Důstojník si stěžuje na nátlak kvůli svědectví v případě CASA | E15.cz

Důstojník si stěžuje na nátlak kvůli svědectví v případě CASA

Martin Barták
Martin Barták
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Expert generálního štábu na vojenskou techniku, podplukovník Karel Daňhel, po zpracování posudků k nákupu transportních letadel CASA přišel o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a byl postaven mimo službu. Důvodem údajně bylo to, že v případu svědčil na policii. Řekl to v rozhovoru pro dnešní deník Dnes. Bývalý náměstek ministryně obrany Vlasty Parkanové (TOP 09), kterou chce policie kvůli kauze stíhat, Daňhelovo tvrzení zpochybňuje.

„Jediný, kdo dosud neodevzdal materiály k projektu (CASA), je odbor vzdušných sil generálního štábu. To jsou materiály, které jsem zpracovával já. Vím, jak se postupovalo, jak se kdo k věci stavěl, kdo vytvářel tlak na generálním štábu, kdo přepracovával dokumenty. O tom všem jsem na policii svědčil,“ prohlásil Daňhel k tomu, proč má nyní problémy.

Rovněž uvedl, že odebrání bezpečnostní prověrky mu bylo v březnu zdůvodněno zprávami tajných služeb, podle kterých by prý mohl být nepřítelem státu a poškozovat jeho zájmy v oblasti ekonomiky a obrany.

Podle Daňhela projekt nákupu letadel pro armádu od začátku provázela nestandardní rozhodnutí. Hlavní tlak podle něj ale nastal až v roce 2007 po nástupu generála Vlastimila Picka, který byl „opakovaně atakován prvním náměstkem z obrany Martinem Bartákem“.

Podle Miry Třebické z generálního štábu se Daňhel jako odborník osvědčil. „Nicméně se vyskytly jakési problémy s jeho bezpečnostní prověrkou. V tuto chvíli je pan podplukovník v takzvané dispozici a čeká se na vyjádření NBÚ k odvolání, které (proti ztrátě prověrky) podal,“ řekla ČTK. Ředitel úřadu Dušan Navrátil je na dovolené a k případu se nechtěl vyjadřovat.

Co říká Martin Barták k pořízení letounů CASA

O úniku informací z neveřejného policejního spisu týkajícího se letounů CASA jsem informoval hlavního vyšetřovatele JUDr. pplk. Jiřího Mazánka. Doufám, že tento podnět bude vyšetřen a nebude zameten pod koberec tak jako předchozí časté úniky z policejních spisů, směřujících k MF Dnes.

V souvislosti s uměle vyvolanou a značně dezinterpretovanou aférou ohledně nákupu letounů CASA armádou České republiky jsem byl kontaktován deníkem MF Dnes, abych se vyjádřil k tvrzením, s nimiž vystoupil podplukovník Generálního štábu AČR Karel Daňhel. Tento důstojník údajně sdělil redaktorům MF Dnes, že byl na jeho osobu vyvíjen ze strany mé a mých spolupracovníků tlak na to, aby k nákupu letounů CASA došlo, a to i přes jejich údajné nedostatky.

K této zcela zavádějící dezinformaci a zjevné nepravdě bych se rád osobně vyjádřil. Zejména zdroj, z kterého pochází nepatří mezi nejdůvěryhodnější. Podplukovník Daňhel byl podle dostupných informací náčelníkem Generálního štábu AČR Pickem zbaven funkce a postaven do dispozice před propuštěním z armády, přičemž ke zbavení funkce je přistupováno pouze v nejzávažnějších případech. Podotýkám, že se tak stalo až za působení ministra Vondry.

Rovněž je známo, že pplk. Daňhelovi byla za vážná bezpečnostní pochybení Národním bezpečnostním úřadem odebrána bezpečnostní prověrka. V celkové souvislosti proto nepřekvapí zcela nepravdivé tvrzení, že by pplk. Daňhel za Generální štáb připravoval veškeré podklady týkající se nákupu letounů CASA.

V době jeho působení na Generálním štábu se naopak vyskytla řada důvodných podezření, že pracoval ve prospěch konkurence firmy EADS CASA. Kategoricky popírám, že bych vyvíjel jakýkoli tlak směřující k pořízení letounů CASA. Těm, kteří znají mechanismy sdílení odpovědnosti na Ministerstvu obrany, je navíc zcela zřejmé, že jsem tak z titulu své tehdější funkce ani činit nemohl. Má role spočívala pouze při směně nepotřebných L-159. Pokud je dále tvrzeno, že jsem údajně měl nechat vyškrtnout informace o nedostatcích letadel CASA v interních podkladech ministerstva, musím konstatovat že i v tomto případě jde o nehoráznou lež. Letadla ve všech kritériích odpovídala požadavkům armády, které si sama nadefinovala. O tom ostatně svědčí i validní odborné studie, které mají orgány činné v trestním řízení k dispozici. Tyto zcela vyvracejí účelová tvrzení pana Daňhela.

