Největší chyby malých a středních firem při odvodu DPH v rámci exportu | E15.cz

Největší chyby malých a středních firem při odvodu DPH v rámci exportu

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michael Tomes, E15
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Stále více malých a středních firem láká vývoz do zahraničí jako příležitost zajistit pro podnik další růst. Jenže na rozdíl od velkých společností, které mají svoje daňová, právní a exportní oddělení, se menší firmy potýkají s problémy při daňových odvodech souvisejících s vývozem, především pak se správnými odvody DPH.

V čem dochází v přeshraničním obchodu k nejčastějším chybám u přiznávání a odvádění DPH? Na toto téma jsme pro vás připravili na portálu BusinessInfo.cz následující přehled, v němž se budeme nejproblematičtějším oblastem věnovat.

1. Nepřehledná daňová situace v ČR

Novelizace zákona o DPH probíhají obecně velmi často a není výjimkou, že jejich účinnost následuje bezprostředně po jejím schválení. „Daňové subjekty jsou nuceny být neustále ve střehu a na změny reagovat v podstatě okamžitě. To se netýká jen problematiky přeshraničí, ale novelizací zákonů obecně. Dlouhodobě je tento stav považován za nedobrý,“ upozorňuje Lenka Dvořáková, daňový poradce společnosti Prospeko.

Připomíná, že schválením zákonů často doslova na poslední chvíli jsou poplatníci uváděni do situace, kdy musí být schopni během několika týdnů, ne-li dní, akceptovat všechny novinky a v ideálním případě daňově nechybovat. „Odborné semináře a školení na daňové aktuality často probíhají až několik týdnů poté, co novela vešla v účinnost,“ upozorňuje Lenka Dvořáková na absurdity českého daňového systému.

Změny v zákonech ale plošně neodsuzuje. „Při každé změně a nových požadavcích na administrativu se vždy snažím vnímat smysl, s nímž zákonodárce k těmto krokům přistupuje,“ konstatuje Lenka Dvořáková.

„Principiálně jsem nakloněna tendenci státu většinu komunikace s úřady elektronizovat. Druhou stránkou je ale unáhlenost státu při zavádění těchto praktik v okamžiku, kdy systémy ještě nemají odchycené chyby, a řada naprostých banalit brání přijetí podání ze strany poplatníků,“ doplňuje.

V souvislosti s tím dochází u přeshraničních obchodů často k nesprávnému vyhodnocení situace, ve které se daňový subjekt nachází. „Transakce se navíc mohou vzájemně prolínat, kombinovat a situace se často velmi znepřehlední,“ podotýká Lenka Dvořáková.

Bez odborného poradenství firmy snadno udělají i drobnou chybu v nastavení podmínek se svými obchodními partnery, které pro ně mohou mít vážné důsledky. Následky bývají nepříjemné, včetně toho, že by se tuzemská firma musela registrovat v jiném státě jako plátce DPH.

„Krom jiného zákon o DPH stanovuje různé specifické postupy pro určitě vyjmenované případy, a pokud poplatník netuší, že pro jeho konkrétní případ existuje nějaká výjimka, pak velmi snadno v DPH chybuje,“ doplňuje Lenka Dvořáková.

Podle jejích slov se i malé a střední firmy při exportu mohou obejít bez poradců, pokud mají dobře vyškolené zaměstnance, kteří se v této problematice orientují. Tuto otázku si však musí dobře a hlavně včas promyslet.

„Největší chybou bývá, pokud se poplatník nepřijde poradit včas, ideálně před uskutečněním obchodu. Zpětně již nemáme téměř žádné možnosti věci ovlivnit a zbývá jen zajistit, aby byla daň vybrána dle zákona, a to ať se to poplatníku líbí, či nikoli,“ varuje Lenka Dvořáková.

2. Nesprávné vyhodnocení transakce

Především malé firmy v praxi špatně odhadují, co je vlastně vývoz. „Spolupracuji s firmou v České republice, která posílá poštou zásilky malé hodnoty do třetích zemí, tedy mimo EU. Pro nízkou hodnotu zásilky není dle celního zákona nutno tyto zásilky proclívat, proto balíčky zasílají poštou bez proclení,“ vysvětluje Simona Kropáčková, účetní a ekonomický poradce.

„Zaměstnanci firmy se nesprávně domnívali, že se jedná o vývoz. Bohužel, v tomto případě se o vývoz nejedná, neboť zboží nebylo vzhledem k hodnotě zásilky procleno, a tudíž nemají daňový doklad. Daňovým dokladem u vývozu je pouze rozhodnutí celního úřadu. V tomto případě nelze tuto transakci osvobodit od DPH, musí zde být odvedeno DPH na výstupu v tuzemsku,“ popisuje Simona Kropáčková následky dalšího častého pochybení.

Celý článek najdete na portálu BusinessInfo.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video