Hašek: Začala kampaň proti ČSSD. Úvěry krajů jsou i prací ODS

Michal Hašek

Michal Hašek Zdroj: profimedia.cz

Zveřejnění údajů o zadluženosti veřejných rozpočtů krajů a obcí bez vysvětlujícího komentáře je podle předsedy Asociace krajů ČR a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška zahájením volební kampaně proti ČSSD. „Médiím prezentované zadlužení krajů v kumulovaných částkách, bez zohlednění trendů vývoje těchto zůstatků, bez údajů kdy byly tyto úvěry schváleny a kdy byly čerpány či dokonce na co byly užity, je typickým vrtěti psem české politiky,“ zlobí se Hašek.

Celkový objem schválených úvěrů za dobu trvání krajů dosáhl v letech 2005 až 2012 objemu zhruba 32, 5 miliardy. Za hejtmanů ODS mezi lety 2005 až 2008 dosáhl podle Haška objem úvěrů 23,7 miliardy. Zbývající část úvěrů, za které jsou podle Haška zodpovědní hejtmani za ČSSD činí 11,5 miliardy.

Objem schválených úvěrů za období 2005-2011 Objem schválených úvěrů za období 2005-2011 | CSSD Zdroj: ČSSD

„Jen v roce 2007 za odpovědnosti ODS, v době největšího růstu daňových příjmů krajů byly schváleny úvěrové rámce ve výši více jak 10 miliard korun, což je zhruba stejný objem úvěrů, jaký schválily vlády ČSSD za celé své období odpovědnosti za kraje od roku 2009,“ říká Hašek

Loňský rok byl podle něj negativně ovlivnily dva negativní aspekty. Jako první zmiňuje zajištění financování oprav v důsledků odstranění škod po povodních. „Kraje na rozdíl od obcí mají nerovné podmínky pro čerpání dotací ze státního rozpočtu. Polovinu výdajů nutných na okamžité odstranění škod po povodních, musí kraje realizovat z vlastní zdrojů. A právě k pokrytí těchto zcela pochopitelných potřeb obyvatel krajů bylo nutné čerpat výrazně vyšší objem finančních prostředků z úvěrových zdrojů,“ hají kraje Hašek.

Schvalování úvěrových rámců krajů v jednotlivých letech Schvalování úvěrových rámců krajů v jednotlivých letech | CSSD Zdroj: ČSSD

Druhým negativním aspektem bylo pozastavené financování projektů z prostředků regionálních operačních programů. Podle Haška však i přes ty to negativní okolnosti ani ani jeden kraj nestojí před dluhovou pastí.

Dosvědčuje to bankovními ukazately, podle nichž finanční instituce hodnotí schopnost krajů dostát svým závazkům a jako příklad uvádí Jihomoravský kraj, který nedávno získal od agentury Moody´s nejvyšší možný rating.