Praha může na stavbu čistírny vybrat od Veolie tři miliardy | e15.cz

Praha může na stavbu čistírny vybrat od Veolie tři miliardy

ÚČOV
ÚČOV
• 
ZDROJ: Martin Pinkas

čap

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Když hlavní město pod vedením tehdejšího primátora Pavla Béma podepisovalo v roce 2006 s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) dodatek smlouvy na poskytování vodárenských služeb, vymínilo si možnost, že firma během tří let zaplatí ve formě předplaceného nájemného Praze tři miliardy na stavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Peníze má PVS získat od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které patří do skupiny Veolia Voda. Praha dosud této možnosti nevyužila.

Stále totiž není jasno, kolik bude modernizace čistírny stát a jak ji vlastně bude Praha financovat. „Vše souvisí a záleží na konečné zvolené variantě a z ní plynoucích investičních potřebách. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k finálnímu rozhodnutí do investice ÚČOV, hlavní město Praha do této chvíle možnost předplacení nájemného nevyužilo,“ sdělila serveru E15.cz mluvčí magistrátu Tereza Králová. A to proto, aby bylo možné v čase zhodnotit také cenu zdrojů, mezi které patří i uvedená záloha, tak, aby byly minimalizovány finanční náklady a výsledný dopad do ceny stočného v Praze, dodala.

Praha původně na modernizaci čistírny počítala s šestimiliardovou dotací, kterou však experti z poradního orgánu Evropské unie Jaspers odmítli podpořit. Vadila jim příliš dlouhá smlouva mezi městem a společností PVK na pronájem pražské vodohospodářské infrastruktury do roku 2028. Společnost PVS v Praze vodohospodářskou infrastrukturu pouze spravuje, provozovatelem je společnost PVK.

V dodatku uzavřeném mezi městem a PVS se společnost zavázala, že na základě písemné výzvy hlavního města v souvislosti s přípravou a realizací projektu přestavby a rozšíření ÚČOV předplatí nájemné vztahující se k období počínaje rokem 2009 a konče rokem 2028 v celkové výši tři miliardy korun. Částka měla být v poměrné výši rozdělena do tří let 2006, 2007 a 2008. A o to se zase mělo zase rovnoměrně snižovat nájemné od roku 2009 do roku 2028. Stejnou dohodu mají mezi sebou uzavřenou společnosti PVS a PVK.

Roční podnájemné PVK (člen skupiny Veolia Voda) placené Pražské vodohospodářské společnosti V milionech korun
2006 1 329,399
2007 1 488,649
2008 1 528,844
2009 1 528,844
2010 1 552,433
2011 1 571,984
2012 1 671,128
2013 2 001,306

Dohodu mezi městem, PVS a PVK potvrdil i generální ředitel PVS Petr Žejdlík. „Pražská vodohospodářská společnost může potvrdit, že existuje smluvní ujednání umožňující čerpat zálohu na budoucí nájemné a recipročně podnájemné od Pražských vodovodů a kanalizací ve výši tří miliard korun na financování části projektů ÚČOV,“ uvedl Žejdlík.

Dodal, že PVS také zároveň od letošního roku zákládá zvláštní fond určený na investici ÚČOV. „O konečné výši fondovaných prostředků pro rok 2013 bude rozhodnuto v rámci schválení ročního investičního plánu, který PVS v dnešních dnech předkládá na schválení radou hlavního města,“ konstatoval Žejdlík.

S dohodou počítá i PVK. „Veolia Voda vždy své závazky plní a je připravena splnit i tento závazek,“ sdělila mluvčí skupiny Marcela Dvořáková.

:

Autor: čap

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video