně pojišťoven, více zodpovědnosti

Zdravotních pojišťoven po volbách dost možná ubude. Jednu zdravotní pojišťovnu chce KSČM, dvě zdravotní pojišťovny jsou tak akorát podle SPOZ, ČSSD chce méně pojišťoven, než je dnes.

Novým hitem předvolebních programů některých stran je motivování lidí k chození na preventivní prohlídky. Podle TOP 09 by měly mít zdravotní pojišťovny zmocnění samy vytvořit systém odměn pro ty, kteří dodržují prevenci, žijí zdravě nebo spolupracují při dlouhodobé léčbě.

ODS uvádí jako příklad zachování bezplatných amalgámových zubních výplní pro pacienty, kteří chodí na pravidelné prohlídky. Ostatní si mají plomby platit ze svého. ANO chce, aby bonus získal ten, kdo absolvuje jasně definovaný preventivní program.

Strany si uvědomují, že zdravotnický systém prochází těžkým obdobím a potýká se s deficitem. Recepty na jeho posílení nabízejí rozmanité, ale nekonkrétní. Všechny chtějí různými způsoby zefektivnit toky peněz ve zdravotnictví, některé hledají i další peníze pro rezort. Třeba pravidelnou valorizací plateb státu do zdravotního pojištění (SPOZ, ČSSD), zrušením zastropování zdravotního pojištění u plátců s vysokými příjmy (SPOZ, KSČM) nebo zavedením připojištění (TOP 09, ODS).

Zdravotnické programy jednotlivých stran
ČSSD
» Příspěvek za státní pojištěnce se má pravidelně valorizovat
» Podpoří další snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich vzájemné slučování
» Zdravotní pojišťovny mají všem zdravotnickým zařízením platit za stejné výkony stejně
» Smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními mají být veřejné
» Stát ve spolupráci s kraji má mít hlavní slovo v rozhodování o síti nemocnic. Veřejné nemocnice mají získat novou právní formu neziskových organizací ve zdravotnictví
» Zruší regulační poplatky ve zdravotnictví kromě poplatku za pobyt v nemocnici ve výši 60 korun, který se bude platit nejdéle 30 dní v roce
SPOZ
» Zdravotní pojišťovny mají zbýt jen dvě, tím se mají snížit jejich provozní náklady
» Stát má více kontrolovat pojišťovny. Při ministerstvu zdravotnictví mají vzniknout komise pro lékovou ekonomiku a pro vstup nových drahých technologií do systému. Ministerstvo má vyhlašovat soutěže o nejnižší cenu léku se stejnou účinnou látkou, vítězný lék bude plně hrazen
» Platby státu do zdravotního pojištění budou každoročně valorizovány. Zruší se strop pro platby pojištění
» Vytvoří podmínky pro zdravotní připojištění. Komise při ministerstvu zdravotnictví vytvoří seznam nadstandardů, za něž si bude možné připlatit
» Zvyšování spoluúčasti považuje za nepřijatelné
KSČM
» Navrhuje zrušit regulační poplatky ve zdravotnictví a stropy pro odvody na zdravotní pojištění
» Prosazuje vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren
» Antikoncepce má být hrazena ze zdravotního pojištění na podporu plánovaného rodičovství
» Má být zavedena jedna veřejná zdravotní pojišťovna
» Chce stanovit pravidla pro marketingové pobídky farmaceutických firem
KDU-ČSL
» Prosazuje důsledně oddělené vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a vznik dozorového orgánu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami
» Vytvoří pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení zajišťující srovnatelnou dostupnost péče
» Nadstandardy připustí, pokud neohrozí dostupnost standardní péče pro všechny občany
» Lidé mají být informováni o tom, jaké léky, zdravotnické prostředky, výkony a preventivní programy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
» Chce zlepšit kontrolu kvality poskytované péče ve spolupráci s profesními komorami
» Zavede limit pro placení poplatků za hospitalizaci na 30 dnů ročně
ODS
» Pacienti mají mít možnost si připlatit nadstandardy, případně se na ně připojistit
» Zdravotní pojišťovny mají zdravotnickým zařízením platit podle kvality poskytované péče
» Zdravotní pojišťovny dále mají nabízet různé pojistné programy a mají mít možnost zvýhodnit pacienty, kteří například chodí na preventivní prohlídky
» Chce zveřejnění informací o výsledcích péče a spokojenosti pacientů u jednotlivých poskytovatelů v jednotné metodice
ANO
» Kdo absolvuje předepsanou prevenci, má získat bonus v rámci zdravotního pojištění
» Regulační poplatky je potřeba změnit, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti. Zrušit se má poplatek za recept a všechny poplatky pro seniory
» Lidé mají mít možnost se připojistit a zároveň mít k dispozici seznam plně hrazených výkonů
» Prosazuje elektronické aukce léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky s povinností zveřejňovat smlouvy na internetu
» Chce se zasadit o zastavení nákupu předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu a nekoncepčního budování zdravotnických zařízení
TOP 09
» Zdravotní pojišťovny mají mít možnost bonifikovat klienty, kteří dodržují prevenci nebo žijí zdravě. Postupně chce zavést nominální pojistné – část pojistného, jehož výší si mohou pojišťovny konkurovat » Fakultní nemocnice a další přímo řízené ústavy se mají odstátnit do podoby neziskových organizací » S růstem efektivity systému se má zvyšovat průměrná mzda zdravotníků
» Má se dopracovat zavedení nadstandardu a umožnit dobrovolné připojištění » Spoluúčast pacientů se má citlivě zvyšovat

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!