Koncepce: Na sociální bydlení by se nemělo čekat víc než půl roku | E15.cz

Koncepce: Na sociální bydlení by se nemělo čekat víc než půl roku

Byty - ilustrační foto
Byty - ilustrační foto
• 
ZDROJ: Byty- Tomas Novak, Euro

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Lidé v tísni by na sociální bydlení v Česku v budoucnu neměli nejspíš čekat déle než půl roku. Určité procento bytů ve městech a vsích by měly představovat byty sociální. Zatím není jasné, jak vysoký podíl bude, zvažuje se pět procent. Obce by měly mít také nově fond s bydlením pro lidi v tísni. Rejstřík sociálních bytů by pak vedlo ministerstvo práce. Počítá s tím návrh koncepce dostupného bydlení, kterou se chystá brzy projednávat vláda.

Podle materiálu by se pak měl připravit zákon. Ten by pak měl platit od roku 2017. Koncepce počítá se třemi stupni bydlení pro potřebné. Krizové bydlení by byla sociální služba pro lidi bez přístřeší či v ohrožení zdraví a života. Sociální byt představuje jednodušší bydlení, a to hlavně pro rodiny a lidi bez domova. Dostupný byt je běžné bydlení, má být hlavně pro seniory, postižené, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí či mladé po odchodu z dětských domovů.

Pomoc by mohli dostat lidé či rodiny, jimž na přiměřené bydlení nestačí 40 procent příjmu. Požádali by o ni obec. Věnovali by se jim sociální pracovníci.

„Jako optimální se jeví čekací lhůta nejdéle šest měsíců. V případě, že žadatel je bez střechy nad hlavou, využije stávající síť sociálních služeb nebo krizové bydlení jako novou sociální službu,“ uvádí koncepce. Autoři ale podotýkají, že půlroční lhůta je „cílový stav“. Začne platit až po skončení přechodného období, v němž by obce měly vytvořit dostatečný fond sociálního bydlení. Podle jeho naplněnosti se pak bude čekání zkracovat.

Jako optimální se jeví čekací lhůta nejdéle šest měsíců

Zákon podle návrhu obcím určí, kolik sociálních bytů musejí minimálně mít. „Jako optimální se jeví výše pěti procent pro sociální a dostupné byty z celkového počtu bytů na území obce. Pro tuto povinnost bude stanovena minimální velikost obce,“ uvádí návrh. Zákon určí také to, do kdy musí obce stanovený podíl bytů mít. „Lze předpokládat, že cílového stavu nebude možné dosáhnout v řádu desítek let,“ podotkli autoři návrhu. Na to, jak obce povinnost plní, by mělo dohlížet ministerstvo práce. To by mělo vést také rejstřík sociálních bytů.

Obec by si měla zřídit svůj obecní fond rozvoje sociálního bydlení. V něm by byly nejen byty, ale i účet s penězi na jejich provoz. Na konto by plynuly dávky na bydlení, platby za užívání bytů i dotace od státu a případné investiční prostředky. Obce totiž podle propočtů budou schopny samy či na smlouvu od soukromníků a neziskovek zajistit jen asi tři pětiny požadovaného množství sociálních a dostupných bytů. Zbytek se podle návrhu koncepce bude muset „v horizontu dvaceti let“ pořídit.

Je proto nutné počítat se zvýšením investic do výstavby a rekonstrukcí. Podle návrhu by to mělo být asi 14,6 miliardy ročně, a to hlavně v úvěrech a dotacích. Peníze by mohly plynout ze Státního fondu rozvoje bydlení, Českomoravské záruční a rozvojové banky i z fondů EU.

„Pro zajištění dostatečné motivace obcí je třeba počítat se zhruba deseti procenty přímého dotačního, tedy neúvěrového financování ze strany státního rozpočtu,“ uvádí návrh koncepce. Autoři navrhují upravit rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 a zanést do něj vyšší nároky kvůli sociálnímu bydlení.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video