Míra zadlužení Česka loni poprvé od roku 2019 klesla, deficit veřejných financí dál rostl

Deficit veřejných financí loni stoupl na 3,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z 3,2 procenta v roce 2022. Schodek za rok 2023 tak činil 239,7 miliardy korun. Nejvíce rostly výdaje na sociální dávky, informoval Český statistický úřad s tím, že míra zadlužení vládních institucí v loňském roce mírně klesla na 44 procent HDP z předloňských 44,2 procenta. Šlo o první pokles od roku 2019.

Největší podíl na deficitu podle statistiků opět připadal na ústřední vládní instituce, jejichž hospodaření skončilo ve schodku 305 miliardy korun. Naopak místní vládní instituce, tedy obce a kraje, vykázaly přebytek 70,3 miliardy korun, zatímco fondy sociálního zabezpečení byly v deficitu pět miliard korun.

Příjmy vládních institucí meziročně stouply o deset procent, což byl v absolutním vyjádření nárůst o 281,8 miliardy korun. Nejvíce rostly příjmy z daní z příjmu a ze sociálních příspěvků. Výdaje vládních institucí se zvýšily o 10,1 procenta, tedy o 306,2 miliardy korun. Největší nárůst byl u vyplacených sociálních dávek, dotací a náhrad zaměstnancům.

Z(a)tracená čísla: Jak vydělat nejen na státních dluhopisech

Video placeholde
Z(a)tracená čísla: Dluhopisy • E15

Celkový vládní dluh na konci roku 2023 dosáhl 3,228 bilionu korun. Převážnou část tvořily vydané státní dluhopisy, jejichž objem meziročně vzrostl o 346,2 miliardy, naopak o 124,4 miliardy se snížil objem přijatých půjček.

Zveřejněné údaje ČSÚ jsou součástí notifikace vládního deficitu a dluhu, které předkládá Eurostatu každá členská země EU.