Od některých dalších novinářů je mi též známo, že podplukovník Daňhel je podezřelý ze závažné trestné činnosti a je kvůli ní prověřován Vojenskou policií i Policií ČR.

Redaktoři MF Dnes vedou vůči mé osobě dlouhodobou vendettu a v této činnosti je nezastavil ani rozsudek soudu, potvrzující že jejich útoky stály na zcela nepravdivých informacích a všeobecně vědomě lhali. I přes nutnost publikovat omluvu se v každé další aféře hodí vytáhnout mé jméno, natolik jejich účelovou kampaní poškozené, že se veřejnost již téměř neptá po tom, kde leží objektivní pravda a jak se věci skutečně odehrály. ———————— Jestliže pan Daňhel tvrdí, že jsem na něj vyvíjel nátlak, je sprostý lhář a pokud takto vypovídal na policii, dopustil se křivého obvinění, za něž by měl být trestně stíhán. S panem Daňhelem jsem se nikdy nesetkal, nebyl mým podřízeným, nikdy nebyl ani mým partnerem při jednání, nikdy mně přímo nepředkládal žádný materiál ke schválení tak, abych mu v něm mohl dělat korekce či na něj vůbec reagovat.

Listiny, které Mladá fronta Dnes zveřejnila na svém zpravodajském serveru, vůbec nenaznačují nic z toho, co redaktor píše ve svém článku. Jde o interní dokumenty vypracované v rámci připomínkového řízení, a jedná se pouze o připomínky mých odborných sekcí k předloženému materiálu, jež mají pouze doporučující charakter. Jsem rád, že byly tyto interní dokumenty Mladou frontou Dnes emitovány mezi širokou veřejnost a za to jejímu vedení úpřímně děkuji. Veřejnost si tak konečně může obraz o celé kampani udělat sama. Povinnost vyhnout se při zpracování úředních dokumentů nepodloženým či nedoloženým tvrzením je snad povinností každého státního úředníka. Když Náčelník generálního štábu KONSTATUJE, že “pořízení taktických trasportních letadel CASA C 295 M je výsledkem rozhodnutí vlády ČR” tak má pravdu, o zakázce nad 500 mil. Kč totiž podle zákona může rozhodovat pouze vláda a nikdo jiný. Není možné ale tuto informaci překrucovat tak, jak se o to snaží Mladá fronta Dnes. Nepřípustně zaměňuje slovíčko konstatuji za distancuji. Pokud někdo DOPORUČENÍ typu “Tato skutečnost však není věcným zdůvodněním nezbytnosti akce”, považuje za nátlak, tak nevím, co k tomu dodat. Byla to totiž má sekce ekonomická, která musela akci registrovat u Ministerstva financí a každá registrace akce má svoje pravidla. Zpracovatel dokumentu, na jejichž základě ji chtěl registrovat, se jich zřejmě neřídil a proto jsem mu pouze doporučil materiál precizovat a doplnit. To ostatně bylo i náplní mé práce. Nic víc, nic míň.

Článek Mladé fronty Dnes považuji za další trapnou a zoufalou snahu o poškození mé osoby a mého okolí. Dezinformace uvedené v článku jsem v tiskovém prohlášení adresovaném Mladé frontě Dnes uvedl na pravou míru a zároveň jsem redakci prostřednictvím vlastníka, šéfredaktora a dalších požádal, aby mé prohlášení otiskli v plném znění. Bohužel se tak nestalo. Tím došlo ze strany Mladé fronty Dnes k dalšímu šíření nepravdivých skutečností. Nikoho už snad ani nepřekvapuje, že se Mladá fronta Dnes sníží k článku, který se opírá o svědectví jedné nedůvěryhodné osoby. Pplk. Daňhelovi byla Národním bezpečnostním úřadem odebrána bezpečnostní prověrka, bývalý Náčelník generálního štábu Picek jej postavil mimo službu a je prověřován jako osoba podezřelá ze spáchání závažné trestné činnosti jak Vojenskou policií, tak i Policií České republiky. Podotýkám, že to vše za dobu působení ministra Vondry. Redaktoři Mladé fronty Dnes tyto informace věděli a přesto důvody, pro které se pplk. Karel Daňhel stal bezpečnostně nespolehlivým, ve svém článku neuvedli. Proč se nezeptali jeho spolupracovníků na jeho osobnost, co je zač a co měl na generálním štábu na starosti? Dozvěděli by se totiž, že je svými kolegy piloty považován za “bájného lháře”. Pokud totiž redaktoři Mladé fronty Dnes věří tomu, že Národní bezpečnostní úřad odebral prověrku vysokému důstojníkovi AČR proto, že podal svědectví na policii, a ani nemají snahu si informace ověřit, jak je jejich zvykem, tak jim už není pomoci…

