Poslední den v září je dnem epilepsie. V Evropě jí trpí šest milionů lidí

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Epilepsie představuje velký zásah do života, neznamená však, že by jej nemocní nemohli prožít kvalitně. V mnoha ohledech doplácejí spíš na společenská omezení než na zdravotní limity. Už sice nepanuje někdejší mýtus, že se jedná o psychickou chorobu, společnost se však k epilepsii staví stále s rozpaky.

Lidé, kteří tímto neurologickým onemocněním trpí, může okolí přehlížet, nebo se o ně naopak může snažit přehnaně pečovat. Mnozí pacienti proto mají tendenci své onemocnění skrývat. Epilepsie však nemusí zavírat cestu k plnohodnotnému životu.

Informovanost veřejnosti o epilepsii sice za posledních několik let rapidně stoupla, ale „setrvačníkový pohled“ na toto onemocnění se v čase mění jen pomalu. Ve společnosti dosud panuje řada předsudků, emotivních názorů či dokonce negativních postojů, které dílem vycházejí z neznalosti a dílem ze strachu z neznámého. Tyto postoje jsou někdy spojené s podvědomou nebo vědomou snahou vyřadit nemocné ze společnosti, přinášejí jim řadu druhotných problémů v oblasti emoční, sociální, profesní, školní nebo v partnerských vztazích. I proto již nekolik let připadá na poslední zářijový den Národní den epilepsie, který má veřejnost na toto onemocnění upozornit.

„Cílem Národního dne epilepsie je informovat širokou veřejnost o nemoci, kterou trpí více než jedno procento obyvatel a která kromě genetických dispozic může z různých důvodů kdykoli postihnout kohokoli z nás. O epilepsii se stále mezi veřejností mnoho neví, je obávaná a k lidem s tímto onemocněním je přistupováno se značnou nejistotou. Naším záměrem je přispět k šíření informací, které by podpořily lidi s epilepsií v jejich nesnadném, ale hodnotném životě,“ říká předsedkyně Společnosti „E“ Alena Červenková, která podporuje lidi s epilepsií.

„V rámci našich aktivit se klientům snažíme poskytnout bezpečný a příjemný prostor k setkávání, příležitost k různorodým aktivitám, které lidem s epilepsií umožňují lépe se integrovat v každodenních situacích. Kromě těchto aktivit se snažíme bořit mýty spojené s epilepsií osvětovou činností a provozujeme sociální podnik Aranžérie, který lidem s epilepsií dává možnost zaměstnání v kolektivu lidí, kde jsou přijímáni bez předsudků a kde se cítí dobře“, dodává Alena Červenková.