Mzdy u podnikatelů loni rostly rychleji než státní platy

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Mzdy v soukromých firmách loni rostly rychlejším tempem než platy v nepodnikatelské sféře. I přes meziroční změny si ale zaměstnanci v nepodnikatelském sektoru, kam patří například státní úřady a instituce, zachovali vyšší příjmy ze zaměstnání než jejich protějšky v soukromých podnicích. Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněných v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Střední hrubá mzda v podnikatelském sektoru, se loni zvýšila meziročně o dvě procenta na 21 015 koruny. V nepodnikatelské sféře loni výdělky meziročně vzrostly o 0,7 procenta na 23 869 korun. Rozdíl tedy činil 2854 korun. Střední hrubá mzda dělí vyplácené platy na dvě stejné poloviny, podle analytiků tak mnohem více než průměrná mzda odpovídá reálným příjmům obyvatel.

„Rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy a platu ve prospěch platové sféry je způsoben především rozdíly ve struktuře zaměstnanců mzdové a platové sféry podle vzdělání,“ uvedlo MPSV. V nepodnikatelské sféře je totiž mnohem vyšší podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a menší podíl zaměstnanců se středním vzděláním bez maturity.

Z pohledu průměru byla situace podobná. Průměr mzdy v soukromé sféře byl loni o 109 korun nižší než průměr platu ve veřejné sféře. V roce 2011 pobíralo ve mzdové sféře 68,9 procenta zaměstnanců mzdu nižší, než činila průměrná mzda ve mzdové sféře (25 430 korun). V platové sféře pobíralo ve sledovaném období nižší než průměrný plat (25 321 korun) celkem 60,7 procenta zaměstnanců.