Rozhodl jsem se tedy zveřejnit plné znění mého prohlášení zaslaného před vydáním článku Mladé frontě Dnes, které přikládám přílohou. Již v minulosti jsem redakci Mladé fronty Dnes vyzval, aby předložila široké veřejnosti dokumenty o nichž svá tvrzení opírají.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že si zmíněný list ve svých článcích vymýšlí nepravdivé skutečnosti, což potvrdil nejen Vrchní soud v Praze, ale i Městský soud v Praze v rozsudku soudu prvního stupně. Ten totiž nezamítl žalobu na ochranu osobnosti z důvodu, že by do zásahu do mých chráněných zájmů nedošlo, ale pouze pro formální vadu. Na rozdíl od zástupce šéfredaktora MfD pana Kubíka jsem si rozsudek soudu prvního stupně pozorně přečetl a stojí v něm: “Soud má tedy za prokázané, že první žalovaná (Mafra, a.s.) měla v době zveřejnění článku k dispozici jednoznačné důkazy o nevěrohodnosti původních nahrávek skrytou kamerou a čtenáře o tom neinformovala. “ Podotýkám, že proti společnosti MAFRA, a.s. vedu i další spory, kdy opakované manipulace s fakty jsou navíc bezpochyby prokázané i šetřením Policie České republiky.

Vyzývám tedy opakovaně Mladou frontu Dnes, aby předložila dokumenty o něž své články opírá, tak, aby si sama veřejnost mohla ve věci udělat jasno.

Dále žádám odpovědné osoby za Mladou frontu Dnes, zejména předsedu dozorčí rady společnosti MAFRA, a.s. pana Arnolda, předsedu představenstva společnosti MAFRA, a.s. pana Werleho a šéfredaktora Mladé fronty Dnes Čásenského, o vyjádření, zda považují za etický souběh práce redaktora a konfidenta tehdejší Inspekce Ministra vnitra (nyní GIBS). Jak je totiž ze svědectví pod přísahou známo, investigativní eso Jan Kroupa byl svědkem označen za informátora této instituce.

Další únik z policejního spisu směrem k redaktorům Mladé fronty Dnes jsem oznámil hlavnímu vyšetřovateli případu CASA pplk. JUDr. Jiřímu Mazánkovi. Doufám, že i přes zvláštní status Jana Kroupy tentokrát odpovědné osoby nezametou tento únik pod koberec. Bohužel tak tomu bylo ve všech předchozích případech úniků z policejních spisů k Mladé frontě Dnes.

DOPLŇUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ MUDr. Martina Bartáka

Byl jsem i přes mé včerejší tiskové prohlášení některými redaktory požádán, abych se vyjádřil k dnes zveřejněnému tvrzení podplukovníka generálního štábu Ing. Karla Daňhela, který měl redaktorům Mladé fronty Dnes jako „klíčový“ svědek v tzv. “kauze CASA” uvést: „Největší tlak přicházel od náměstka ministryně obrany Martina Bartáka. Nejzávažnější reakce byly, když jsme napsali, že letouny nesplňují požadavky.“

Jestliže pan Daňhel tvrdí, že jsem na něj vyvíjel nátlak, je sprostý lhář a pokud takto vypovídal na policii, dopustil se křivého obvinění, za něž by měl být trestně stíhán. S panem Daňhelem jsem se nikdy nesetkal, nebyl mým podřízeným, nikdy nebyl ani mým partnerem při jednání, nikdy mně přímo nepředkládal žádný materiál ke schválení tak, abych mu v něm mohl dělat korekce či na něj vůbec reagovat.

Listiny, které Mladá fronta Dnes zveřejnila na svém zpravodajském serveru, vůbec nenaznačují nic z toho, co redaktor píše ve svém článku. Jde o interní dokumenty vypracované v rámci připomínkového řízení, a jedná se pouze o připomínky mých odborných sekcí k předloženému materiálu, jež mají pouze doporučující charakter. Jsem rád, že byly tyto interní dokumenty Mladou frontou Dnes emitovány mezi širokou veřejnost a za to jejímu vedení úpřímně děkuji.

