Města, obce a firmy: S novými zákony hrozí byrokracie a ztráta know-how | E15.cz

Města, obce a firmy: S novými zákony hrozí byrokracie a ztráta know-how

Šanony
Šanony
• 
ZDROJ: Martin Pinkas/Euro

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zástupci veřejné správy a zaměstnavatelů se obávají nárůstu administrativy. A to v souvislosti s projednávanými zákony o registru smluv a Nejvyšším kontrolním úřadu. Podepsali proto memorandum „Transparentnost ano, další byrokracii ne“. Jde o společné prohlášení představitelů Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Velká sídla, venkov i podniky v memorandu mimo jiné požadují, aby došlo ke změně návrhu zákona o registru smluv, který je nyní v legislativním procesu.

Tak, aby se zveřejňovaly pouze ty smlouvy, na jejichž veřejné kontrole je skutečně zájem, byla vyjasněna ochrana osobních údajů a samotný proces zveřejňování co nejméně zatěžoval aparát obcí, měst a krajů.

Podle iniciátorů prohlášení je rovněž třeba zamyslet se nad změnami právních předpisů, které mají rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.

Příliš se totiž nezabývají faktem, že už dnes jen města a obce podléhají stovkám různých kontrol, které jsou podle těchto subjektů často duplicitní, i multiplicitní, a končí s různými závěry, které řeší soud.

„Kontrolní činnost veřejné správy považujeme v demokratickém a právním státě za podstatnou záruku jejího řádného výkonu, přičemž jakékoliv snahy o její zkvalitnění vítáme,“ citoval ze společného prohlášení předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

„Současná podoba výše uvedených návrhů ale negarantuje, že uvedených cílů bude dosaženo, aniž by došlo k enormnímu nárůstu byrokratické zátěž,“ varoval Jiránek.

Bude vidět do „kuchyně“

„Venkov se nebrání zveřejňování smluv, ale až v okamžiku, kdy stát prokazatelně sníží současnou administrativní zátěž,“ řekl předseda Spolu pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala.

„Velký problém vidíme například se zveřejňováním smluv podniků, které jsou zřízeny veřejnou či státní správou,“ konkretizoval obavy Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Pokud by tyto firmy podle jeho slov měly zveřejňovat všechny své smluvní závazky, do kterých by se mohli podívat i jiní podnikatelé, ztratily by konkurenční výhodu a daly by tak zdarma v plén své know-how.

Tvůrci memoranda se shodují, že je také třeba vyčíslit náklady veřejné správy, které by případná nová právní úprava přinesla, stejně jako odstranit nejasnosti, co se týče ochrany osobních údajů. Rovněž je nutné proces zveřejňování smluv oproti současnému návrhu zjednodušit.

Autor: try

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video