Přenesení daňové povinnosti nově platí také pro dodávky plynu a elektřiny | e15.cz

Přenesení daňové povinnosti nově platí také pro dodávky plynu a elektřiny

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Michael Tomes, E15
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Poctiví podnikatelé změnu vítají, nelíbí se jim však zavádění reverse charge jen na jednotlivé obory. V rámci stejných pravidel pro všechny by dávali přednost její plošné aplikaci. To by však vyžadovalo koordinaci v rámci celé Evropské unie.

Další změny nastaly od února v pravidlech uplatňování metody přenesené daňové povinnosti neboli reverse charge. Ta má zabránit daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty tím, že přenáší povinnost uhradit dlužnou DPH na odběratele zboží či služeb, pokud ji neuhradí dodavatel. Od začátku února se tato povinnost nově týká také na dodání plynu a elektřiny.

„Právě mechanizmus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. Jde především o podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, takzvaný chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Nové opatření se nevztahuje na domácnosti ani nepodnikatelské subjekty. Režim přenesení daňové povinnosti u dodání plynu a elektřiny obchodníkovi se uplatní pouze na podnikatelské subjekty obchodujícími s těmito komoditami. Přitom žádné omezení, například pokud jde o hodnotu dané dodávky, navrženo není.

Prospěch pro podnikatele

Podnikatelé tuto změnu nevnímají negativně. „Pochopitelně každá novinka oproti standardnímu procesu vypořádání DPH, na který jsou plátci již po desetiletí zvyklí, je a bude zejména zpočátku subjektivně vnímána jako administrativní zátěž. Zdá se ale, že řádní podnikatelé by měli mít z takové změny po jisté adaptaci prospěch,“ konstatuje Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky.

Přenesení daňové povinnosti má podle něj souvislost s problematickými důsledky platební morálky v dodavatelsko-odběratelských vztazích. „Při tradičním výběru DPH dodavatel odvádí daň i z dodávek, za které od odběratele nedostal - včas - zaplaceno. Při aplikaci reverse charge je tento nepříjemný daňový důsledek pro solidní výrobce a obchodníky eliminován,“ dodává Ladislav Minčič.

Opatření bude mít pro firmy z oboru i praktické důsledky. Na jedné straně pro dodavatele plynu a elektřiny. „Firmy dodávající elektřinu a plyn musí především pečlivě analyzovat své zákaznické portfolio a identifikovat ty zákazníky, u kterých v rámci nejbližšího kola fakturace dojde ke změně dosud uplatňovaného režimu DPH. Dále je třeba upravit zákaznické a fakturační systémy, které často s možností fakturace v rámci reverse charge, to jest bez DPH, nepočítaly,“ vysvětluje Petr Neuschl, senior manažer v oddělení nepřímých daní společnosti Deloitte.

„Nově zavedená reverse charge ovlivní také vykazování těchto transakcí v přiznání k DPH a kontrolním hlášení, což bude vyžadovat úpravu účetních systémů,“ dodává Petr Neuschl.

Změna nastane také u firemních odběratelů plynu a elektřiny. „Odběratelé, na které se reverse charge vztahuje, budou od února odebírat obě komodity ‚bez DPH‘. V této souvislosti lze jen doporučit, aby raději kontaktovali své dodavatele energií a na změnu je upozornili. Pokud jim totiž jejich dodavatelé energií vyúčtují odběr elektřiny a plynu v běžném režimu – to jest s DPH – nemají tito odběratelé nárok na odpočet takto chybně uplatněné daně,“ zdůrazňuje Petr Neuschl.

Odběratelům, na které se reverse charge vztahuje, se také nabízí možnost otevřít se svými dodavateli energií jednání ohledně úpravy výše záloh. Ty současné v sobě totiž zahrnují také DPH, kdežto zálohy placené od února v režimu reverse charge se danit nebudou.

Nový cíl podvodníků

Finanční správa rozšířila režim přenesené daňové povinnosti na obchod s plynem a elektřinou kvůli tomu, že se právě do této oblasti začaly přesouvat podvody s DPH poté, co je režim reverse charge ztížil v jiných oborech.

Podle odborníků nemusí jít o poslední změnu. Podvody na DPH se totiž dynamicky vyvíjejí, přičemž podvodníci svou pozornost pružně zaměřují na nejrůznější komodity. „Lze jen těžko odhadovat, který obor či odvětví bude zasaženo příště. Jen pro představu, v minulosti probíhaly rozsáhlé podvody například při obchodu s mraženými kuřaty, cukrem nebo toaletním papírem. Nelze tedy říci, které komodity jsou rizikové. Podvod na DPH lze totiž uskutečnit více méně s jakýmkoliv zbožím,“ konstatuje Petr Neuschl.

Celý článek najdete na serveru Businessinfo.cz.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video