NKÚ loni podal devět trestních oznámení kvůli hospodaření státu | E15.cz

NKÚ loni podal devět trestních oznámení kvůli hospodaření státu

NKÚ loni podal devět trestních oznámení kvůli hospodaření státu
Budova NKÚ
• 
ZDROJ: Archiv E15
Stát přichází o peníze kvůli neúčinné správě odvodů z loterií a nefunkčnímu dozoru, nehospodárně utrácí peníze, špatně nakládá s majetkem a nevyužívá možnosti projektů elektronizace veřejné správy. Jako příklad nejzávažnějších nedostatků, které ovlivňují hospodaření státu, to ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí Nejvyšší kontrolní úřad. Úřad kvůli zjištěným chybám podal devět trestních oznámení, proti roku 2013 jich bylo o čtyři víc.

Úřad loni dokončil 40 kontrol, o jednu méně než o rok dřív. Prověřil přitom majetek a peníze v celkovém objemu 156 miliard korun.

Například v souvislosti s kontrolou odvodů z loterií podal NKÚ trestní oznámení kvůli výdajům ministerstva financí za poradenské a právní služby. Z informací na webu NKÚ vyplývá, že oznámení padlo i kvůli hospodaření ministerstva dopravy a jeho podřízených organizací, kde se mimo jiné dělily zakázky na menší a utrácely se peníze za dárky a reklamní předměty. Další trestní oznámení úřad podal na základě kontroly vymáhání zahraničních pohledávek, Městské státní zastupitelství v Praze ho ale loni v listopadu odložilo.

Stát podle výroční zprávy NKÚ také například omezuje konkurenční prostředí při zadávání zakázek a porušuje základní principy financování významných investičních programů. Z výsledků kontrol podle NKÚ vyplývá, že řada chyb se dlouhodobě opakuje a v některých se problémy dokonce prohlubují. Největší problém nespočívá v tom, že by chyběla pravidla, ale v tom, že se porušuji a nevyvozuje se z toho odpovědnost, tvrdí kontroloři.

NKÚ: Systémové nedostatky přetrvávají

Příklady nedostatků z loňského roku dokládají při porovnání s předchozími lety, že v hospodaření státu stále přetrvávaly některé závažné systémové nedostatky obdobného charakteru, uvádí zpráva.

NKÚ ale uvádí i několik pozitivních případů, kdy se úřady poučily z chyb. Jedním z nich je ministerstvo zemědělství, které v minulosti dostalo dokonce pokutu přes půl miliardy za zakázky na informační technologie. Loni MZe vypsalo novou zakázku a v otevřené soutěži klesla cena proti minulosti na čtvrtinu. Ministerstvo by tak mohlo ročně ušetřit 300 milionů korun.

Za zvlášť úspěšnou označil NKÚ spolupráci s vládou, oceňuje i spolupráci s poslanci z kontrolního výboru. Prezident úřadu Miloslav Kala se díky změně jednacího řádu vlády může účastnit projednávání kontrolních závěrů a vyjadřovat se k navrhovaným nápravným opatřením.

Přehled trestních oznámení, která loni podal NKÚ
Operační program Podnikání a inovace: čtyři trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství (OSZ) v Liberci a Krajským státním zastupitelstvím (KSZ) v Hradci Králové a Ostravě. Některé oznámení nejsou uzavřena, oznámení na a.s. Technistone a s.r.o. Ferrit byla odložena. Šlo o případy výběru dodavatele údajně diskriminačním a neprůhledným způsobem, kdy někteří uchazeči byli údajně zvýhodněni proti jiným.
Hospodaření v resortu ministerstva dopravy: jedno trestní oznámení Městskému státnímu zastupitelství (MSZ) v Praze, dosud neuzavřeno. Kontrola zjistila, že znalec při zpracování znaleckých posudků stavu motorových vozidel vycházel z nesprávného stavu věci a zamlčel podstatné okolnosti mající vliv na další nakládání s vozidly.
Příjmy státu z loterií: jedno trestní oznámení MSZ v Praze, dosud neuzavřeno. Šlo mimo jiné o údajné nevýhodné smlouvy na externí poradenské a konzultační služby místo využití vlastních zaměstnanců.
Modernizace vodních cest a přístavů: jedno trestní oznámení MSZ v Praze, uloženo bez dalšího opatření. Šlo o případy nehospodárných výdajů v důsledku zhodnocení majetku třetích osob v rámci tzv. vyvolaných investic.
Hospodaření ministerstva kultury: jedno trestní oznámení MSZ v Praze, dosud neuzavřeno. Šlo o několik údajných porušení zákona, například o neuplatnění práva na náhradu škody nebo snižování výnosů z pronájmu státního majetku.
Zahraniční pohledávky ve správě ministerstva financí: jedno trestní oznámení MSZ v Praze, odloženo. Důvodem byl vznik údajné škody na majetku státu v důsledku promlčení pohledávky, která nebyla včas uplatněna a vymáhána u soudu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!