Podezřelá či nezdůvodněná optimalizace daní může způsobit potíže | E15.cz

Podezřelá či nezdůvodněná optimalizace daní může způsobit potíže

Podezřelá či nezdůvodněná optimalizace daní může způsobit potíže
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michael Tomeš, E15

Dalibor Dostál

Nejčastějším způsobem snižování nákladů před koncem roku je nákup dárkových předmětů, předzásobení kancelářskými potřebami nebo pořízení výpočetní techniky. Živnostníkům se v příštím roce rozšíří možnost snížení daňového základu slevou na děti, naopak se zúží okruh podnikatelů, kteří si budou moci odečíst výdaje na životní pojištění.

Poslední měsíce roku bývají ve firmách často spojeny s hledáním výdajů, které by podniku pomohly snížit daňový základ, a tím celkovou částku odvedenou na daních. Podle odborníků je však optimalizace daní v posledním čtvrtletí ošidná a kontrolory z finančních úřadů bedlivě hlídaná.

Riziko zjištěných nesrovnalostí se v tomto daňovém období zvyšuje až dvojnásobně. Optimalizaci na základě platných norem je proto podle expertů vhodné přenechat daňovému poradci.

„V praxi se často setkáváme se snahou firem a podnikatelů snížit si daňovou povinnost zahrnutím výdajů, které s podnikáním nijak nesouvisejí. Ať už se jedná o vánoční dárky pro rodinu, občerstvení na večírku, letní dovolenou anebo nákup formálního oděvu,“ vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

„Naopak existují legální možnosti, jak snížit základ daně, které podnikatelé bez daňového poradce nevyužijí, protože o nich nevědí nebo si nejsou jejich použitím jistí,“ doplňuje Blanka Štarmová.

Podnikatel musí umět výdaj zdůvodnit

Základním pravidlem při uplatnění daňově uznatelných nákladů podle ní je, že podnikatel musí být schopen zdůvodnit stoprocentní využití daného výdaje pro svůj byznys. Nákup tří notebooků ve firmě s pěti zaměstnanci je v pořádku, opačný poměr pěti notebooků pro tři zaměstnance již bude třeba vysvětlit.

„I tato na první pohled nelogická situace však může mít srozumitelný důvod a být uznatelná finančním úřadem. Například pokud zaměstnanci používají jeden notebook v kanceláři a druhý na cestách,“ popisuje Blanka Štarmanová. Daňová kontrola a hlavně zdlouhavé vysvětlování, jak je ten který výdaj v konkrétním podnikání uplatňován, přitom podnikatele velmi zdržují a zvyšují riziko, že bez dostatečných odborných znalostí nedokáže výdaje obhájit.

Pokud finanční úřad podnikateli jeho daňový náklad neuzná, daňová povinnost mu bude zpětně doměřena a zvýšena podle upraveného daňového základu. Vyčísleny budou také úroky z prodlení a penále za zjištění nedostatku v rámci daňové kontroly.

Ilustrační fotoIlustrační fotoAutor: Michael Tomeš, E15

Úrok z prodlení se řídí repo sazbou České národní banky, která je aktuálně 0,05 procenta, navýšenou o 14 procentních bodů. Penále činí striktně 20 procent z doměřené částky, tedy z dopočteného rozdílu na dani. I když je podnikatel ve ztrátě, penále mu bude vyměřeno, a to ve výši jednoho procenta ze zjištěného rozdílu na daňové ztrátě.

„Pokud má podnikatel daňového poradce, nemusí se kontroly vůbec osobně účastnit a ze zkušenosti víme, že je to i nejlepší řešení. Málokdo ví, co má říkat, a ještě méně ví, co finanční úředník chce slyšet, takže se kontrola protahuje nebo se zbytečně narazí na další podněty k přezkoumání,“ varuje Blanka Štarmanová.

Daňový poradce může na základě dohody plnit veškeré povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu, včetně komunikace s úřadem. Obdobně může být daňový poradce zmocněn k veškerému jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou. Navíc má ze zákona odpovědnost vůči podnikateli za vzniklou škodu.

Vedou vína a propisky s potiskem

Příklady, kdy poplatníci v přiznání opomínají odpočitatelné položky, anebo naopak zahrnou ty, které by neměli, se neustále opakují v podobných variacích. Například u právnické osoby s kompletním účetnictvím jsme při kontrole v rámci daňového přiznání zjistili, že je možné uplatnit daňově uznatelné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám a snížili jsme tím základ daně o více než 150 tisíc korun,“ popsala Blanka Štarmanová.

Ke snižování daňového základu se nejčastěji využívají vánoční dárky pro obchodní partnery. Daňově uznatelným nákladem je reklamní nebo propagační předmět do hodnoty 500 korun bez DPH, který je opatřen jménem firmy nebo její ochrannou známkou či názvem propagovaného zboží, respektive služby, a který není s výjimkou tichého vína, tedy mimo šampaňského a dalších perlivých vín, předmětem spotřební daně.

„Neperlivá vína, diáře, kalendáře, flash disky, drobná příslušenství k počítačům a různé kancelářské potřeby využívá podle našich zkušeností na konci roku téměř 90 procent firem,“ potvrzuje Blanka Štarmanová.

Dalším daňově uznatelným výdajem pro podnikatele, který vede daňovou evidenci, může být nákup zásob kancelářských potřeb na příští rok, ale také to, že koupí počítače a telefony, s maximální hranicí 40 tisíc za kus, v předstihu i pro nové zaměstnance. Tyto výdaje je možné ještě stihnout do konce roku. Ideální optimalizace daní se však s pomocí daňového poradce běžně plánuje na celé zdaňovací období dopředu.

Daně: Co je dobré si ohlídat před koncem roku?

Autor: Dalibor Dostál
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!