Hrad podle NKÚ chyboval při zadávání veřejných zakázek | E15.cz

Hrad podle NKÚ chyboval při zadávání veřejných zakázek

Pražský hrad
Pražský hrad
• 
ZDROJ: profimedia.cz

čap

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jejích příspěvkových organizací zjistil pochybení při zadávání veřejných zakázek. Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány například rozdělily větší tendry na několik menších, a tím porušily zákon.

„Například Správa Pražského hradu takto rozdělila soutěž na rekonstrukci, propojení a záložní napájení rozvoden. Lesní správa Lány postupovala stejně například v jedné z etap rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží nebo u rekonstrukce cest v Lánské oboře,“ informoval NKÚ.

Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány porušily také pravidla účetnictví, když v účetních závěrkách za kontrolované roky nevykázaly některé stavby či pozemky do správné položky. V roce 2008 tak například Správa Pražského hradu nadhodnotila soupis nedokončeného dlouhodobého majetku o téměř 90 milionů korun. Do této položky totiž započítala tři již zkolaudované objekty, které měly být správně zaúčtovány do položky Stavby.

Kancelář prezidenta republiky podle NKÚ zase neprovedla veřejnosprávní kontrolu hospodaření s nemovitým majetkem a investičních akcí financovaných v rámci programů reprodukce majetku. Na dílčí nedostatky kontroloři narazili i v administraci programů reprodukce majetku.

Přesto NKÚ i přes uvedená pochybení nezjistil neúčelné nebo neoprávněné využití prostředků státního rozpočtu. Kontrolované organizace navíc některé nedostatky napravily už v průběhu kontroly.

Kontroloři prověřili hospodaření s nemovitým majetkem za 1,5 miliardy korun a s dotacemi za 230,5 milionu korun, a to za roky 2007 až 2011.

:

Autor: čap

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video