Občanský zákoník: norma, jež změní život od kolébky do hrobu téměř každému | e15.cz

Občanský zákoník: norma, jež změní život od kolébky do hrobu téměř každému

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia.cz
Jana Havligerová

Jana Havligerová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Život v Česku se změní. Způsobí to více než tři tisíce paragrafů nového občanského zákoníku. Ten totiž nově definuje pravidla, podle nichž se bude například dědit majetek, stejně jako vztahy mezi manžely i mezi majiteli bytů a nájemníky, jinak se budou uzavírat smlouvy nebo požadovat odškodné za chybu lékaře…

Kromě stěžejních záležitostí nový zákoník upravuje i situace zdánlivě banální, jako například právo hnát dobytek přes cizí pozemek nebo jak se vypořádat s cizím včelím rojem na zahradě. Pokud soubor paragrafů, který má 553 stran, projde Senátem a podepíše ho prezident, začne platit od roku 2014.

Rodina

Manžel či manželka bude moci zabránit podnikání svého partnera, tedy například riskantním investicím ze společného majetku. Rodiče budou moci převést část majetku do svěřeneckého fondu, o který se bude starat správce. Až bude dětem osmnáct, majetek převezmou. Vznikne veřejný seznam, kam si budou manželé zapisovat, jak si dohodli majetkové poměry. Tedy zda mají společné vlastnictví nebo zda si třeba dům, auto nebo jiný majetek ze společného jmění vyloučili. Vrací se „výminek“. Než starý člověk nechá svůj dům napsat na děti, bude si moci pojistit, aby ho v něm nechaly dál bydlet. Náhradní mateřství – biologičtí rodiče, dárci embrya, si budou moci osvojit dítě odnošené jejich příbuznou, například sestrou nebo matkou. Zákon umožní adoptovat zletilou osobu. Svéprávnost bude možné získat před 18. rokem věku, pokud prokáže, že má kde bydlet a má zajištěný stálý příjem. Prodlužuje se doba na popření k otcovství dítěte, a to na šest let místo dosavadních šesti měsíců. Pro otce z nesezdaných párů zůstává zachována půlroční lhůta. Sirotci nebo děti, o které se rodiče nestarají, už nebudou umisťováni do dětských domovů automaticky na dobu neurčitou, tedy do dosažení zletilosti, ale na tři roky. Poté bude muset jejich další setrvání v ústavu znovu posoudit soud a pobyt jim buď prodloužit, nebo je vrátit do rodiny, případně pěstounské péče.

Dědictví

Umírající člověk bude moci bez přítomnosti notáře rozhodnout, kdo po něm bude dědit. Stačit budou pouze svědci. Závěť nebožtíka, případně dědická smlouva uzavřená ještě za života toho, kdo majetek odkazuje, mají získat přednost před takzvaným děděním ze zákona. Zákoník rozšiřuje počet dědiců ze zákona, tedy těch, kdo jsou oprávněni uplatnit dědický nárok i v případě, že zesnulý po sobě nezanechal závěť. Kromě dětí, rodičů a sourozenců to budou i praprarodiče zesnulého či jeho bratranci a sestřenice.

Vlastnictví

Kupec auta, o němž se později dozví, že bylo kradené, zůstane oproti současnosti nadále jeho majitelem. Kodex počítá s institutem „dobré víry“, v níž za vůz zaplatil. Budova a pozemek už nebudou moci mít rozdílného vlastníka. Pokud již někdo má dům, ale pozemek patří někomu jinému, nic se pro něj nemění. Jen v případě, že by jeden z vlastníků chtěl majetek prodat, musí ho nabídnout tomu druhému. Stát bude moci vyvlastnit ruiny a polorozpadlé objekty, stačí, když se o ně vlastník nebude starat deset let. Předtím mu však musí dát poslední šanci a zeptat se, zda dům přece jen nechce užívat. Po vyvlastnění rozhodne obec, jak s budovou naloží. Když někdo přijde krádeží a dalším cizím zaviněním o „věc zvláštní obliby“, tedy například jedinou fotografii zemřelých rodičů, knihu s autorskými poznámkami nebo strom zasazený při narození potomka, bude mít nárok na zvláštní odškodnění.