Veřejnost si tak konečně může obraz o celé kampani udělat sama. Povinnost vyhnout se při zpracování úředních dokumentů nepodloženým či nedoloženým tvrzením je snad povinností každého státního úředníka. Když Náčelník generálního štábu konstatuje, že “pořízení taktických trasportních letadel CASA C 295 M je výsledkem rozhodnutí vlády ČR” tak má pravdu, o zakázce nad 500 mil. korun totiž podle zákona může rozhodovat pouze vláda a nikdo jiný. Není možné ale tuto informaci překrucovat tak, jak se o to snaží Mladá fronta Dnes. Nepřípustně zaměňuje slovíčko konstatuji za distancuji. Pokud někdo doporučení typu “Tato skutečnost však není věcným zdůvodněním nezbytnosti akce”, považuje za nátlak, tak nevím, co k tomu dodat. Byla to totiž má sekce ekonomická, která musela akci registrovat u Ministerstva financí a každá registrace akce má svoje pravidla. Zpracovatel dokumentu, na jejichž základě ji chtěl registrovat, se jí zřejmě neřídil a proto jsem mu pouze doporučil materiál precizovat a doplnit. To ostatně bylo i náplní mé práce. Nic víc, nic míň.

Článek Mladé fronty Dnes považuji za další trapnou a zoufalou snahu o poškození mé osoby a mého okolí. Dezinformace uvedené v článku jsem v tiskovém prohlášení adresovaném Mladé frontě Dnes uvedl na pravou míru a zároveň jsem redakci prostřednictvím vlastníka, šéfredaktora a dalších požádal, aby mé prohlášení otiskli v plném znění. Bohužel se tak nestalo. Tím došlo ze strany Mladé fronty Dnes k dalšímu šíření nepravdivých skutečností. Nikoho už snad ani nepřekvapuje, že se Mladá fronta Dnes sníží k článku, který se opírá o svědectví jedné nedůvěryhodné osoby.

Pplk. Daňhelovi byla Národním bezpečnostním úřadem odebrána bezpečnostní prověrka, bývalý Náčelník generálního štábu Picek jej postavil mimo službu a je prověřován jako osoba podezřelá ze spáchání závažné trestné činnosti jak Vojenskou policií, tak i Policií České republiky. Podotýkám, že to vše za dobu působení ministra Vondry. Redaktoři Mladé fronty Dnes tyto informace věděli a přesto důvody, pro které se pplk. Karel Daňhel stal bezpečnostně nespolehlivým, ve svém článku neuvedli. Proč se nezeptali jeho spolupracovníků na jeho osobnost, co je zač a co měl na generálním štábu na starosti? Dozvěděli by se totiž, že je svými kolegy piloty považován za “bájného lháře”. Pokud totiž redaktoři Mladé fronty Dnes věří tomu, že Národní bezpečnostní úřad odebral prověrku vysokému důstojníkovi AČR proto, že podal svědectví na policii, a ani nemají snahu si informace ověřit, jak je jejich zvykem, tak jim už není pomoci… Rozhodl jsem se tedy zveřejnit plné znění mého prohlášení zaslaného před vydáním článku Mladé frontě Dnes, které přikládám přílohou. Již v minulosti jsem redakci Mladé fronty Dnes vyzval, aby předložila široké veřejnosti dokumenty o nichž svá tvrzení opírají.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že si zmíněný list ve svých článcích vymýšlí nepravdivé skutečnosti, což potvrdil nejen Vrchní soud v Praze, ale i Městský soud v Praze v rozsudku soudu prvního stupně. Ten totiž nezamítl žalobu na ochranu osobnosti z důvodu, že by do zásahu do mých chráněných zájmů nedošlo, ale pouze pro formální vadu. Na rozdíl od zástupce šéfredaktora MfD pana Kubíka jsem si rozsudek soudu prvního stupně pozorně přečetl a stojí v něm: “Soud má tedy za prokázané, že první žalovaná (Mafra, a.s.) měla v době zveřejnění článku k dispozici jednoznačné důkazy o nevěrohodnosti původních nahrávek skrytou kamerou a čtenáře o tom neinformovala. “ Podotýkám, že proti společnosti MAFRA, a.s. vedu i další spory, kdy opakované manipulace s fakty jsou navíc bezpochyby prokázané i šetřením Policie České republiky.

Vyzývám tedy opakovaně Mladou frontu Dnes, aby předložila dokumenty o něž své články opírá, tak, aby si sama veřejnost mohla ve věci udělat jasno.

Další únik z policejního spisu směrem k redaktorům Mladé fronty Dnes jsem oznámil hlavnímu vyšetřovateli případu CASA pplk. JUDr. Jiřímu Mazánkovi. Doufám, že i přes zvláštní status Jana Kroupy tentokrát odpovědné osoby nezametou tento únik pod koberec. Bohužel tak tomu bylo ve všech předchozích případech úniků z policejních spisů k Mladé frontě Dnes. MUDr. Martin Barták

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video