Bydlení

Majitelé bytů nebudou moci zvyšovat nájemné příliš rychle a dramaticky. Horní hranice pro jejich zvyšování bude maximálně 20 procent za tři roky. Za jeden rok by to tedy mělo šest až sedmi procent. Desetiprocentní nárůst nájmů budou moci žádat pouze v případě, že zvýší hodnotu bytu nebo zlepší dům například rozsáhlou opravou. Vlastník bytu bude při jeho pronajímání moci požadovat kauci až ve výši šestinásobku nájmu, bude si moci vymínit, že v bytě nebude žít nepřiměřený počet lidí. Nájemník nebude potřebovat písemný souhlas majitele bytu, pokud si chce vzít k sobě v bytě zůstane a bude ho s podnájemníkem sdílet. Nájemník bytu bude muset majiteli nahlásit i dlouhodobou návštěvu. Nebude tak možné nastěhovat si trvale do bytu například vnuka, který pak po smrti prarodiče začne uplatňovat nárok na pokračování nájemní smlouvy. Vnuk či vnučka budou moci v bytě zůstat pouhé dva roky, poté jim nájemní smlouva vyprší. Sociální klauzule vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 70 let a nezletilé. Pronajímatel bytu už nebude povinen poskytnout nájemníkovi dočasné ubytování a prostor pro uskladnění věcí v případě, že ho vystěhovává například kvůli hrubému porušení povinností.

Sousedské vztahy

Pokud budou chybět jasné doklady o vlastnictví, plot mezi dvěma pozemky je společný a starají se o něj oba sousedi, každý ze své strany. Stejné pravidlo platí i pro zeď, mez, strouhu nebo jinou přirozenou či umělou takzvanou rozhradu mezi sousedními pozemky. Pokud sousedův strom zasahuje na váš pozemek, musíte souseda na svou zahradu pustit, aby si očesal ovoce. Majitelem spadaného ovoce má být nově vlastník pozemku, na který spadlo, nikoli majitel stromu. Neplatí to pouze v případě, že sousední pozemek nemá soukromého majitele, a je tudíž veřejným statkem. Dokud jsou plody na větvích, patří majiteli pozemku, na kterém strom či keř roste. Majitel má podle zákoníku právo si dojít pro své zaběhlé zvíře i na sousedův pozemek. Pokud zde jeho zvíře způsobí škodu, musí ji uhradit, aniž by se řešilo, zda útěk zvířete majitel zavinil. Klienti cestovních kanceláří budou mít nárok nejen na vrácení části peněz, ale i na odškodnění za zkaženou dovolenou. Například proto, že si volno neužili, protože se ztratila jejich zavazadla. Zákoník zruší pevné tabulky, které doposud určují výši odškodného za usmrcení nebo zmrzačení člověka. Výše odškodnění bude na soudcích. Přiměřené satisfakce se má nově dostat i člověku, kterému někdo zničil majetek, který sám o sobě penězi vyčíslitelnou hodnotu nemá, ztráta je však umocněna zvláštním citovým vztahem. Hovoří se o „ceně zvláštní obliby“, kterou určí soud. Za zneužití něčí fotografie v bulvárním tisku bez souhlasu fotografovaného bude vydavateli hrozit sankce v podobě dvojnásobku tržní ceny, za jakou by souhlas dotyčného se zveřejněním normálně koupil.

Smlouvy

Při koupi bytu nebo domu nebude nutné čekat na zápis do katastru. Vše vstoupí v platnost podpisem smlouvy. Byt, pole, les či auto už nebude nutné si pronajmout písemně. Stačit bude ústní smlouva. Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. Zavádí se pružnější západní model, kdy akciovku řídí pouze správní rada. Ve sdružení podnikatelů bude platit: váha hlasů bude při rozhodování odvislá od majetku členů sdružení. Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. Například penále za pozdě dokončenou zakázku bude moci označit za nemravně vysoké a snížit ho. Jedna špatně sepsaná část smlouvy už nebude znamenat neplatnost celého kontraktu. Návrh zákoníku vždy chrání slabší stranu, například člověka, který si nevšimne důležitého dodatku ve smlouvě napsaného drobným písmem. Když bude zákazník chtít odstoupit od smlouvy na prodej zboží uzavřené na předváděcí akci, nově stačí poslat oznámení do dvou týdnů. Snadnější bude reklamovat vadnou věc. Pokud se závada projeví do půl roku, má se za to, že vznikla při výrobě, a ne že člověk výrobek špatně používal. Zavádí se takzvaná výprosa – obdoba půjčky. Pouze není stanoveno pevné datum, dokdy se má půjčená věc vrátit.

Zvířata

Nový kodex výslovně říká, že zvíře není věc, ale smysly nadaný tvor. To má i praktické dopady. Například člověk může zvíře, třeba zatoulané, zachránit bez ohledu na to, zda akcí způsobí větší škody na majetku. Majitel nesmí dát zvíře do zástavy a exekutor ho nesmí zabavit.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video